*


KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng liên tiếp giáoviên mầm non

Năm học năm nhâm thìn - 2017

 

Căn cứ kế hoạch số 394/PGD ĐT-MN ngày 13 tháng 5 năm năm 2016 của Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra Ninh Hòa về Bồidưỡng liên tục cho cán bộ thống trị và giáo viên mầm non năm học 2016-2017,

Tổ đơn vị trẻ, 3 tuổi sản xuất Kế hoạch bồi dưỡng liên tiếp (BDTX) của tổ năm học năm nhâm thìn - 2017 như sau:

I. Mục tiêu

1. Gia sư học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, tài chính - xãhội, tu dưỡng phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, cải tiến và phát triển năng lựcdạy học, năng lượng giáo dục và những năng lượng khác theo yêu mong của chuẩn nghềnghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu cải cách và phát triển giáodục của tỉnh, yêu cầu thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn ngành.

Bạn đang xem: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên mầm non

2. Phát triển năng lực tự học, tự tu dưỡng của giáo viên; năng lượng tự đánhgiá kết quả BDTX; năng lượng tổ chức, làm chủ hoạt cồn tự học, từ bỏ bồi dưỡnggiáo viên của phòng trường.

3. Cải thiện nhận thức, kỹ năng triển khai tiến hành các nội dung, nhiệm vụnăm học tập 2016-2017 được cho cán bộ làm chủ (CBQL) với giáo viên mầm non (GVMN).

II.Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả CBQL cùng GVMN đang đào tạo tại trường.

III. Nội dung và kế hoạch bồidưỡng hay xuyên

1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên

Theo nội dung bồi dưỡng của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra gồm:

- Tổ chức vận động chăm sóc, bồi bổ cho trẻ đơn vị trẻvà phòng chống béo tròn cho trẻ độ tuổi mầm non;

- phía dẫn tổ chức triển khai các chuyển động khám phá, trãi nghiệmcho trẻ nhà trẻ;

- phía dẫn tổ chức triển khai các vận động giáo dục thẩm mỹ và làm đẹp chotrẻ mầm non;

- hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn chỉnh PTTE5T để nâng cao chấtlượng chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ MN;

- giáo dục đào tạo các kĩ năng xã hội cần thiết để sẵn sàng chotrẻ 5 tuổi vào lớp 1;

- cải thiện năng lực quản lý sự thay đổi của Hiệu trưởngđể cung ứng giai đoạn chuyến qua từ mầm non lên tiểu học;

- các văn bạn dạng chỉ đạo của ngành;

- Tổ chức, cung cấp việc học trực tuyến của học tập viên vàquản lý, tấn công giá tác dụng tập huấn đại trà phổ thông qua mạng.

2. Nội dung tu dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên.

Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiến hành nhiệm vụ cách tân và phát triển giáo dục tại địaphương theo năm học (Theo ngôn từ và kế hoạch của phòng Giáo dục cùng Đào tạo)

3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/giáo viên.

Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tụccủa giáo viên.

Căn cứ vào nhu yếu của cá nhân, thầy giáo lựa chọn những môđun tu dưỡng trong khối kiến thức và kỹ năng tự chọn trong chương trình BDTX giáo viênban hành kèm theo những Thông bốn trên, bên trường lựa chọn các mô đun sau nhằm thựchiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên:

Yêu cầu bồi dưỡng

mô đun

Tên và câu chữ mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Phân phối thời gian

(Đơn vị tính: tiết học)

Tự học

Tập trung

Lí thuyết

Thực hành

I.Nâng cao năng lượng hiểu biết về đối tượng của giáo dục

MN3

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những phương châm và kết quả mong hóng ở trẻ thiếu nhi về ngôn ngữ

1. Đặc điểm cách tân và phát triển ngôn ngữ;

2. Những mục tiêu phát triển ngôn từ ở trẻ con mầm non;

3. Kết quả mong chờ ở trẻ thiếu nhi về ngôn ngữ.

Cung cấp những kỹ năng và kiến thức về điểm sáng phát triển ngôn ngữ, những kim chỉ nam và tác dụng mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ. Tự đó, khẳng định được các phương châm và kết quả mong hóng giáo dục tương xứng với đặc điểm phát triển của trẻ về ngôn ngữ. So sánh được điểm lưu ý phát triển ngôn từ của trẻ em để vận dụng vào công tác giáo dục đào tạo theo CTGDMN mới

9

6

 

II. Cải thiện năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục của giáo viên

MN9

 

Môi trường giáo dục và đào tạo cho trẻ 3-6 tuổi

1. Những đặc điểm của môi trường giáo dục trẻ con 3-6 tuổi;

2. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục vào lớp học đến trẻ 3-6 tuổi;

3. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục xung quanh lớp học mang lại trẻ 3-6 tuổi;

