§1. HÀMSÔKIẾN THỨC CĂN BẢNHàm số. Tập xác định của hàm sốNếu cùng với mỗi quý hiếm của X nằm trong tập D tất cả một và có một giá trị tương xứng của y thuộc tập số thực K thì ta tất cả một hàm số. Ta call X là biến chuyển sô’ vá y là hàm số của X.Tập hòa hợp D được gọi là tập khẳng định của hàm số.Đồ thị của hàm sốĐồ thị của hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D là tập hợp tất cả các điểm M(x; f(x)) xung quanh phẳng toạ độ với mọi X trực thuộc D.Sự biến chuyển thiên của hàm sô"Hàm sô" y = f(x) điện thoại tư vấn là đồng biến chuyển (tăng) trên khoảng tầm (a; b) nếu:Vx1t x2 e (a; b): X, f(x,) f(x2).Hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻHàm sô" y = f(x) cùng với tập xác minh D hotline là hàm sô" chẵn giả dụ Vx e D thì -X e D với f(-x) = f(x).Hàm sô" y = f(x) cùng với tập xác định D điện thoại tư vấn là hàm sò" lẻ nếu như Vx 6 D thì -X e D cùng f(-x) = -f(x).Đồ thị của hàm sô" chẵn, hàm sô" lẻĐồ thị của một hàm sô" chẵn thừa nhận trục tung làm trục đối xứng.Đồ thị của một hàm sô" lẻ nhận nơi bắt đầu toạ độ làm trọng tâm đối xứng.PHƯỚNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP1. Tim tập xác định của các hàm sô". 3x-2...., x-1 .. . /T-/-—-a) y = TTTT:b)y = .2:c) y = V2X + 1-V3-X .2x + 1x2 + 2x-3a) y khẳng định 2x+l*0x?t - i . Vậy D = R 2of X 7*“ 1y khẳng định x2 + 2x-3*0 1 g • Vậy D = R 1; —3.<2x + l > 0X > 1_r 11 ■2 - — 09x -X e D cùng f(-x) = I -XI = IXI = f(x), Vx € RVậy y = IXI là hàm sô" chẵn.fix) = (x + 2)2.Ta bao gồm f(l) = 3, fl-l) = 1 => f(-l) * f(l) cùng f(-l) * -f(l) nên y = (x + 2)2 là hàm sô" ko chẵn với không lẻ.f(x) = X3 + X.TXĐ: D = RX e D => -X e D và f(-x) = -X3 - X = -fix), Vx 6 R Vậy y = X3 + X là hàm sô" lẻ.Hàm sô" y = f(x) = X2 + X + 1 không là hàm sô" chẵn, cũng không là hàm sô" lẻ, vì f(l) = 3, f(-l) = 1, f( 1) + ± f(-l).c. BÀI TẬP LÀM THÊMTìm tập xác minh của các hàm số sau:a) y = X3 - X + 1;d) y = /Px + -77— ;X-Ự1 + X"Đáp iế: a) D = R;c) y =e) y= I ",;V 4 - 2x - 2x2 b) D = R;f)y =1xd -3x2x-1ựx|x-4|c) D = R(0; 3)d) D = (-1; 0) u (0; 1); e) D = (-2; 1); f) D = (0; 4) u(4; +oo)Cho hàm số y = y/2-x + ự2x + m .,ĐỊnh m để miền xác định của hàm số là đoạn tất cả chiều dài bằng 1.Khảo gần kề tính solo điệu của hàm số y = X2 - 4x bên trên hai khoảng tầm (-oo; 2) và (2; +00).Chứng minh răng hàm sô y = ——2 giảm trên từng khoảng chừng xác định. Lậpbảng trở nên thiên của hàm số trên.Chứng minh rằng hàm số y - X3 - X2 + X - 5 tăng trên R.Khảo giáp tính chẵn lẻ của những hàm số:y = X7,x ~x ;b) y = lx2 -4x + 4 + lx + 2Ic) y =Ịx +1| + |x -1| |x + iỊ-|x-1| ’X3 +1 nếu như X 1số: a) Hàm số lẻ;Hàm sô" lé;b) Hàm sô" chẵn;Hàm sô" lẻ.


Bạn đang xem: Hàm số 10

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 21, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 21 Sgk Toán 5

Giải bài Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số hàng đầu và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung với góc lượng giác, công thức lượng giác

pragamisiones.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và thầy giáo tham khảo, giúp những em học tốt, cung ứng giải bài bác tập toán học, thiết bị lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.