Bài học tập Unit 1 giờ đồng hồ Anh lớp 12 mới phần Language đang hướng dẫn các em ôn tập từ vựng chuyển phiên quanh công ty đề bài học, những điểm ngữ pháp về thì quá khứ đơn với quá khứ tiếp diễn. Dường như bài học còn làm các em củng ráng phần phát âm với các từ đồng âm.

Bạn đang xem: Grammar unit 1 lớp 12 sách mới


I. Unit 1 Lớp 12 Language - Vocabulary

1. Unit 1 Lớp 12 Vocabulary Task 1

2.Unit 1 Lớp 12 Vocabulary Task 2

II.Unit 1 Lớp 12 Language - Pronunciation

1. Unit 1 Lớp 12 Pronunciation Task 1

2.Unit 1 Lớp 12 Pronunciation Task 2

III.Unit 1 Lớp 12 Language - Grammar

1. Unit 1 Lớp 12 Grammar Task 1

2.Unit 1 Lớp 12 Grammar Task 2

3.Unit 1 Lớp 12 Grammar Task 3

4.Unit 1 Lớp 12 Grammar Task 4

Trắc nghiệm Language Unit 1 Lớp 12

Hỏi đáp Language Unit 1 Lớp 12


*

Write the words given in the box next lớn their meanings.(Viết phần đông từ được chỉ dẫn trong form với ý nghĩa sâu sắc của chúng.)

distinguished achievement respectable talented generosity

1_____gifted, having a natural ability to vày something well
2_____very successful và admired by other people
3_____regarded by society as acceptable, proper & correct
4_____kindness or willingness khổng lồ give
5_____something that has been obtained by hard work, ability or effort

Guide to answer

1.talented- gifted, having a natural ability to vì something well

(tài năng - năng khiếu, bao gồm một kỹ năng tự nhiên để gia công điều nào đó tốt)

2. distinguished- very successful và admired by other people

(ưu tú - rất thành công và được ngưỡng mộ bởi những người khác)

3. respectable- regarded by society as acceptable, proper & correct

(đáng kính trọng - được làng mạc hội thừa nhận là đồng ý được, phù hợp và chính xác)

4. generosity- kindness or willingness to give

(lòng bao dong - lòng xuất sắc hoặc sẵn sàng khiến cho đi)

5. achievement- something that has been obtained by hard work, ability or effort

(đạt được - cái gì đó đã được thu được bằng phương pháp làm câu hỏi chăm chỉ, tài năng hay nỗ lực)


2. Unit 1 Lớp 12 Vocabulary Task 2
Complete the sentences with the correct khung of the words in 1. (Hoàn thành câu với các vẻ ngoài đúng của từ trong phần 1.)

1.Alexandre Yersin, who had quite a ________career in medicine, devoted his life to the poor và sick people in Viet Nam.

2.Hard-working & ________students should be given more opportunities lớn develop their skills.

3.The new album is one of his greatest ______.It sold 50,000 copies just in the first week.

4.After my father got a well-paid job at an international company, we moved lớn a_______neighbourhood.

5.Don"t allow other people to lớn take advantage of your_________. You should learn khổng lồ give wisely.

Guide lớn answer
1. Distinguished2. Talented3. Achievements4. Respectable5. Generosity

Dịch nghĩa:

1.Alexandre Yersin, tín đồ đã tất cả một sự nghiệp khá xuất dung nhan trong y học, hiến đâng cuộc đời mình cho người nghèo và bị bệnh ở Việt Nam.

2.Sinh viên chuyên cần và có tài năng năng buộc phải được trao nhiều cơ hội để phân phát triển năng lực của họ.

3.Album new là trong những thành tựu lớn số 1 của ông. Nó đã bán được 50.000 bạn dạng chỉ trong tuần đầu tiên.

4.Sau khi thân phụ tôi tất cả một các bước được trả lương cao trên một công ty quốc tế, công ty chúng tôi chuyển cho một thành phố khang trang.

5.Đừng chất nhận được người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn. Chúng ta nên tò mò cách mang lại đi một cách khôn ngoan.


II. Unit 1 Lớp 12 Language - Pronunciation


1. Unit 1 Lớp 12 Pronunciation Task 1

Listen to lớn pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example.(Nghe những cặp câu. Viết phần đông từ đúng vào tầm trống. Cặp đầu tiên đã được triển khai như là 1 ví dụ.)

1

a)My English class is at two o"clock.

b)It"s never too late khổng lồ learn another language.

2

a)His father is a guitarist. But he wasn"t _________ to play any musical instruments until he was 15.

b)Please read the letter ______ lớn us.

3

a)You can ________ your life story và post it on this website.

b)I hope we"re doing the _______ thing.

4

a)J.K. Rowling"s ______ novel will come out next month.

b)I ____ where he was hiding, but I didn"t know why he was wanted.

5

a)Beethoven composed some of his finest works __________ in this house.

b)Did you ________ the latest news about Steven Spielberg"s film?

6

a)She has _____ involved in many community projects.

b)Yan has just posted his latest _______ soup recipe on the Internet. You should try it out.

Guide to answer

1.a) My English class is attwoo"clock. (Lớp học tập tiếng Anh của tớ lúc 2 giờ.)

b) It"s nevertoolate lớn learn another language.(Chưa khi nào là quá muộn để học ngôn ngữ khác.)

2.a) His father is a guitarist, but he wasn"tallowedto play any musical instruments until he was 15.(Bố của anh ấy là nghệ sĩ chơi guitar, dẫu vậy anh ấy không được phép chơi bất kỳ nhạc cố kỉnh nào cho đến tận khi anh ấy 15 tuổi.)

b) Please read the letteraloudto us.(Làm ơn hãy tham khảo to bức thư này cho cái đó tôi.)

3.a) You canwriteyour life story & post it on this website.(Bạn có thể viết mẩu chuyện cuộc sống của bạn và đăng nó lên trang web này.)

b) I hope we"re doing therightthing.(Tôi hy vọng cửa hàng chúng tôi đang làm đúng.)

4.a) J.K. Rowling"snewnovel will come out next month.(Tiểu thuyết bắt đầu của J.K. Rowling sẽ được ra mắt vào mon tới.)

b) Iknewwhere he was hiding, but I didn"t know why he was wanted.(Tôi biết chỗ anh ấy ẩn nấp, nhưng tôi không biết nguyên nhân anh ấy bị truy vấn nã.)

5.a) Beethoven composed some of his finest worksherein this house.(Beethoven sáng tác một vài công trình tốt nhất có thể của anh ấy ở chỗ này trong khu nhà ở này.)

b) Did youhearthe latest news about Steven Spielberg"s film?(Bạn tất cả nghe thấy tin tức tiên tiến nhất về tập phim của Steven Spielberg không?)

6.a) She hasbeeninvolved in many community projects.(Cô ấy tham gia vào nhiều dự án công trình cộng đồng.)

b) Yan has just posted his latestbeansoup recipe on the Internet. You should try it out.(Yan vừa bắt đầu đăng hình hình ảnh món canh đậu tiên tiến nhất của anh ấy lên Internet. Bạn nên thử nó.)


Listen and repeat the sentences in 1.(Nghe cùng lặp lại những câu tại phần 1)Tapescript Listen

1. A) My English class is attwoo"clock.

b) It"s nevertoolate khổng lồ learn another language.

2. A) His father is a guitarist, but he wasn"tallowedto play any musical instruments until he was 15.

b) Please read the letteraloudto us.

3. A) You canwriteyour life story và post it on this website.

b) I hope we"re doing therightthing.

4. A) J.K. Rowling"snewnovel will come out next month.

b) Iknewwhere he was hiding, but I didn"t know why he was wanted.

5. A) Beethoven composed some of his finest worksherein this house.

b) Did youhearthe latest news about Steven Spielberg"s film?

6. A) She hasbeeninvolved in many community projects.

b) Yan has just posted his latestbeansoup recipe on the Internet. You should try it out.


Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous.(Đặt động từ trong ngoặc sống thì thừa khứ đối kháng hoặc vượt khứ tiếp diễn.)

1.This morning when the alarm clock _____off, I _________a sweet dream.

2.Carol_________her husband while she_________in Europe.

3.I________on my computer when there_______a sudden power cut and all my data _______lost.

4.When we____________a room two years ago, Lin_____________my things without asking.5.When Tom________yesterday, I __________the washing up in the kitchen, so I_________the phone.

