Bài tập kế toán tài chính tài bao gồm 1 – Tài đó là phạm trù khiếp tế, phản nghịch ánh những quan hệ trưng bày của cải xã hội dưới hiệ tượng giá trị. Gây ra trong quá trình hình thành, chế tạo ra lập, phân phối những quỹ tiền tệ của các chủ thể vào nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể nghỉ ngơi mỗi đk nhất định.

Bạn đang xem: Kế toán tài chính 1


*
Bài tập kế toán tài chính tài chính trong các doanh nghiệp bao gồm lời giải

1. Bài bác tập kế toán tài chính tài chính 1: Kế Toán vật liệu, qui định dụng cụ 

Một công ty lớn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho tài năng liệu trong thời điểm tháng 10/N như sau (1000 đ).

1. Thu mua vật tư chính nhập kho ,chưa trả chi phí cho công ty X. Giá mua ghi bên trên hóa đơn ( cả thuế GTGT 10% ) là 440.000. Ngân sách thu mua đơn vị đã giao dịch thanh toán bằng chi phí gửi ngân hàng : 4.200 ( cả thuế GTGT 5%).

2. Tải nguyên trang bị liệu của công ty K , trị giá thanh toán giao dịch ( cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng đang kiểm thừa nhận , nhập kho đủ.

3. Phế liệu tịch thu từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.

4. Xuất kho một số trong những thành phẩm nhằm đổi lấy vẻ ngoài với công ty Y ,trị giá trao đổi ( cả thuế GTGT 10% ) 66.000. Biết giá bán vốn sản phẩm xuất kho 45.000. Thành quả đã chuyển nhượng bàn giao , phương pháp đã kiểm thừa nhận , nhập kho đủ.

5. Cần sử dụng tiền mặt mua một số trong những vật liệu phụ của người sử dụng Z theo tổng giá thanh toán giao dịch ( cả thuế GTGT 10% ) là 55.000.

6. Trả cục bộ tiền mua vật liệu ở nghiệp vụ 1 bằng tiền gửi ngân hàng sau thời điểm trừ tách khấu thanh toán giao dịch được hưởng 1%.

7. Xuất kho vật tư phụ yếu phẩm chất trả lại cho doanh nghiệp K theo trị giá thanh toán giao dịch 77.000. ( trong số đó có cả thuế GTGT 7.000 ). Công ty K đồng ý trừ vào số tiền sản phẩm còn nợ.

8. Xuất tiền phương diện tạm ứng mang đến cán bộ đi thu mua nguyên liệu : 3.000.

YÊU CẦU

1. Định khoản những nghiệp vụ nói trên .

2. Hãy định khoản những nghiệp vụ nói bên trên trong ngôi trường hợp dn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (bài tập kế toán tài chính tài chủ yếu 1)

BÀI GIẢI

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên.

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000

-Có TK 331 ( X) : 440.000

1b) Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000

Nợ TK 133 ( 1331) : 2 ngàn

-Có TK 112 : 4.200 2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000

Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000

Có TK 331 (X): 363.000

3.) Nợ TK 152 ( PL) :

5.000 -Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000 –

Có TK 155: 45.000

4b) Nợ TK 131 (Y) : 66.000

-Có TK 511: 60.000

-Có TK 3331( 33311): 6.000

4c) Nợ TK 153 ( 1531): 60.000

Nợ TK 133 ( 1331): 6.000

-Có TK 131 (Y) : 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP): 50.000

Nợ TK 133 ( 1331): 5.000

-Có TK 331 (Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 (X) : 440.000

-Có TK 515 : 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 (K) : 77.000

-Có TK 133(1331): 7.000

-Có TK 152 (VLP): 70.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Định khoản những nghiệp vụ nói trên trong ngôi trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp .

1a) Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000

-Có TK 331(X): 440.000

1b) Nợ TK 152 (VLC) : 4.200

-Có TK 112 : 4.200 2)

Nợ TK 152 ( VLP) : 363.000

-Có TK 331 ( X) : 363.000

3) Nợ TK 152 ( PL) : 5.000

-Có TK 711: 5.000

4a) Nợ TK 632 : 45.000

– có TK 155 : 45.000

4b) Nợ TK 131 ( Y): 66.000

-Có TK 511: 66.000 4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 66.000

-Có TK 131 ( Y): 66.000

5a) Nợ TK 152 ( VLP) : 55.000

-Có TK 331( Z) : 55.000

5b) Nợ TK 331 ( Z ) : 55.000

-Có TK 111: 55.000

6) Nợ TK 331 ( X): 440.000

-Có TK 515: 4.400

-Có TK 112 : 435.600

7) Nợ TK 331 ( K): 77.000

-Có TK 152 ( VLP) : 77.000

8) Nợ TK 141 : 3.000

-Có TK 111 : 3.000

2. Bài bác tập kế toán tài chủ yếu 2: kế toán tài chính TSCĐ và bđs nhà đất đầu tư

Có tư liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

1. Ngày 7, dấn vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một TSCĐ dùng cho phân phối theo giá thỏa thuận hợp tác như sau :

– bên xưởng thêm vào : 300.000 , thời gian sử dụng 10 năm:

– Thiết bị cấp dưỡng : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.

