Contents

Hình thang là gì ?Tính hóa học của hình thangTính hóa học hình thang vuôngTính hóa học hình thang cân

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối tuy vậy song.Bạn đang xem: Hình thang cân có một góc vuông

Hai cạnh tuy vậy song call là nhị đáy.

Bạn đang xem: Hình thang cân có 1 góc vuông là hình gì

Hai cạnh còn sót lại gọi là nhị cạnh bên.

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích hình thang

dấu hiệu nhận thấy hình thoi

Tính hóa học của hình thang

tính chất về gócHai góc kề một kề bên của hình thang gồm tổng bằng 180 độ (nằm ở trong phần trong thuộc phía của hai đoạn thẳng tuy nhiên song là 2 cạnh đáy).Đối cùng với hình thang cân nặng thì hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

Tính hóa học về cạnh

Hình thang tất cả 2 cạnh đáy đều bằng nhau thì hai bên cạnh sẽ tuy vậy song và bởi nhau.Ngược lại, ví như hình thang tất cả 2 cạnh bên song tuy vậy thì chúng sẽ đều nhau và 2 cạnh đáy bằng nhau.Hình thang cân tất cả 2 đường chéo cánh bằng nhau.

Tính chất về mặt đường trung bình

Đường vừa đủ là đường thẳng nối trung điểm hai ở bên cạnh của hình thang.Tính hóa học 1: Đường thẳng đi qua trung điểm 1 ở kề bên của hình thang và tuy nhiên song cùng với 2 cạnh đáy thì sẽ đi qua trung điểm của lân cận còn lại.Tính hóa học 2: Đường vừa đủ của hình thang sẽ song song với 2 cạnh đáy và bằng ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân nói một cách khác là hình chữ nhật

Như vậy ta gồm nhận xét như sau :

Nếu một hình thang tất cả hai cạnh bên song tuy nhiên thì hai cạnh bên bằng nhau, nhì cạnh đáy bởi nhau.

Nếu một hình thang tất cả hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song tuy vậy và bởi nhau.


*

Tính hóa học hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang gồm một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp đặc trưng của hình thang .

Dấu hiệu phân biệt bình thang vuông

Hình thang vuông là 1 trong trường hợp đặc trưng của hình thang.

Ví dụ minh chứng hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, lòng AB = 40 cm , CD = 80 cm, bên cạnh BC = 50 centimet và AD = 30 cm. Yêu thương cầu: chứng tỏ ABCD là hình thang vuông.


*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ đường thẳng tuy nhiên song cùng với BC và giảm DC tại E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE gồm AD = 30 cm, DE = 40 cm và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 cm , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago hòn đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông


*

Tính chất hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân :

Hình thang cân nặng là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tính hóa học hình thang cân

Hai sát bên bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

Hai đường chéo cánh bằng nhau.

Hình thang cân nặng nội tiếp đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: trong một hình thang cân, hai lân cận bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: trong một hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) bao gồm AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang gồm hai góc kề một cạnh đáy cân nhau là hình thang cân. Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

Xem thêm: Mẫu Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp Tiểu Học, Mẫu Kế Hoạch Công Tác Chủ Nhiệm Năm Học 2021

Hình thang có hai trục đối xứng của hai lòng trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai sát bên bằng nhau (nếu hai kề bên ấy không tuy nhiên song) là hình thang cân.