Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học kì 2 tới đây nói phổ biến và ôn thi đánh giá cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh. Mời những em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề chất vấn cuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


Giáo án dạy dỗ thêm giờ chiều môn văn 7
*
cỗ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nói chung và ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đó cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh. Mời các em học viên cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề soát sổ cuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án

GV Ph m Th Th

y K ho ch bài bác d y bu i chi

u - Văn

ế

7

BU I 1

Ngày so n:

Ngày d y: 7A: 06 /10/2020

ÔN T P: VĂN B N NH T D NG

(C NG TR

NG M RA; M TÔI, CU C chia tay C A NH NG

ƯỜ

CON BÚP BÊ )

1. M c tiêu c

n đ t :

1.1. Ki

n th

c:

ế

- Ôn t

p v ki

u văn b n nh t d ng.

Bạn đang xem: Giáo án dạy thêm ngữ văn 7

- C ng c

, m r

ng cải thiện v tác gi

, xu t x c

a tác ph m.

ở ộ

ứ ủ

- Hi

u đ

c n i dung với ngh thu t c

a văn b n.

ượ

- C m nh n đ

c tình c

m c

a phụ vương m dành riêng cho con và tính truy hỏi n vào văn

ượ

b n “M tôi”, “C ng tr

ng m ra”, “Cu c chia ly c

a nh ng bé búp bê”

ườ

1.2. K năng:

- Nh n bi

t, đ c, hi

u văn b n bi

u c

m

ế

- Rèn kỹ năng tìm, phạt hi

n những chi ti

t chân thành và ý nghĩa và vi

t đo n văn c

m th .

ế

ế

1.3. Ph m ch t:

- nghiêm túc t

giác h c t

p.

- Trân tr

ng tình c

m gia đình – đơn vị tr

ng – làng h i giành riêng cho mình

ườ

- Hi

u rõ ý nghĩa ngày khai tr

ng, mến thương trân tr

ng nh ng k ni

m tu i đ n

ườ

ế

tr

ng.

ườ

- Nh n th c giá chỉ tr c

a lòng nhân ái, tình th

ng với trách nhi

m cá nhân v i

ươ

h nh phúc gia đình

1.4. Năng l

c:

- Năng l

c đ c hi

u, t

h c, gi

i quy t v n đ , giao ti

p, h p. Tác.

ự ọ

ế

ế

2. Chu n b c

a giáo viên và h c sinh

2.1.Chu n b c

a Gv:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, tài li

u tham kh o, k ho ch bài xích h c...

ế

2.2. Chu n b c

a h c sinh

:

- Đ c với tìm hi

u n i dung ki

n th c v những văn b n

ế

3. Ph

ng pháp.

ươ

- Ph

ng pháp v n đáp, thuy t trình, xác đ nh tình hu ng, th c hành, đánh giá,

ươ

ế

rút ra khái ni

m, v n d ng trong th c t

cu c s

ng , đối chiếu ngôn ng ,..

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Về Bản Thân Mình Lớp 2 Chọn Lọc Hay Nhất, Cách Viết Đoạn Văn Tự Giới Thiệu Bản Thân Lớp 2

ế

- Kĩ thu t “đ ng não’, suy nghĩ, đ a ra quy t đ nh, trình diễn m t phút, th o

ư

ế

lu n...

4.Ti

n trình lên l

p

ế

Ho t đ ng c

a GV – HS

Ki

n th c c

n đ t

ế

Ho t đ

ng 1: NH NG V N

Đ

chung V

VĂN B N

NH T D NG

GV t

ch c cho h c sinh nh

l

i khái ni

m văn b n nh t d ng

I. NH NG V N Đ tầm thường V VĂN

B N NH T D NG

1. Khái ni

m

Văn b n nh t d ng là ki

u văn b n

- V n i dung: Đ c

p đ n nh ng v n đ

ế

1

Năm h c 2020-2021