Tuổi chị và tuổi em cùng lại được (36) tuổi. Em hèn chị (8) tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Bạn đang xem: Giải toán 4 trang 48

Lời giải đưa ra tiết:

*

Tuổi em là: ((36 - 8) : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi ;

Em: (14) tuổi.


Một tủ sách trường học cho học viên mượn (65) quyển sách tất cả hai loại: sách giáo khoa với sách gọi thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn nữa sách bài viết liên quan là (17) quyển.Hỏi thư viện đang cho học viên mượn từng loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số to = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

*

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

Số sách tham khảo thêm thư viện cho học sinh mượn là:

(41 - 17 = 24) (quyển)

Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Hai phân xưởng có tác dụng được (1200) sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thiết bị hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu thành phầm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

*

Xưởng đầu tiên làm được số sản phẩm là:

((1200 - 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

Xưởng đồ vật hai làm được số thành phầm là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: Xưởng sản phẩm công nghệ nhất: (540) sản phẩm;

Xưởng trang bị hai: (660) sản phẩm.


Bài 5


Video khuyên bảo giải


Thu hoạch từ hai thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch sống mỗi thửa ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số khủng = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có sơ đồ

*

Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Số thóc thu hoạch sinh hoạt thửa ruộng thứ nhất là:

((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

(30) tạ = (3000kg)

Số thóc thu hoạch làm việc thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai là: 

(30 - 8 = 22) (tạ) 

( 22) tạ = (2200 kg)

Đáp số: Thửa ruộng đầu tiên : (3000kg) thóc; 

Thửa ruộng máy hai : (2200 kg) thóc.

Xem thêm: Port & Terminal Trong Logistics Là Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Terminal Trong Xnk Mới Nhất 2022

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 2162 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


gởi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.