– bằng bản quyền sáng chế : 600.000, thời gian khai thác 5 năm.

2. Ngày 10, triển khai mua một dây chuyền sản xuất của chúng ta K dùng cho phân xưởng thêm vào .Giá mua buộc phải trả theo hóa đơn ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong những số đó : quý hiếm hữu hình của thiết bị tiếp tế 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá trị vô hình dung của công nghệ chuyển giao 110.880 ( khấu hao vào 4 năm ). Ngân sách chi tiêu lắp đặt thử nghiệm thiết bị đã chi bởi tiền lâm thời ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Chi phí mua công ty đã giao dịch thanh toán bằng chi phí vay lâu dài 50%. Còn lại thanh toán giao dịch bằng chuyển tiền thuộc quỹ đầu tư phát triển.

3. Ngày 13, Công ty thực hiện thuê ngắn hạn của người sử dụng M một thiết bị sử dụng cho thành phần bán hàng. Quý giá TSCĐ thuê 240.000. Thời hạn thuê cho đến khi hết tháng 10/N. Chi phí thuê đã trả toàn cục ( của cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay thời gian ngắn 16.500.

4. Ngày 16, vạc sinh những nghiệp vụ :

– Thanh lý một nhà kho của phân xưởng tiếp tế , đã khấu hao hết từ tháng 5 /N., nguyên giá bán 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh lý sẽ chi bởi tiền mặt 5.000, truất phế liệu tịch thu nhập kho 10.000.

– giữ hộ một máy sản xuất đi tham gia links dài hạn với công ty B , nguyên giá chỉ 300.000 ; quý giá hao mòn lũy kế 55.000, xác suất khấu hao bình quân năm 10%. Quý giá vốn góp được doanh nghiệp B ghi nhấn là 320.000, tương xứng 21% quyền kiểm soát (bài tập kế toán tài chính tài bao gồm 1)

5. Ngày 19 , download một thiết bị quản lý sự dụng mang lại văn chống Công ty. Giá thiết lập ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, vẫn trả bằng tiền giữ hộ ngân hàng. Chi phí vận đưa , bốc tháo dỡ , lắp ráp đã chi bằng tiền khía cạnh 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Xác suất khấu hao trung bình năm của TSCĐ là 15 % với thiết bị chi tiêu bằng nguồn chi phí kinh doanh.

6. Ngày 22, sát hoạch nhà văn phòng thống trị do phần tử XDCB bàn giao. Giá bán quyết toán của căn nhà là 1.000.800, vốn xây dựng công trình là nguồn vốn chi tiêu XDCB. Thời gian tính khấu hao đôi mươi năm.

7. Ngày 25, triển khai nghiệm thu dự án công trình sửa chữa tăng cấp một quầy hàng của bộ phận bán hàng bằng nguồn vốn khấu hao. Túi tiền sửa chữa upgrade thuê bên cạnh chưa trả cho doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau thời điểm sửa chữa dứt , TSCĐ này vẫn sử dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết nguyên giá bán TSCĐ trước khi thay thế sửa chữa là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, xác suất khấu hao trung bình năm 10%.

8. Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị cung ứng thuê ngoài thay thế lớn sẽ hoàn thành, bàn giao cho bộ phận sử dụng. Ngân sách chi tiêu sửa chữa to thuê xung quanh chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước giá cả sửa chữa lớn theo planer của lắp thêm này là 50.000.

YÊU CẦU:

1. Định khoản các nghiệp vụ nêu bên trên

2. Khẳng định mức khấu hao tăng, sút theo từng thành phần trong tháng 6/N, biết doanh nghiệp tính khấu hao theo ngày với tháng 6/N tất cả 30 ngày.

3. Xác minh mức khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 6/N biết:

– tháng 5/N không có biến hễ tăng bớt TSCĐ

– mức khấu hao TSCĐ sẽ trích vào thời điểm tháng 5/N ở thành phần sản xuất : 30.000, bán hàng 7.000, cai quản DN 10.000 (bài tập kế toán tài bao gồm 1)

4. đưa sử tháng 7/N không tồn tại biến động về TSCĐ . Hãy xác minh mức khấu hao TSCĐ trích trong tháng 7 làm việc từng bộ phận.