6.Frank___________for money last year when he ____________still out of work.

7.Mark ________complete silence when he___________music.

8.In 1417, NguyenTrai_________the army of Le Loi, who ___________the resistance movement in the mountainous regions.

Guide to answer

1.went, was having (Sáng nay khi đồng hồ đeo tay báo thức kêu, tôi đang sẵn có một niềm mơ ước ngọt ngào.)

2.met, was travelling (Carol đã gặp mặt gỡ ck cô ấy khi cô ấy đã đi du ngoạn ở Châu Âu.)

3.was working, was, were (Tôi đang thao tác làm việc trên máy vi tính thì đùng một cái cúp năng lượng điện và cục bộ dữ liệu của tôi đã biết thành mất.)

4.shared, was always taking (Khi công ty chúng tôi chung chống vào hai năm trước, Lin luôn lấy gần như thứ của tôi cơ mà không hỏi.)

5.called, was doing, did not hear (Hôm qua lúc Tôm gọi, tôi đang dọn dẹp và sắp xếp nhà bếp, bởi vì vậy tôi ko nghe thấy tiếng điện thoại.)

6.was constantly asking, was (Frank tiếp tục hỏi mượn tiền tôi vào khoảng thời gian ngoái, khi mà anh ấy thất nghiệp.)

7.requested, was composing (Mark yêu mong sự yên ổn lặng hoàn toàn khi anh ấy đang đùa nhạc.)

8.joined, was then leading (Năm 1417, đường nguyễn trãi tham gia vào lực lượng của Lê Lợi, bạn đã lãnh đạo phong trào kháng chiến của dân tộc vùng núi.)


Complete the gaps with the where necessary. If an article is not necessary, write a cross (x).(Hoàn thành các khoảng trống với "the" ở hầu hết chỗ đề nghị thiết. Còn nếu không cần thiết, viết dấu chéo (x).)

1.Here"s________book you asked khổng lồ borrow.

2.There are some reports on_______oil slick in ______Mediterranean Sea.

3. ____ kangaroos are found only in Australia.

4.Angelina is working for a charitable organisation that helps ___ people with disabilities.

5.Is _______United Arab Emirates part of ____ South Asia or_______Middle East?

6.Last summer, we travelled khổng lồ many places. We visited____Taj Mahal in _____ India,climbed ____Mount Everest in_____ Himalayas, & took a cruise to ____Bahamas.

7.I love _____ Spain. I find________Spanish very friendly, but I can"t say much in ______ Spanish.

8.My favourite pastime is playing_______guitar, but my best friend prefers playing _______ tennis.

Guide to answer

1. The(Đây là cuốn sách bạn hỏi mượn.)

vì “book” sẽ được xác minh nên thực hiện mạo từ “the”

2. The, the(Có nhiều báo cáo về tràn dầu trên biển Địa Trung Hải.)

oil slick” đang được xác định nên áp dụng “the”; tên đại dương thì phải bao gồm the trước đó.

3. X(Chuột túi chỉ được search thấy ởÚc.)

tên 1 loài động vật nói bình thường thì ko cần áp dụng mạo từ

4. X(Angelina đang làm việc cho tổ chức triển khai từ thiện trợ giúp người khuyết tật.)

trước people thì ko cần áp dụng mạo từ.

5. The, x, the(Các tiểu quốc gia của Ả Rập thống duy nhất của nam giới Á giỏi Trung Đông?)

tên riêng đề xuất phải áp dụng mạo từ bỏ "the", trừ South Asia sẽ không có.

6. The, x,x, the, the(Mùa hè năm trước, công ty chúng tôi du lịch đến nhiều nơi. Chúng tôi đã thăm Taj Mahal ngơi nghỉ Ấn Độ, leo núi Everest sống Himalayas và đi tàu đến Bahamas.)

Tên riêng của các vị trí sẽ có “the” trừ Mount Everest.

7. X, the, x(Tôi yêu Tây Ban Nha. Tôi thấy fan Tây Ban Nha rất thân mật và gần gũi nhưng tôi thiết yếu nói nhiều tiếng Tây Ban Nha.)

