1. Gốc axit là gì?

Axit là phân tử hóa học bọn chúng gồm gốc axit và nguyên tử Hydro. Như vậy, khi tách bóc nguyên tử Hydro ra khỏi phân tử chất hóa học ta đang thu về gốc axit. Trên thực tế gốc axit tồn tại không ít nơi, ngay cả trong thực phẩm từng ngày như chanh, hoa quả,… thậm chí là nước mà nhiều người đang uống mỗi ngày khi chưa đi qua hệ thống lọc cũng chứa các gốc axit.

Bạn đang xem: Hóa trị của các gốc axit

*
Bảng tên gọi và gốc axit" width="692">

II. Các gốc axit thường gặp mặt và trả lời đọc tên các gốc axit


STT

CTHH

Tên gọi

Kl (đvC)

CTHH

Tên gọi

Hóa trị

Kl (đvC)

1

HClAxit clohidric36.5-ClClorua

I

35.5

2

HBrAxit bromhidric81-BrBromua

I

80

3

HFAxit flohidric -FFlorua

I

 

4

HIAxit iothidric128-IIotdua

I

127

5

HNO3Axit nitric -NO3Nitrat

I

62

6

HNO2Axit nitrit -NO2Nitrit

I

46

7

H2CO3Axit cacbonic =CO3Cacbonat

II

60

8

H2SO4Axit sufuric =SO4Sunfat

II

96

9

H2SO3Axit sunfuro =SO3Sunfit

II

80

10

H3PO4Axit photphoric PO4Photphat

III

95

11

H3PO3Axit photphoro PO3Photphit

III

79

12

   =HPO4Hidro photphat

II

96

13

   -H2PO4Di hidro photphat

I

97

14

   -HSO4Hidro sunphat

I

97

15

   -HSO3Hidro sunphit

I

81

16

   -HCO3Hidro cacbonat

I

61

17

H2SAxit hidro sunfua =SSunfua

II

32

18

H2SiO3Axit silicric =SiO3Silicat

II

 

19

    =HPO3 Hidro photphit

II

 

20

   -H2PO3Di hidro photphit

I

 

III. Cách xác định gốc axit mạnh

a) đối chiếu định tính tính axit của các axit

- Nguyên tắc chung: Nguyên tử H càng năng động thì tính axit càng mạnh.

- Đối với những axit có oxi của và một nguyên tố: càng nhiều O tính axit càng mạnh.

HClO 2 3 4

- Đối với axit của những nguyên tố trong cùng chu kì: nguyên tố trung tâm bao gồm tính phi kim càng mạnh mẽ thì tính axit của axit càng dũng mạnh (các nguyên tố đều tại mức hóa trị cao nhất).

H3PO4 2SO4 4

- Đối với axit của những nguyên tố trong cùng một đội nhóm A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng ngày một nhiều từ bên trên xuống dưới:

HF - tăng)

+ Axit có O: tính axit bớt dần từ trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (do độ âm điện của X giảm dần)

- Với những axit cơ học RCOOH: (nguyên tử H được coi không có khả năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no (đẩy e) làm bớt tính axit. Gốc R no càng các nguyên tử C thì kĩ năng đẩy e càng mạnh: 

HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH.

+ Nếu nơi bắt đầu R hút e (không no, thơm hoặc bao gồm halogen...) sẽ làm cho tăng tính axit.

- Xét với nơi bắt đầu R gồm chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen có độ âm năng lượng điện càng bự thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ nơi bắt đầu R tất cả chứa càng các nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng ở gần đội COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH

- Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng bạo gan thì bazơ liên hợp của nó càng yếu cùng ngược lại.

- Với một bội phản ứng: axit dạn dĩ đẩy được axit yếu ớt khỏi hỗn hợp muối (trường hợp trừ một số đặc biệt).

Xem thêm: Tổng Hợp Lịch Thi Thử Vào 10 Chuyên Sư Phạm Như Thế Nào? Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toán 2022

b) đối chiếu định lượng tính axit của những axit

- Với axit HX vào nước có cân bằng: HX H+ + X– ta có hằng số phân ly axit: KA

- KA chỉ dựa vào nhiệt độ, bản chất của axit. Cực hiếm của KA càng béo tính axit của axit càng mạnh.