k = 9.109Nm2/ C2: thông số tỉ lệq1, q2 (đơn vị C): độ to điện tích của 2 tích điểmε : hằng số của điện môir (đơn vị m): là khoảng cách của 2 điện tích

Công thức thứ lý 11 - cường độ điện ngôi trường :

Định nghĩa:


Bạn đang xem: K là gì trong vật lý

*

Nếu q > 0 thì ta gồm F thuộc phương và thuộc chiều với ENếu q Độ khủng của cường độ điện trường: F = |q|. ECường độ năng lượng điện trường do một tích điểm tạo thành có độ lớn:E = k. (|Q| / ε.r2) (k = 9.109Nm2/ C2)Chiều của độ mạnh điện trường:Nếu Q > 0 thì E hướng xa qNếu Q

Công thức thứ lý 11 - nguyên lý ck chất năng lượng điện trường


*

(Trong đó ta tất cả là cường độ điện trường tạo nên bởi các q1, q2, q3... Tại điểm ta xét.)

Trường hợp tất cả 2 cường độ điện trường

E1và E2cùng phương thuộc hướng cùng nhau thì: E = E1+ E2E1và E2cùng phương cùng ngược cùng nhau thì: E = |E1- E2|E1và E2vuông góc cùng nhau thì:
*

*

2/ phương pháp về công cố kỉnh năng điện ráng và hiệu năng lượng điện thế

Công thức công của lực điện

AMN= q . E . D (Trong kia ta tất cả d = s.cos α)

Thế năng: cho một điện tích q tại điểm M nghỉ ngơi trong năng lượng điện trường thì:WM= AM= VMq

Điện thế: của 1 điểm M sinh hoạt trong năng lượng điện trường thì :VM= WM/ q = AM/ q

Hiệu năng lượng điện thế:UMN= VM VN= AMN/ q

Công thức thứ lý 11 - liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu năng lượng điện thế: U = E.d

3/ phương pháp vật lý 11 Tụ điện

Công thức điện dung của tụ điện

C = Q / U

Trong đó:

C: diện dung của tụ điện có đơn vị là fara (F)Q : năng lượng điện trên tụ điện được đo bằng đơn vị chức năng CU : hiệu điện ráng giữa hai đầu của tụ điện có đơn vị là V

Công thức điện dung của tụ điện phẳng : C = ε . S / k.4π. D (trong đó S là diện tích đối diện của 2 bạn dạng tụ)

Công thức lúc ghép nối tụ điện


*

Công thức vật dụng lý 11 về năng lượng điện trường của tụ điện

W = ½ Q2/ C = ½ Q.U= ½ C.U2

Năng lượng của tụ điện phẳng:W = (ε. E2/ k. 8π). V (với V = s.d: thể tích không khí giữa hai phiên bản tụ điện)

Mật độ của năng lượng điện trường:w = W / V = ε. E2/ k. 8π

II/ công thức vật lý 11 chương 2

1/ phương pháp vật lý 11 mạch điện

Công thức cường độ loại điện

I = q / t (đơn vị A)

Trong đó: q (đơn vị là C) là năng lượng điện lượng được dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của 1 vật dẫn trong thời gian là t

Công thức tính năng lượng điện năng tiêu thụ:A = U.q = U.I.t (đơn vị là J)

Công thức tính hiệu suất của toàn mạch:P = A / t = U.I (đơn vị W)


Công suất tỏa nhiệt : p = Q / t = R . I2= U2/ R = U.I

Công thức tính nhiệt độ lượng lan ra của đồ vật dẫn Định cách thức Jun len-xơ

Q = R. I2.t (đơn vị J)

Định hình thức OHM

I = U / R = > R = U / I

Công thức vào mạch ghép nối những điện trở


Điện trở của dây đồng chất và tất cả tiết diện đều

R = phường . L / S

Trong đó:

p: điện trở suất của dây dẫnl: chiều dài của dây dẫnS: ngày tiết diện của dây dẫn

2/ công thức nguồn điện

Suất điện rượu cồn của nguồn điện

E = A / q (đơn vị V)

Trong đó:

A (đơn vị là J) là công của lực lạ tạo ra sự di chuyển điện tích thân 2 rất của nguồn điệnq: độ khủng của điện tích khi di chuyển

Công của mối cung cấp điện: A = q. E = E. I. T

Công suất của mối cung cấp điện:P = A / t = E. I

Hiệu suất mối cung cấp điện:H = U / E = R / (R + r)

Cách lắp cỗ nguồn điện

Lắp nối tiếp:

Eb= n. Erb= n.r

Lắp tuy nhiên song:

Eb= Erb= r / n

Lắp tất cả hổn hợp đối xứng (có n dãy và mỗi dáy tất cả m nguồn):

Eb= m. Erb= r . M / n

III/ phương pháp vật lý 11 chương 3

Công thức suất điện động

E = αT. T

(trong đó: αT: thông số nhiệt điện cồn có đơn vị chức năng là K-1hệ số này nhờ vào vào vật liệu của cặp nhiệt độ điện)

Định chế độ faraday

Định phương pháp I: trọng lượng của hóa học được hóa giải ra ngơi nghỉ điện rất trong quá trình điện phân là:

m = k.q =k.I.t

(trong đó: k: là đại lượng điện hoá của hóa học được giải hòa ra sinh sống điện rất có đơn vị chức năng kg/C)

Định phép tắc II: cân nặng của chất được hóa giải ra ở điện cực trong quá trình điện phân:

M = A.q / F.n = A.I.t / F.n

Trong đó:

F = 96.500C/mol chính là số Faraday hằng số của rất nhiều chất.A: là trọng lượng mol nguyên tử của hóa học được giải tỏa ra ở điện cực.N: là hoá trị của chất được giải tỏa ra ở điện cực.