Tên nước hoặc ngữ điệu thì không yêu cầu thêm mạo từ nhưng nói tới con tín đồ của nước đó thì nên the

8. The, x(Sở thích của tớ là guitar, nhưng bạn bè của tôi thích chơi quần vợt.)


Complete the gaps with a, an or a cross (x) if an article is not necessary.(Điền vào địa điểm trống a, an hoặc giấu (x) nếu như không cần thiết)

*

1. There"s ________ chance that she"ll win the competition again.

2. What _____ nice weather! Let"s go for ______ picnic.

3. I went khổng lồ see ________ Dr Nga yesterday because I had ______ fever. She asked me lớn stay in _______ bed for two days.

4. My friend Brian is _______ Scot. On ______special occasions, he wears ______ kilt và plays the bagpipe.

*

5. I"m not talking about ____ global warming, but traffic congestion.This is quite_____ difficult problem in our city.

6. The teacher gave us _____ demo on ____ indefinite articles yesterday. It wasn"t easy, but I could get _______ good mark in the test.

7. I lượt thích ____ ice-cream, but I"m not in the mood for ____ ice cream now.

8. A: Let"s go for _____ coffee.

B: No, thanks. I don"t drink ____ coffee.

Guide to answer
1.a2.x, a3. X, a, x4. A, x, a
5.x, a6.a, x, a7.x, an8.a, x

Dịch nghĩa

1. Có chức năng cô ấy vẫn lại thắng lợi cuộc thi.

2. Khí hậu thật đẹp. Hãy cùng đi dã ngoại.

3. Trong ngày hôm qua tôi đến chạm chán bác sĩ Nga vì chưng tôi bị sốt. Cô ấy yêu mong tôi nằm ở giường khoảng tầm 2 ngày.

4. Bạn của tôi Brian là tín đồ Scot. Vào phần lớn dịp đặc biệt, anh ấy khoác váy dân tộc và đùa khèn túi.

5. Tôi ko nói về việc nóng lên toàn cầu, mà là sự việc tắc nghẽn giao thông. Đây là gần như vấn đề khác biệt trong thành phố của chúng ta.

6. Cô giáo cho shop chúng tôi kiểm tra về một bài bác báo không xác minh ngày hôm qua. Nó rất khó dàng. Nhưng tôi có thể đạt điểm giỏi trong bài bác kiểm tra này.

7. Tôi ưa thích kem nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng để nạp năng lượng kem.

8. A. Họ hãy đi uống cà phê.

B. Không, cảm ơn. Tôi ko uống cà phê.


Read the following story and complete each gap with an article. Write a cross (x) if an article is not necessary.(Đọc câu chuyện sau và xong từng khoảng cách với một mạo từ. Viết dấu chéo cánh (x) nếu như không cần thiết.)

I had (1)_______very bad experience (2)______ last Sunday. I bought (3) ____flash drive from (4) ____computer store in (5) ____local shopping centre. When I went back (6) ____ home, I inserted it into my computer, but it was not recognised. I took it back to (7)____store, but (8)___store manager got very, angry. He pointed at (9)____crack on (10)____flash drive, và said his store was not responsible for such (11)____defect because it had probably been caused by my carelessness. I couldn"t say (12)____word, & had lớn buy another flash drive.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Chiếc Lá Cuối Cùng (Chi Tiết), Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng

Guide to lớn answer
1. A2. X3. A4. A/the
5. The6. X7. The8. The
9. A10. The11. A12. A

Dịch nghĩa

Tôi đã có một kinh nghiệm tay nghề rất xấu hổ nhà nhật tuần trước. Tôi cài đặt ổ đĩa flash từ cửa hàng máy tính sinh sống trung tâm sắm sửa địa phương. Khi tôi về bên nhà, tôi đưa nó vào lắp thêm tính, nhưng mà nó đã không được công nhận. Tôi với nó quay trở về cửa hàng, nhưng quản lý cửa hàng trở buộc phải rất giận dữ. Ông chỉ vào vệt nứt bên trên ổ đĩa flash, và cho biết cửa sản phẩm của ông không hẳn chịu trọng trách về đông đảo khiếm khuyết đó bởi nó có thể bị gây nên bởi sự lơ là của tôi. Tôi cần thiết nói một lời nào, cùng đã buộc phải mua một ổ đĩa flash khác.