Bước 2: Tính (f"left( x ight)). Giải phương trình (f"left( x ight) =0) và kí hiệu (x_ileft( i = 1,2,...,n ight)) là những nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Giải toán 12 bài 2 trang 18

Bước 3: Tính (f""left( x ight)) với (f""left( x_i ight)).

Bước 4: dựa vào dấu của (f""left( x_i ight)) suy ra tính chất cực trị của điểm xi.

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = 4x^3- m 4x m = m 4x(x^2 - m 1)) ;

(y" = 0) (⇔ 4x(x^2- 1) = 0) ( ⇔ x = 0, x = pm 1).

( y"" = 12x^2-4).

(y""(0) = -4 CĐ = ( y(0) = 1).

(y""(pm 1) = 8 > 0) bắt buộc hàm số đạt cực tiểu trên (x = pm1),

(y)CT = (y(pm1)) = 0.


LG b

( y = sin 2x – x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" = 2cos 2x - 1) ;(y"=0Leftrightarrow cos 2x=dfrac12) (Leftrightarrow 2x=pm dfracpi 3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pm dfracpi 6+kpi .)

(y"" = -4sin 2x).

(y""left ( dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left ( dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=-2sqrt3CĐ = ( sin (dfracpi 3+ k2π) - dfracpi 6 - kπ) = (dfracsqrt32-dfracpi 6- kπ) , (k ∈mathbb Z).

(y""left ( -dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left (- dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=2sqrt3>0) nên hàm số đạt rất tiểu tại những điểm (x =-dfracpi 6+ kπ),

(y)CT = (sin (-dfracpi 3+ k2π) + dfracpi 6 - kπ) =(-dfracsqrt32+dfracpi 6 - kπ) , (k ∈mathbb Z).


LG c

(y = sin x + cos x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y = sin x + cos x = sqrt2sin left (x+dfracpi 4 ight ));

( y" =sqrt2cos left (x+dfracpi 4 ight )) ;

 (y"=0Leftrightarrow cos left (x+dfracpi 4 ight )=0Leftrightarrow)(x+dfracpi 4 =dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x=dfracpi 4+kpi .)

(y""=-sqrt2sin left ( x+dfracpi 4 ight ).)

(y""left ( dfracpi 4 +kpi ight )=-sqrt2sin left ( dfracpi 4+kpi +dfracpi 4 ight ))

(=-sqrt2sin left ( dfracpi 2 +kpi ight ))

(=left{ matrix- sqrt 2 ext ví như k chẵn hfill cr sqrt 2 ext trường hợp k lẻ hfill cr ight.)

Do kia hàm số đạt cực lớn tại các điểm (x=dfracpi 4+k2pi),

đạt rất tiểu tại các điểm (x=dfracpi 4+(2k+1)pi (kin mathbbZ).)


LG d

(y m = m x^5- m x^3- m 2x m + m 1).

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm rất trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = m 5x^4 - m 3x^2 - m 2 m = m (x^2 - m 1)(5x^2 + m 2)); (y" m = m 0 Leftrightarrow x^2 - m 1 m = m 0 Leftrightarrow m x m = pm 1).

(y"" m = m 20x^3 - m 6x).

(y""(1) = 14 > 0) yêu cầu hàm số đạt rất tiểu trên (x = 1),

(y)CT = ( y(1) = -1).

(y""(-1) = -14 CĐ = (y(-1) = 3).

Xem thêm: Meaning Of Think Out - 11 Ways To Think Outside The Box

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 77 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp pragamisiones.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.