pragamisiones.com ra mắt đến các em học viên lớp 10 nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục tiêu giúp các em học xuất sắc chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Hàm số chẵn hàm số lẻ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tìm kiếm tập khẳng định D của hàm số và xét xem D bao gồm là tập đối xứng giỏi không. Nếu như D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) cùng với f(x) (x bất cứ thuộc D). Giả dụ f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Ví như f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập hợp ý điều kiện: nếu như D cơ mà f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn ko lẻ. Các ví dụ tập luyện kĩ năng. Lấy ví dụ 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y tất cả TXĐ D = R buộc phải hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x gồm TXĐ D = R đề nghị f(-x)= f(x) cần hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R đề xuất hàm số không chẵn ko lẻ. Hàm số f(x) có TXĐ D = IR -1. Ta gồm hàm số ko chắn ko lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m để hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y bao gồm tập xác định là R nên hàm số chẵn. Ví dụ như 5: tìm kiếm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số bao gồm tập xác minh là D = R cho nên vì thế theo đề bài, ta bao gồm f(-x) = -f(x), nghĩa là vấn đề này xảy ra lúc m = 1. Bài bác tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Nếu f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Giả dụ f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dấn trục tung làm trục đối xứng. D. Nếu như f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không nên vì bao hàm hàm số không chẵn, ko lẻ. B sai vì chưng f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy nhiên f(x) cũng chính là hàm số chẵn. C sai vày đồ thị hàm số lẻ nhận nơi bắt đầu tọa độ làm vai trung phong đối xứng. Mang lại đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tóm lại nào vào các tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng đổi thay trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả cha đáp án phần đa sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy cần hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số ko chẵn, ko lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ? mang đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không có tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Lý Luận Về Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước Ở Việt Nam Thật Đa Dạng

Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.