4. Thực hành thực tế xây dựng môi trường giáo dục quanh đó lớp học cho trẻ 3-6 tuổi.

 

Kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục mang lại trẻ 3-6 tuổi, những đặc điểm của môi trường thiên nhiên giáo dục trẻ 3-6 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục trong và xung quanh lớp học mang lại trẻ 3-6 tuổi; thực hành thực tế xây dựng môi trường xung quanh giáo dục kế bên lớp học mang lại trẻ 3-6 tuổi. Khẳng định được những đặc điểm của môi trường xung quanh giáo dục thiếu nhi và tác động của nó cho tới sự phát triển của trẻ con đồng thời biết cách xây dựng môi trường giáo dục tác dụng trong trường mầm non

9

6

 

III.Tăng cường năng lượng sử dụng thiết bị dạy dỗ học và ứng dụng technology thông tin trong dạy dỗ học của giáo viên

MN23

Ứng dụng phương thức dạy học tích cực và lành mạnh trong trong nghành nghề phát triển ngôn ngữ

1. Khẳng định nội dung cách tân và phát triển ngôn ngữ;

2. Lựa chọn cách thức dạy học tích cực và lành mạnh thích hợp với nội dung phát triển ngôn ngữ;

3. Thực hành phương pháp dạy học lành mạnh và tích cực thích phù hợp với nội dung phát triển ngôn ngữ.

Mô đun cung cấp phương pháp ứng dụng phương thức dạy học tích cực và lành mạnh trong trong nghành nghề dịch vụ phát triển ngôn ngữ, bao gồm: xác định nội dung cải tiến và phát triển ngôn ngữ, lựa chọn cách thức và thực hành thực tế dạy học tích cực và lành mạnh thích hợp với nội dung cải tiến và phát triển ngôn ngữ. Giúp giáo viên thiếu nhi biết cách vận dụng được cách thức dạy học tích cực trong nghành phát triển ngữ điệu của trẻ con mầm non

 

 

 

IV. Tăng tốc năng lực khám nghiệm và review của giáo viên

MN34

Sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi

1. Vai trò của Bộ chuẩn phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi;

2. Giới thiệu cấu trúc và văn bản Bộ chuẩn chỉnh phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi;

3. Hướng dẫn áp dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi: mục đích, đối tượng, nội dung, cách sử dụng;

4. Thực hành sử dụng bộ chuẩn chỉnh để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng vẻ ngoài theo dõi sự trở nên tân tiến của trẻ.

Mô đun reviews Bộ chuẩn phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi, bao gồm: Vai trò, cấu trúc, văn bản của Bộ chuẩn phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi cùng hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn chỉnh phát triển trẻ nhỏ 5 tuổi, thực hành sử dụng bộ chuẩn chỉnh để lập và điều chỉnh kế hoạch, xây dựng khí cụ theo dõi sự phát triển của trẻ. Góp giáo viên mần nin thiếu nhi biết cách áp dụng Bộ chuẩn chỉnh phát triển trẻ em 5 tuổi

9

6

 

Tổng cộng: 4 môđun

 

VI.Tổ chức thực hiện

1. Nhiệm vụ của tổ trưởng

- Lập planer tổchức học tập trung theo tổ (dựa vào chiến lược của trường).

- chịu đựng trách nhiệmchính trong việc tổ chức học triệu tập theo tổ; biên bạn dạng tổ chức học nên thểhiện các nội dung: chủ ý trao đổi, thảo luận, thắc mắc của các giáo viên, ýkiến thống nhất. Hồ sơ của tổ bao gồm có: sổ kế hoạch BDTX của tổ; sổ biên bạn dạng họctập trung.

- tiến hành đánhgiá tác dụng học của gia sư trong tổ.

4. Nhiệm vụ củaPhó hiệu trưởng

- tham mưu vớihiệu trưởng về: lập chiến lược BDTX của nhà trường; tổ chức triển khai học bồi dưỡng thườngxuyên sản phẩm tháng; tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết công tác làm việc BDTX.

- thâm nhập hướngdẫn giáo viên học tập trung và tiến công giá công dụng học của cô giáo theo phâncông.

2. Nhiệm vụ của giáo viên

- phát hành và hoànthành chiến lược BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh tiến hành cácquy định về BDTX của những cơ quan cai quản giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiệnnhiệm vụ BDTX, ở trong nhà trường.

Xem thêm: Bằng Đại Học Tiếng Anh Là Gì, Bằng Cử Nhân Tiếng Anh Là Gì, Bằng Cử Nhân Tiếng Anh Là Gì

- report tổ bộmôn, chỉ huy nhà trường tác dụng thực hiện chiến lược BDTX của cá thể và việcvận dụng mọi kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu kiến thức BDTX vào quy trình thực hiện tại nhiệmvụ.