- Chọn bài -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đều hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: hồ hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: hầu như hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đơn thứcBài 11: phân tách đa thức cho đơn thứcBài 12: chia đa thức một trở nên đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 6 trang 18: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – x;

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 6

Lời giải

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2 (x – 2y)– 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)– 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 6 trang 18: tìm x làm sao để cho 3x2 – 6x = 0.

Lời giải

3x2 – 6x = 0 ⇒ 3x.x – 3x.2 = 0

⇒ 3x.(x – 2) = 0

⇒ 3x = 0 hoặc x – 2 = 0

3x = 0 ⇒ x = 0

x – 2 = 0 ⇒ x = 0 + 2 = 2

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) 3x – 6y

= 3.x – 3.2y

(Xuất hiện tại nhân tử thông thường là 3)


= 3(x – 2y)

*

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

= 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy

(Xuất hiện nhân tử tầm thường 7xy)

= 7xy(2x – 3y + 4xy)

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) yêu cầu ta đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nhân tử bình thường 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

* lưu giữ ý: những khi, để lộ diện nhân tử chung, ta cần chuyển đổi A = –(–A) 

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 6 khác

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) trên x = 2001 cùng y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85

= 15.91,5 + 15.10.0,85

= 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y<–(x – 1)>

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, cực hiếm biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Các bài bác giải Toán 8 bài 6 khác

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Xem thêm: " Xuất Cảnh Tiếng Anh Là Gì Không? Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Tiếng Anh Là Gì

Vậy có hai quý hiếm của x thỏa mãn là x = 2000 và x = 1/5.

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x.x2 – x.13 = 0


(Có nhân tử chung x)

⇔ x(x2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

+ x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

Vậy có bố giá trị của x thỏa mãn là x = 0, x = √13 cùng x = –√13.

Các bài bác giải Toán 8 bài xích 6 khác

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): chứng minh rằng 55n + 1 – 55n phân chia hết mang lại 54 (với n là số từ nhiên).

Lời giải: