Phương trình trùng phương là gì? giải pháp giải phương trình trùng phương rất hay

Bài viết trước thpt Sóc Trăng đã giới thiệu đến quý thầy cô và chúng ta học sinh cách giải phương trình bậc tứ nhanh nhất. Thường xuyên mạch kiến thức và kỹ năng đó, bài viết hôm nay, cửa hàng chúng tôi sẽ reviews về phương trình trùng phương và cách giải phương trình trùng phương cực hay. Bạn theo dõi nhé !

I. PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG LÀ GÌ?
Bạn đang xem: Giải pt trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình gồm dạng: 

*
*
0 & P>0 & S>0 endalign right." />Phương trình (1) tất cả 3 nghiệm phân biệt 
*
*
0 & P=0 & S>0 endalign right." />Phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lời giải:

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (1)

Có  0" width="372" height="23" data-latex="Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4.1.10 = 49 - 40 = 9 > 0" src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5CDelta%20%20%3D%20%7Bb%5E2%7D%20-%204ac%20%3D%20%7B7%5E2%7D%20-%204.1.10%20%3D%2049%20-%2040%20%3D%209%20%3E%200" data-i="19" data-was-processed="true">

Phương trình (1) tất cả hai nghiệm phân biệt:

*
(tm) với
*
(loại)

Với 

*

Vậy phương trình có hai nghiệm riêng biệt x = 1 hoặc x = -1

Bài 8: Giải và biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 

*

Lời giải:

Với 

*
, phương trình đã cho trở thành:

*
(loại)

Với 

*
, phương trình đã cho là phương trình trùng phương:

*
(1)

Đặt 

*

Phương trình trở thành 

*
 (2)

Có 

*
,

*
và 
*

Có p. Khác 0 phải phương trình không có nghiệm bởi 0 cần phương trình (1) không có 3 nghiệm phân minh hoặc 1 nghiệm

Phương trình (1) bao gồm 4 nghiệm biệt lập khi và chỉ còn khi phương trình (2) tất cả hai nghiệm phân biệt dương Leftrightarrow left{ beginarraylDelta > 0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m  0P > 0S > 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl17 + 4m > 0frac - 3m + 2 > 0frac - 1m + 2 > 0endarray right. Leftrightarrow ge left{ beginarraylm > frac - 174m <img class=Cách Bấm Máy Tính Tìm Điểm Cực Trị Hàm Số Bằng Máy Tính Casio

Leftrightarrow left< beginarrayl17 + 4m 0m + 2 0endarray right.endarray right. Leftrightarrow 17 + 4m

Vậy với thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

frac - 174 <img class=giải pt trùng phương