Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số trong những phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: quy tắc đếmBài 2: hoạn - Chỉnh hòa hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép test và biến đổi cốBài 5: tỷ lệ của đổi mới cốÔn tập chương 2 bài bác 1-2: phương pháp quy nạp toán học - dãy sốBài 3: cung cấp số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của những hàm số lượng giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cấp cho haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm
15 câu trắc nghiệm Hàm số tiếp tục có câu trả lời
Trang trước
Trang sau

15 câu trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án

Câu 1: mang đến hàm số

*
tóm lại nào sau đấy là đúng?

A. Hàm số f(x) tiếp tục tại điểm x = -2

B. Hàm số f(x) thường xuyên tại điểm x = 0

C. Hàm số f(x) tiếp tục tại điểm x = 0,5

D. Hàm số f(x) tiếp tục tại điểm x = 2

Hiển thị đáp án

Hàm số đã cho không khẳng định tại x = 0, x = -2, x = 2 buộc phải không tiếp tục tại những điểm đó. Hàm số liên tục tại x = 0,5 vị nó thuộc tập khẳng định của hàm phân thức f(x).

Chọn đáp án C


Câu 2: mang đến

*
với x ≠ 0. Phải bổ sung cập nhật thêm giá trị f(0) bằng bao nhiêu để hàm số f(x) tiếp tục tại x=0?

*

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Câu 3: mang lại hàm số

*
cùng với x ≠ 2 . Giá trị của m nhằm f(x) thường xuyên tại x =2 là:

*

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Câu 4: cho hàm số

*
. Tìm b nhằm f(x) liên tục tại x = 3.

Bạn đang xem: Hàm số nào sau đây liên tục trên r

*

Hiển thị đáp án

Câu 5: mang đến hàm số

*
. Khẳng định nào sau đây đúng nhất.

A. Hàm số liên tiếp trên R

B. Hàm số không thường xuyên trên R

C. Hàm số không thường xuyên trên (1; +∞)

D. Hàm số cách quãng tại những điểm x= 1.

Hiển thị đáp án

Câu 6: mang đến phương trình

*
(1) .Chọn xác định đúng:

A. Phương trình (1) bao gồm đúng một nghiệm trên khoảng chừng (-1; 3).

B. Phương trình (1) gồm đúng hai nghiệm trên khoảng tầm (-1; 3).

C. Phương trình (1) bao gồm đúng ba nghiệm trên khoảng chừng (-1; 3).

D. Phương trình (1) tất cả đúng tứ nghiệm trên khoảng tầm (-1; 3).

Hiển thị đáp án

*

Do đó phương trình có ít nhất 4 ngiệm thuộc khoảng (-1; 3).

Mặt khác phương trình bậc 4 bao gồm tối đa tứ nghiệm.

Vậy phương trình gồm đúng 4 nghiệm thuộc khoảng (-1; 3).

Chọn giải đáp D


Câu 7: đến hàm số

*
. Tìm khẳng định đúng trong các xác định sau:

*

A. Chỉ (I).

B. Chỉ (III)

C. Chỉ (I) cùng (III)

D. Chỉ (II) và (III)

Hiển thị đáp án

Câu 8: đến hàm số

*
. Tìm xác minh đúng vào các xác minh sau:

*

A. Chỉ (I) cùng (III).

B. Chỉ (I) và (II).

C. Chỉ (I).

D. Chỉ (II)

Hiển thị đáp án

Câu 9: mang lại hàm số

*
. Tra cứu k để f(x) cách biệt tại x= 1.

A. K ≠ ±2.

B. K ≠ 2.

C. K ≠ -2.

D. K ≠ ±1.

Hiển thị đáp án

Câu 10: mang đến hàm số

*
. Xác định nào dưới đây đúng nhất

A. Hàm số thường xuyên tại x = 1

B. Hàm số liên tục tại phần đa điểm

C. Hàm số không tiếp tục tại x = 1

D. Toàn bộ đều sai

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời C


Câu 11: lựa chọn giá trị f(0) để các hàm số

*
tiếp tục tại điểm x= 0.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án A


Câu 12: mang đến hàm số

*
. Xác định nào sau đây đúng nhất

A. Hàm số thường xuyên tại x0 = 0

B. Hàm số tiếp tục tại hầu hết điểm nhưg ngăn cách tại x0 = 0

C. Hàm số không thường xuyên tại x0 = 0

D. Toàn bộ đều sai

Hiển thị đáp án

Câu 13: cho hàm số

*
. Xác minh nào sau đây đúng nhất

A. Hàm số thường xuyên tại x0 = 2

B. Hàm số thường xuyên tại phần lớn điẻm

C. Hàm số không tiếp tục tại x0 = 2

D. Toàn bộ đều sai

Hiển thị đáp án

Câu 14: đến hàm số

*
. Tìm kiếm m nhằm f(x) thường xuyên trên <0; +∞) là.

A. 1/3

B. 1/2

C. 1/6

D. 1

Hiển thị đáp án

Câu 15: đến hàm số

*
. Cực hiếm của a để f(x) liên tục trên R là:

A. 1 cùng 2.

Xem thêm: Các Công Thức Căn Bậc 2, Công Thức Tính Căn Bậc 2 Và Bài Tập

B. 1 và -1

C. -1 với 2.

D. 1 với -2

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube pragamisiones.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, pragamisiones.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.pragamisiones.com