Câu hỏi trong đề: bài xích tập Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol có giải cụ thể (mức độ áp dụng cao) !!


Bạn đang xem: Hỗn hợp t gồm 2 ancol đơn chức x và y

*

Đáp án A

*

*

*

Đốt Z cũng tương tự đốt T:

*

C2H6O+3O2→2CO2+3H2Ox3xC3H8O+4,5O2→3CO2+4H2Oy4,5y

*

Phản ứng ete hóa: gọi số mol C2H5OH và C3H7OH bội nghịch ứng là a và b (mol)

+ Ta có: a+b = 2nete = 0,16 (3)

+ m ancol phản nghịch ứng = mete + mH2O = 6,76 + 0,08.18 = 8,2 gam => 46a + 60b = 8,2 (4)

(3)(4) => a = 0,1; b = 0,06

=> hiệu suất ete hóa của C2H5OH và C3H7OH theo lần lượt là: 1/2 và 20%


Một dung dịch cất 6,1 g hóa học X là đồng đẳng của phenol đối kháng chức. đến dung dịch trên tác dụng với nước brom dư nhận được 17,95 g hợp chất Y chứa 3 nguyên tử Br vào phân tử. Biết hợp chất này có khá nhiều hơn 3 đồng phân cấu tạo. CTPT chất đồng đẳng của phenol là


Hỗn đúng theo M bao gồm 2 ancol no đối kháng chức mạch hở X, Y cùng một hidrocacbon Z. Đốt cháy trọn vẹn 1 lượng M đề nghị dùng toàn vẹn 0,07 mol O2 thu được 0,04 mol CO2. Phương pháp phân tử của Z là :


Tách nước hoàn toàn 16,6 gam tất cả hổn hợp A có 2 ancol X,Y (MX Y) thu được 11,2 gam 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Bóc tách nước không hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp A (140oC, xúc tác mê thích hợp) nhận được 8,895 gam các ete. Năng suất của bội nghịch ứng sản xuất ete của X là 50%. Công suất phản ứng chế tác ete của Y là


Dung dịch đựng 5,4 gam chất X đồng đẳng của phenol đơn chức tính năng với nước brom (dư) thu được 17,25 gam hợp chất Y chứa cha nguyên tử brom trong phân tử. Giả thiết phản bội ứng trả toàn, cách làm phân tử chất đồng đẳng là


Đốt cháy chất hữu cơ X chỉ tạo thành CO2 cùng H2O. Đốt cháy trọn vẹn 9,2 gam X. Dẫn tổng thể sản phẩm cháy vào 1 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,24M nhận được 18 gam kết tủa với dung dich Y. Khối lượng dung dịch Y tăng so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu là 2,4 gam. Đun nóng Y thu có thêm kết tủa. Công thức phân tử của X là:
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Về Máy Tính Window 7, Muốn Tải Game Về Máy Tính

*