CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình diễn cho chúng ta các câu chữ gồm:

*

1. Khối đa diện đều các loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• gồm số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối tứ diện những cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện phần đông cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• có 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều các loại $3;4$ (khối bát diện hầu hết hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối chén bát diện phần đông cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện đều cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là 1 trong hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích s của tất cả các mặt khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Hình đa diện đều


Xem thêm: Tổng Hợp Đề Luyện Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh, 20 Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

Khối nhiều diện đều các loại $5;3$ (khối thập nhị diện đầy đủ hay khối mười nhị mặt đều)

• từng mặt là một trong những ngũ giác hồ hết • mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của cha mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) theo lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các khía cạnh của khối 12 mặt các là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần đông cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện một số loại $3;5$ (khối nhị thập diện phần đông hay khối hai mươi phương diện đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh bình thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của tất cả các khía cạnh khối trăng tròn mặt đông đảo là $S=5sqrt3a^2.$

• gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối trăng tròn mặt phần lớn cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi nhất và khá đầy đủ nhất phù hợp với nhu yếu và năng lượng của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học tập X vào góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và bao gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinh buổi tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và những em học sinh có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc bấm vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân.