*

Bài 1 (trang 24 SGK Đại số 10): Xác định tính phải trái của mệnh đề tủ định A− theo tính trắng đen của mệnh đề A.

Bạn đang xem: Giải ôn tập chương 1 đại số 10

Lời giải:

A đúng thì A− sai

A sai thì A− đúng

*

Bài 2 (trang 24 SGK Đại số 10): Thế làm sao là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A ⇒ B ? giả dụ A ⇒ B là mệnh đề đúng thì mệnh đề hòn đảo của nó đúng không ạ ? đến ví dụ minh họa.

Lời giải:

– Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề B ⇒ A.

– nếu mệnh đề A ⇒ B là mệnh đề đúng thì không thể kết luận mệnh đề đảo B ⇒ A đúng tốt sai.

– ví dụ điển hình ta có:

Mệnh đề A = “ΔABC là tam giác đều”

Mệnh đề B = “ΔABC là tam giác cân”

Khi kia mệnh đề A ⇒ B: “Nếu ΔABC rất nhiều thì ΔABC cân” là 1 trong mệnh đề đúng mà lại mệnh đề B ⇒ A “Nếu ΔABC cân thì ΔABC đều” là 1 trong những mệnh đề sai.

Bài 3 (trang 24 SGK Đại số 10): Thế như thế nào là hai mệnh đề tương đương?

Lời giải:

A với B là hai mệnh đề tương tự nếu cả nhị mệnh đề A ⇒ B với B ⇒ A phần nhiều đúng

Bài 4 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu định nghĩa tập hợp bé của một tập hợp và có mang hai tập hợp bằng nhau.

Lời giải:

– Tập hợp con: giả dụ mọi bộ phận của tập phù hợp A những là phần tử của tập hợp B thì ta bảo rằng tập hòa hợp A là tập hợp bé của tập đúng theo B.

Kí hiệu: A ⊂ B ⇔ ∀ x ∈ A ⇒ x ∈ B

– lúc A ⊂ B với B ⊂ A ta nói tập thích hợp A bằng tập đúng theo B cùng viết là A = B.

Kí hiệu:

*

Bài 5 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu với phần bù của nhị tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bởi hình vẽ.

Lời giải:

– Giao (h.1): A ∩ B = x ∈ A cùng x ∈ B

– phù hợp (h.2): A ∪ B = x

– Hiệu (h.3): A B = x ∈ A với x ∉ B

– Phần bù (h.4): nếu như B ⊂ A thì A B hotline là phần bù của B trong A, kí hiệu: CAB.

– Hình minh họa:

*

Bài 6 (trang 24 SGK Đại số 10): Nêu quan niệm đoạn , khoảng tầm (a; b), nửa khoảng chừng , (-∞; b>,

Lời giải:

– Đoạn: = a ≤ x ≤ b

– Khoảng: (a; b) = a n .

Lời giải:

a)

k012345
3k – 2-21471013

Do đó: A = -2, 1, 4, 7, 10, 13.

b) B = 0; 1; 2; 3; … ; 12

c) do n ∈ N nên:

(-1)n = 1 nếu n = 0 hoặc n chẵn

(-1)n = -1 nếu như n lẻ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 16, Giải Bài Tập

Do đó: C = 1; -1

Bài 11 (trang 25 SGK Đại số 10): Giả sử A, B là tập số với x là một vài đã cho. Tìm những cặp mệnh đề tương đương trong những mệnh đề sau:

P = “x ∈ A ∪ B ” ; S = “x ∈ A với x ∈ B”

Q = “x ∈ A B” ; T = “x ∈ A hoặc x ∈ B”

R = “x ∈ A ∩ B” ; X = “x ∈ A với x ∉ B”

Lời giải:

Các mệnh đề tương đương:

P ⇔ T

R ⇔ S

Q ⇔ X

Bài 12 (trang 25 SGK Đại số 10): Xác định các tập phù hợp sau:

a) (-3; 7) ∩ (0; 10)

b) (-∞; 5) ∩ (2; +∞)

c) R (-∞; 3)

Lời giải:

a) (-3; 7) ∩ (0; 10) = (0; 7)

*

b) (-∞; 5) ∩ (2; +∞) = (2; 5)

*

c) R (-∞; 3) = <3; +∞)

*

Bài 13 (trang 25 SGK Đại số 10): Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số nhằm tìm quý giá của ∛12. Làm tròn kết quả nhận được cho chữ số thập phân máy 3 và ước lượng không nên số hay đối.