Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Imperative

*
*
*

imperative
*

imperative /im"perətiv/ tính từ cấp cho bách, khẩn thiếtan imperative need: một nhu cầu cấp bách bắt buộc, cưỡng bách, chống chếimperative orders: mệnh lệnh có tính chất bắt buộc có tính chất sai khiến, có đặc điểm mệnh lệnhan imperative gesture: một hành động có đặc điểm mệnh lệnh (ngôn ngữ học) mệnh lệnhthe imperative mood: lối mệnh lệnh danh từ mệnh lệnh điều đòi hỏi phải chú ý, điều yên cầu phải hành động; sự bắt buộc nhu cầu (ngôn ngữ học) lối mệnh lệnh; động tà sinh sống lối mệnh lệnh
bắt buộcimperative command: lệnh bắt buộcimperative instruction: lệnh bắt buộcimperative statement: câu lệnh bắt buộccấp báchvô điều kiệnLĩnh vực: toán và tinkhông điều kiệnimperative statement: lệnh không điều kiệnimperative commandlệnh không đúng khiếnimperative languagengôn ngữ mệnh lệnhimperative sentencecâu lệnhimperative sentencekhai báoimperative statementcâu lệnhimperative statementkhai báo
*

*

*

imperative

Từ điển Collocation

imperative adj.

VERBS be, seem | become | remain It remains imperative that all sides should be involved in the talks. | make sth The collapse of the wall made it imperative lớn keep the water out by some other means. | consider sth We consider it absolutely imperative lớn start work immediately.

ADV. absolutely

Từ điển WordNet


n.

some duty that is essential and urgent

adj.

requiring attention or action

as nuclear weapons proliferate, preventing war becomes imperative

requests that grew more and more imperative

relating to verbs in the imperative mood


Xem thêm: 4H Sáng Là Giờ Gì - Cách Tính Giờ Trong 1 Ngày Dựa Vào 12 Con Giáp

English Synonym và Antonym Dictionary

imperativessyn.: compelling compulsory critical crucial mandatory necessary pressing urgent