A. AMONIAC

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Trong phân tử amoniac, nguyên tử N links với tía nguyên tử hidro bởi ba link cộng hóa trị có cực. Rất nhiều đôi electron dùng chung lệch về phía nguyên tử nitơ có độ âm điện béo hơn. Phân tử NH3có cấu trúc hình chóp cùng với nguyên tử nitơ sống đỉnh, đáy là một trong tam giác mà lại đỉnh là tía nguyên tử H.

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 8 lý thuyết

Trong phân tử NH3, nguyên tử N còn một cặp electron hóa trị có thể tham gia liên kết với nguyên tử khác.

*

Sơ đồ cấu tạo của phân tử NH3

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Amoniac là chất khí không màu, có mùi khai cùng xốc, nhẹ hơn không khí.Khí amoniac tan không ít trong nước, ở điều kiện thường, 1 lít nước tổ hợp được khoảng 800 lít khí amoniac.
1350652

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazơ yếu

a. Công dụng với nước

Khi tan trong nước, NH3kết phù hợp với ion H+của nước, tạo thành thành ion NH4+và ion hidroxit OH-, tạo cho dung dịch tất cả tính bazơ cùng dẫn điện:

NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

Vì hỗn hợp amoniac tất cả tính bazơ nên rất có thể dùng giấy quỳ tím độ ẩm để phân biệt khí amoniac, quỳ tím sẽ đưa thành màu xanh.

b. Tính năng với hỗn hợp muối

Dung dịch amoniac bao gồm thể công dụng với dung dịch muối của những kim một số loại mà hidroxit tương xứng của cáckim nhiều loại đó là hóa học kết tủa.

Ví dụ:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Fe(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4NO3

Phản ứng của NH3và những dung dịch muối.

c. Tính năng với axit

Khí amoniac, cũng tương tự dung dịch amoniac, tính năng với dung dịch axit tạo nên muối amoni. Ví dụ:

NH3 + HCl → NH4Cl(amoni clorua)

2NH3 + H2SO4→(NH4)2SO4(amoni sunfat)

2. Tính khử

Trong phân tử amoniac, nitơ tất cả số lão hóa là -3 là số thoái hóa thấp độc nhất vô nhị của nitơ, bởi vậy phân tử amoniac có tính khử.

a. Công dụng với oxi

Amoniac cháy trong oxi mang lại ngọn lửa color vàng, tạo thành khí nitơ cùng hơi nước.

4NH3 + 3O2(underrightarrowt^o) 2N2 + 6H2O

b. Tác dụng với clo

Clo oxi hóa bạo gan amoniac tạo nên khí nitơ và hidro clorua:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

HCl hình thành lại kết hợp ngay với NH3tạo thành "khói" trắng NH4Cl.

*


1350444

IV. ỨNG DỤNG

Amoniac được sử dụng đa số để:

Sản xuất axit nitric, phân đạm như urê, amoni nitrat, amoni sunfat...Điều chế hidrazin N2H4làm nhiên liệu mang lại tên lửa.Amoniac lỏng dùng làm hóa học gây lạnh trong sản phẩm lạnh.

V. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối bột amoni cùng với Ca(OH)2. Ví dụ:

NH4Cl + Ca(OH)2(underrightarrowt^o) CaCl2 + NH3 + H2O

Để có tác dụng khô khí, tín đồ ta mang lại khí amoniac vừa tạo ra thành có lẫn khá nước trải qua bình đựng vôi sống CaO.

Còn hy vọng điều chế cấp tốc một lượng nhỏ khí amoniac, tín đồ ta thường nấu nóng dung dịch amoniac đậm đặc.

2. Trong công nghiệp

N2 + 3H2

*
2NH3 ΔH nhiệt độ độ: 450 - 500oC. Ở ánh nắng mặt trời thấp hơn, cân đối hóa học chuyển dịch sang nên làm tăng năng suất phản ứng cơ mà lại giảm tốc độ phản ứng.Áp suất từ bỏ 200 đến300 atm.Chất xúc tác là sắt sắt kẽm kim loại được trộn thêm Al2O3, K2O...

Khí amoniac sinh sản thành gồm lẫn nitơ và hidro. Các thành phần hỗn hợp khí được gia công lạnh chỉ có amoniac hóa lỏng và được bóc ra. Còn nhì khí nitơ với hidro không phản ứng lại được bổ sung cập nhật vào lếu láo hợp nguyên vật liệu ban đầu.


1350506

B. MUỐI AMONI

Muối amoni là hóa học tinh thể ion, bao gồm cation amoni NH4+liên kết với các anion gốc axit.

Ví dụ: NH4Cl, NH4NO3, NH4HSO4...

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Tất cả các muối amoni mọi tan các trong nước, khi tan điện li hoàn toàn thành những ion, ion NH4+không màu.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Chức năng với hỗn hợp kiềm

Dung dịch đậm quánh của muối hạt amoni phản bội ứng với dung dịch kiềm khi đun cho nóng sẽ cho khí amoniac cất cánh ra. Ví dụ:

NH4Cl + KOH → KCl +NH3 + H2O

Phương trình ion rút gọn: NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Dựa vào đặc điểm này fan ta có thể nhận biết ion amoni và điều chế amoniac trong chống thí nghiệm.

2. Bội nghịch ứng sức nóng phân

Các muối hạt amoni dễ bị phân hủy vì chưng nhiệt.

Các muối bột amoni cất gốc axit không có tính thoái hóa khi đun nóng bị phân hủy thành amoniac. Ví dụ:

NH4Cl (underrightarrowt^o) NH3 + HCl

Các muối hạt amoni cacbonat và amoni hiđrocacbonat bị phân hủy dần dần ngay ở ánh nắng mặt trời thường hóa giải khí NH3và CO2, khi nấu nóng thì phản nghịch ứng xẩy ra nhanh hơn.

(NH4)2CO3→ NH3 + NH4HCO3

NH4HCO3→ NH3 + CO2 + H2O

Trong thực tế, muối hạt NH4HCO3được sử dụng làm xốp bánh.

Xem thêm: Trọn Bộ Tài Liệu Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2020 Môn Anh Đầy Đủ Nhất

Các muối amoni chứa gốc axit tất cả tính thoái hóa như axit nitrơ, axit nitric khi bị nhiệt độ phân hình thành khí N2,N2O. Ví dụ:

NH4NO2 (underrightarrowt^o) N2 + 2H2O

NH4NO3(underrightarrowt^o) N2O + 2H2O

Các làm phản ứng này được dùng làm điều chế N2và N2O trong chống thí nghiệm.


1350594

Trong quy trình học tập, nếu có ngẫu nhiên thắc mắc nào, những em hãy nhằm lại thắc mắc ở mục hỏi đáp nhằm cùng trao đổi và vấn đáp nhé. Chúc các em học tập tốt!