Hỗn thích hợp khí X tất cả H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm h2 và c2h4 có tỉ khối so với h2 là 7 5

Giả sử lấy 1 mol hỗn hợp X. Hotline nH2 = x mol; nC2H4 = y mol => PT (1) 

+)(ar M_X = frac28x + 2yx + y ) => PT (2)

+) tự (1) cùng (2) tính được số mol 2 khí => công suất tính theo chất phản ứng hết

+) Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y)

+) nH2 làm phản ứng = ngiảm 


Giả sử mang 1 mol hỗn hợp X. điện thoại tư vấn nH2 = x mol; nC2H4 = y mol

=> x + y = 1 (1)

 $arM_X=frac28x+2yx+y=3,75.4$ (2)

Từ (1) với (2) => x = y = 0,5 mol

=> hiệu suất tính theo H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức: (fracar M_Xar M_Y = fracn_Yn_X,, = > ,,n_Y = fracn_X.ar M_Xar M_Y = frac1.3,75.45.4 = 0,75)

=> nH2 bội phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

$=> ext H=frac0,250,5$.100%=50%


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại but-1-en tính năng với dung dịch HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp thành phầm nào sau đó là sản phẩm chính ?


Anken C4H8 bao gồm bao nhiêu đồng phân khi công dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang đến một thành phầm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng cùng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), đến cùng một thành phầm là:


Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 công dụng với H2O (H+, to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?


Có hai ống nghiệm, mỗi ống cất 1 ml dung dịch brom trong nước gồm màu vàng nhạt. Cung cấp ống đầu tiên 1 ml hexan với ống thiết bị hai 1 ml hex-1-en. Lắc hồ hết cả hai ống nghiệm, tiếp đến để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng lạ quan gần cạnh được là:


Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi lừ đừ qua qua dung dịch brom dư. Sau bội nghịch ứng trọng lượng bình brom tạo thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:


2,8 gam anken A làm mất đi màu toàn vẹn dung dịch đựng 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Yếu tố phần % về thể tích của nhị anken là:


Một tất cả hổn hợp X gồm ankan A với một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và đông đảo ở thể khí sống đktc. Cho các thành phần hỗn hợp X đi qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y sót lại bằng nửa thể tích X, còn khối lượng Y bởi 15/29 trọng lượng X. CTPT A, B với thành phần % theo thể tích của hỗn hợp X là


Cho hiđrocacbon X làm phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ trọng mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội nghịch ứng với HBr thì nhận được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là:


Hỗn hòa hợp A gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn V lít A thu được 13,44 lít CO2 nghỉ ngơi đktc. Mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và phần trăm thể tích tương xứng là


Hỗn hòa hợp khí X bao gồm 1 ankan với 1 anken. đến 1,68 lit khí X mang lại qua hỗn hợp brom làm mất màu đầy đủ dung dịch đựng brom thấy còn lại 1,12 lit khí. Ngoài ra nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lit khí X rồi cho thành phầm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư chiếm được 12,5 gam kết tủa. Bí quyết phân tử của các hiđrocacbon theo thứ tự là:


Một hỗn hợp A tất cả một anken X và một ankan Y tất cả cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và cùng số mol. Cho m gam hỗn hợp A làm mất màu toàn vẹn 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp trên chiếm được 0,6 mol CO2. X với Y tất cả công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X với 1,6 mol H2 rồi dẫn các thành phần hỗn hợp qua Ni nung nóng thu được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn tất cả hổn hợp Y vào brom dư thấy gồm 0,2 mol Br2 sẽ phản ứng. Năng suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn phù hợp X có H2, C2H4, C3H6 bao gồm tỉ khối so với H2 với 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn không nhiều bột Ni. Đun lạnh bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 10. Toàn bô mol H2 sẽ phản ứng là


Cho hỗn hợp X tất cả etilen và H2có tỉ khối so với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung rét (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin rất có thể tích bằng nhau qua niken làm cho nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối vớiH2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Bí quyết phân tử olefin là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2và C2H4có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Ycó tỉ khối đối với He là 5. Năng suất của bội nghịch ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu trúc anken nghỉ ngơi thể khí (đkt) thỏa mãn điều kiện: lúc hiđrat hoá tạo thành các thành phần hỗn hợp gồm ba ancol là


Hỗn phù hợp khí X gồm H2 và một anken có chức năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun rét X bao gồm xúc tác Ni, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bởi 13. Công thức cấu trúc của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom tạo ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và quý hiếm m lần lượt là


Cembrene C20H32 được bóc tách từ nhựa thông, khi tính năng hoàn toàn với hiđro dư chiếm được C20H40. Điều này chứng minh điều gì (biết cembrene không thâm nhập phản ứng cùng mở vòng cùng với H2)?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: ' I Like You Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh I Like You Là Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.