Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

( ext (3x) ____ )

( extAl= Al+3 +3e)

( ightarrow)Điền thông số 8 vào Al, Al+3; điền thông số 3 vào N-3

( ext8Al+30HNO3 ightarrow ext8Al(NO3)3+3NH4NO3+9H2O)


*

Cân bởi phản ứng oxi hóa- khử sau bằng phương thức thăng bằng

electron. Xác định chất oxi hóa, hóa học khử và môi trường xung quanh (nếu có):

a.  Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2↑ + H2O


*

Hoàn thành và cân nặng bằng các phương trình chất hóa học sau theo phương thức thăng bằng electron, cho biết chất oxi hóa, chất khử:

1, Mg+NHO3 loãng------>Mg(NO3)2+N2O bay hơi+H2O 

2, Al+HNO3 loãng------>Al(NO3)3+N2+H2O

3, Mg+HNO3 loãng--------> Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O

4,Fe3O4+HNO3 loãng-------->..........+NO cất cánh hơi +H2O

5, FeS+H2SO4 đặc------> ........+SO2 cất cánh hơi + .........Bạn đang xem: Star

6, FeS2+HNO3 sệt -------> .........+NO2 cất cánh hơi +.......

Bạn đang xem: Al + hno3 → al(no3)3 + nh4no3 + h2o

Thiết lập phương trình bội phản ứng oxi hóa - khử theo phương thức thăng bởi electron?Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong những phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

Xem thêm: Phân Tích Barem Là Gì? Ý Nghĩa Của Từ Barem Là Gì Trong Các Ngành Nghề?

Lập pt hóa học của những phản ứng oxi hóa - khử sau = pp thăng bằng electron. A) S + HNO3 --> SO2 + NO2 + H2O B) Al + HNO3 --> Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O

lập phương trình hoá học của những phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thằng bằng electron

1) Mg + H2SO4 ——> MgSO4 + H2S + H2O

2) Al + HNO3 ——> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

3) Al + HNO3——> Al(NO3)3 + N2O + H2O

4) KMnO4 + HCl ——> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

5) K2Cr2O7 + HCl ——> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

cân bởi và biểu diễn quá trình oxi-hóa, quy trình khử trong số phản ứng sau

1. P + KClO3 P2O5 + KCl

2. NO2 + O2 + H2O HNO3

3. Fe3O4 + H2 sắt + H2O

4 Mg + HNO3 loãng Mg(NO3)2 + NH4NO3 ↑ + H2O

Thiết lập phương trình làm phản ứng lão hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron?

Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1: NH3 + Cl2 -> N2 +HCl

2: NH3 +O2 -> NO + H2O

3: Al + Fe3O4 -> Al2O3 + Fe

4: MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O

5: HCl + KMnO4 -> MnCl2 + KCl + Cl2 + H20

6: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

7: Zn + HNO3 -> Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H20

8: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N20 + H20

9: Al + H2SO4(đặc) ->Al2(SO4)3 + SO2 + H20

10: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 -> MnO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 +H20

11: Cl2 + KOH -> KClO3 + KCl + H20

12: sắt + HNO3 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20

13: FeS + H2SO4(đặc, nóng) ->Fe2(SO4) + SO2 + H20

Lớp 10 hóa học Chương 4. Phản bội ứng oxy hóa - khử 1 0

 Cân bằng các phương trình sau theo cách thức thăng bằng electron. Cho biết chất khử, hóa học oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 

Lớp 10 hóa học Chương 4. Bội phản ứng lão hóa - khử 1 0

 Câu 1. Cân bằng các phương trình sau theo phương thức thăng bằng electron. Cho biết thêm chất khử, hóa học oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 

Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản ứng lão hóa - khử 0 0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)

Khoá học trên OLM (olm.vn)