Tùy theo dạng phương trình mà họ có cách giải riêng. Dưới đó là cách giải những dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu.

Bạn đang xem: Giải phương trình lớp 8 học kì 2

Cách cực tốt để làm toán là các em đề nghị làm, học tập theo những ví dụ tiếp đến làm thiệt nhiều những bài tập giống như cho quen.


⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2. Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình đựng ẩn sinh sống mẫu

 Bài 1 :

*

phân tích mẫu thành nhân tử :

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức chung : (x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 cùng x – 1 ≠ 0

x ≠ -1 và x ≠ 1

x ≠ ±1

*

=> 2(x – 1) -3(x+1) =x + 5

⇔ 2x – 2 – 3x – 3 = x + 5

⇔ 2x – x – 3x = 5 + 2 + 3

⇔ -2x = 10

⇔ x = -5

Vậy : S = -5.

Xem thêm: De Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020-2021, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Văn

 Bài 2 :

*

*
(2)

phân tích chủng loại thành nhân tử :

2x – 2 = 2(x – 1)

2x + 2 = 2(x + 1)

x2 – 1 = (x + 1)(x – 1)

mẫu thức tầm thường : 2(x + 1)(x – 1)

đk : x + 1 ≠ 0 cùng x – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ -1 với x ≠ 1

⇔ x ≠ ±1

(2) phát triển thành :

*

*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.


Từ khóa:phương trình, phương trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu, phương trình cơ bản, phương trình tích
← bài xích trước đó
Bài tiếp sau →

2 Comments

showroom a Comment

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường yêu cầu được lưu lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web


Kho tài liệu PDF


Đề thi vào lớp 10

Kho tư liệu PDF


Bài viết mới

Nhiều người đọc

Toán THCS


Toán 6Sách Toán 6
Toán 7Sách Toán 7
Toán 8Sách Toán 8
Toán 9Sách Toán 9

Lưu trữ

lưu trữ Chọn tháng Tháng bốn 2020 (57) Tháng cha 2020 (8) Tháng nhì 2020 (5) tháng Một 2020 (20) mon Mười nhị 2019 (93) tháng Mười Một 2019 (12) tháng Mười 2019 (36) mon Chín 2019 (11) tháng Tám 2019 (31) tháng Bảy 2019 (1) tháng Sáu 2019 (36) mon Năm 2019 (71) Tháng bốn 2019 (70) Tháng ba 2019 (49) Tháng hai 2019 (11) tháng Một 2019 (16) tháng Mười hai 2018 (95) tháng Mười Một 2018 (44) tháng Mười 2018 (62) mon Chín 2018 (140) tháng Sáu 2018 (34) mon Năm 2018 (10) Tháng tư 2018 (23) Tháng tía 2018 (13) Tháng nhì 2018 (34) tháng Một 2018 (64) tháng Mười hai 2017 (222) mon Mười Một 2017 (103) mon Mười 2017 (70) mon Chín 2017 (26) mon Tám 2017 (35) tháng Bảy 2017 (265) tháng Sáu 2017 (28)

Toán thcs © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học