IV/ bí quyết vật lý 11- chương 4

1/ Lực từ chức năng lên dây dẫn mang cái điện

Định phương pháp ampe phép tắc bàn tay trái 1:


F = B.I.l.sinα

Trong đó:

B: cảm ứng từ có đơn vị chức năng là TI: cường độ dòng điện qua dây dẫn, đơn vị chức năng Al: chiều nhiều năm của dây dẫn, đơn vị chức năng mα : là góc hợp vì chưng B và l

Lực Lorentz phép tắc bàn tay trái 2:

f = q.v.B.sinα

Trong đó:

q: năng lượng điện hạt mang điện, đơn vị Cv: vận tốc hạt với điện, đơn vị m/sB: sóng ngắn ở khu vực hạt có điện chuyển động, đơn vị Tα : là góc hợp vì B và v

Lực liên hệ của 2 chiếc điện song song

F = 2.10-7. I1.I2.l / r

Trong đó:

I1.I2: cường độ dòng điện qua 2 dây dẫn, đơn vị Al: chiều lâu năm của dây dẫn tính lực tương tác, đơn vị chức năng mr : khoảng cách của 2 dây dẫn

2/ bí quyết vật lý 11 - cảm ứng từ của chiếc điện

Quy tắc bàn tay buộc phải 1 dây dẫn thẳng


B = 2π.10-7. I / r(trong đó: r là khoảng cách từ dòng điện cho đến điểm khảo sát, đơn vị m)

Quy tắc bàn tay nên 2 vòng dây tròn

B = 4π.10-7. N. I / R

Trong đó:

R: bán kính vòng dây, đơn vị mN: con số vòng dây, đơn vị chức năng vòng

Quy tắc bàn tay nên 3 ống dây hình trụ

B = 4π.10-7. N. I / l

Trong đó:

l: chiều dài ống dây, đơn vị mN: con số vòng dây, đơn vị chức năng vòng

3/ từ trường sóng ngắn của cái điện

Độ lớn:

n = N / l : số vòng dây trên 1m

Từ trường của không ít dòng điện


Nếu B1và B2cùng phương thuộc hướng nhau thì B = B1+ B2Nếu B1và B2cùng phương ngước phía nhau thì B = |B1+ B2|Nếu B1và B2vuông góc với nhau thì


Xem thêm: Tả Quang Cảnh Lớp Học Trong Giờ Viết Tập Làm Văn (8 Mẫu), Tả Quang Cảnh Lớp Học Trong Giờ Viết Tập Làm Văn

Chuyển hễ của hạt có điện trong sóng ngắn từ trường đều

Công thức nửa đường kính quỹ đạo : R = mv / qB

Công thức chu kỳ: T = 2 π .R / v

V/ công thức vật lý 11 Chương 5

1/ từ bỏ thông

Φ= B.S.cosα (đơn vị Wb)

Từ thông riêng của mạch: Φ = L.i

Suất điện rượu cồn cảm ứng

ec= - Φ / t (đơn vị V)

Trong đó

Φ : độ biến hóa thiên của trường đoản cú thôngt: thời gian từ thông biến hóa thiên / t: là vận tốc biến thiên của từ thông

2/ Độ từ bỏ cảm của ống dây

Độ tự cảm: L = 4π.10-7. N2. S / l (đơn vị H)

Trong đó:

N: số vòng dây, đơn vị vòngS: tiết diện của ống dây, đơn vị chức năng ml: chiều nhiều năm của ống dây, đơn vị m

Suất điện hễ tự cảm:


etc= - L. I / t

Trong đó:

L: thông số tự cảm, đơn vị chức năng Vi : độ thay đổi thiên của cường độ mẫu điệnt: thời hạn cường độ cái điện trở nên thiêni / t: là vận tốc biến thiên của cường độ cái điện

3/ năng lượng từ trường:

W = ½ L.i2(đơn vị J)

VI/ công thức vật lý 11 chương 6

Định luật khúc xạ ánh sáng

n1. Sini = n2. Sinr => sini / sinr = n2/ n1= n21

Công thức chiết xuất tỉ đối

n21= n2/ n1n12= 1 / n21

Công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần:Sin igh= n2/ n1

Điều kiện có phản xạ toàn phần:n2> n1và i > igh

VII/ công thức vật lý 11 chương 7

1/ phương pháp vật lý 11- Lăng kính

Sini1= n. Sinr1và sini2= n. Sinr2

Ta có: A = r1+ r2và D = r1+ r2 A

Trường vừa lòng góc i, A nhỏ ta có: i1= n.r1và i2= n.r2thì A = r1+ r2và D = (n 1). A

2/ công thức vật lý 11 - Thấu kính

Độ tụ của thấu kính

D = 1 / f = (n - 1) (1 / R1+ 1 / R2)

Trong đó:

D : độ tụ của thấu kính (đơn vị dp)f: tiêu cự của thâu kính (đơn vị m)R1; R2: phân phối kính của những mặt cong (đơn vị m)n : tách suất của hóa học làm kính.

Đối với thấu kính hội tụ thì f > 0 với D > 0

Đối cùng với thấu kính phân kỳ thì f > 0 và D > 0

Vị trí hình ảnh của thấu kính

1 / f = 1/d + 1/d => f = d.d / (d + d) => d = d.f / (d - f) => d = d.f / (d - f)

Nếu đồ thật thì d > 0 với vật đứng trước kínhNếu thứ ảo thì d Nếu ảnh thật thì d > 0 cùng vật thua cuộc kínhNếu ảnh ảo thì d

Chỉ số cường điệu của ảnh