(eqalign & a)A = 2 over 3x^2y^2 - 1 over 3xy^2 + 3x^2y^2 + 7y^2x - 14 cr &= left( 2 over 3x^2y^2 + 3x^2y^2 ight) + left( - 1 over 3xy^2 + 7xy^2 ight) - 14 cr & = left( 2 over 3 + 3 ight)x^2y^2 + left( - 1 over 3 + 7 ight)xy^2 - 14 cr và = 11 over 3x^2y^2 + 20 over 3xy^2 - 14 cr)

b) Đa thức (A = 2 over 3x^2y^2 - 1 over 3xy^2 + 3x^2y^2 + 7y^2x - 14) bao gồm dạng thu gọn là

(A = 11 over 3x^2y^2 + 20 over 3xy^2 - 14)

Trong đó, hạng tử (11 over 3x^2y^2) gồm bậc là 4, hạng tử(20 over 3xy^2) gồm bậc là 3 với hạng tử (-14) gồm bậc 0.

Bậc tối đa trong các bậc vừa nêu là 4. Ta nói đa thức A có bậc là 4.

pragamisiones.com
Bạn đang xem: Website học toán online và làm bài tập toán online với các dạng toán cơ bản đến toán nâng cao

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 7 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Chiến Lược 4Ps Là Gì Trong Marketing? 6 Bước Đổi Mới Chiến Lược 4P Marketing

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.