BÀI GIẢI

(1) Định khoản những nghiệp vụ nêu trên:

1) Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a) Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b) Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c) Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d) Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a) Nợ TK 001 : 240.000

3b) Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a) Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000 4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c) Nợ TK 152( phế truất liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a) Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b) Nợ TK 211( 2114): 2 nghìn

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a) Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b) Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a) Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b) Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a) Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b) Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c) Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

(2) mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N:

– bộ phận bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– phần tử quản lý doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– phần tử sản xuất :

= 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)

= 2.000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540

= 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm trong thời điểm tháng 6/N tại:

– thành phần sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250

– bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 

(3) nút khấu hao TSCĐ trích vào thời điểm tháng 6/N 

– bộ phận sản xuất : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– cỗ phận bán sản phẩm : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– phần tử quản lý doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 

(4) mức khấu hao tài sản cố định trích hồi tháng 7/N

thành phần sản xuất :

= 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12

= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500

= 51.450

– cỗ phận bán sản phẩm : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500

– bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) = 10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945 

3. Bài xích tập kế toán tài chính tài chủ yếu 3: Vốn đầu tư

Công ty CP Đầu tư và CN Việt Hưng bao gồm tình trong khi sau:

Số dư ngày 31/03/N của TK 421 là 100.000.000đ. Trong đó:

TK 4211 là 80.000.000đ TK 4212 là 20.000.000đ

Trong năm N – 1, công ty hữu ích nhuận kế toán sau thuế TNDN là 190.000.000đ và đã tạm chia lãi mang đến thành viên góp vốn là 50.000.000đ, trích Quỹ đầu tư phát triển: 50.000.000đ, Quỹ khen thưởng: 5.000.000đ, Quỹ phúc lợi: 5.000.000đ.

1. Ra quyết định phân phối số lợi nhuận sót lại của thời gian trước (năm N – 1):

Chia lãi bổ sung cập nhật cho các thành viên góp vốn: 50.000.000đ • Trích thưởng cho ban điều hành: 10.000.000đ Số roi sau thuế sót lại chưa phân phối năm trước sau lúc trừ 2 khoản trên, được trích thêm Quỹ đầu tư phát triển 50%, Quỹ khen thưởng 20% cùng Quỹ dự trữ tài thiết yếu 30%.

2. Kế toán tài chính xác định tác dụng kinh doanh trong thời điểm tháng 4/N là lỗ 8.000.000đ.

YÊU CẦU: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh (bài tập kế toán tài bao gồm 1)

BÀI GIẢI

1. Nợ TK 4211: 50.000.000

Có TK 3388: 50.000.000

Nợ TK 4211: 10.000.000

Có TK 418: 10.000.000

Nợ TK 4211: 20.000.000

Có TK 414: 10.000.000

Có TK 4311: 4.000.000

Có TK 415: 6.000.0002.

Xem thêm: Quảng Ngãi Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10 Quảng Ngãi 2020-2021, Quảng Ngãi Công Bố Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2020

Nợ TK 4212: 8.000.000

Có TK 911: 8.000.000

4. Bài tập kế toán tài chính 4: kế toán tài chính thanh toán

công ty V nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, tổ chức triển khai kế toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên. Trong tháng 3, chống kế toán tài giỏi liệu liên quan đến tình hình thanh toán với những người bán và bạn nhận thầu như sau:

I. Số dư đầu tháng 3: TK 331: 31.000.000đ, vào đó: doanh nghiệp xây dựng hàng đầu – số dư Nợ: 50.000.000đ, siêu thị Đồng vai trung phong – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.

II. Số tạo ra trong tháng:

– Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa giao dịch tiền cho doanh nghiệp Đông Hải, đối kháng giá không thuế GTGT ghi bên trên hóa đối chọi (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 2. Ngày 05/03 download một vật dụng vi tính theo hóa đối kháng (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) không trả chi phí của cửa hàng vi tính 106, cần sử dụng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi an sinh đài thọ.

– Ngày 08/03 nghiệm thu công trình xây dựng nhà kho do doanh nghiệp xây dựng tiên phong hàng đầu nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 4. Ngày 10/03 đưa TGNH giao dịch số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1. 5. Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho shop vi tính 106 sau khoản thời gian trừ tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng trọn là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho sản phẩm & hàng hóa E cài chịu của doanh nghiệp X theo hóa solo (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải đường bộ cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 chi tiêu gia công khuôn mẫu yêu cầu trả cho cửa hàng cơ khí Phú lâu theo hóa đơn bán hàng thông hay 10.000.000đ. Công ty nhận toàn thể khuôn mẫu đã mướn ngoài tối ưu với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng mang đến phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.

9. Ngày 28/03 công ty xử lý số tiền nợ không có bất kì ai đòi, khoản tiền cần trả mang lại ông A là 1.000.000đ được tính vào các khoản thu nhập khác (bài tập kế toán tài thiết yếu 1)

10. Vào cuối tháng nhận được hóa đối chọi (GTGT) của XN Thiên Long số chi phí 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Doanh nghiệp đã đồng ý thanh toán mà lại vật bốn vẫn chưa về nhập kho.

YÊU CẦU:

Trình bày cây bút toán ghi sổ những nghiệp vụ bên trên Mở sổ cụ thể theo dõi giao dịch với từng nhà cung cấp.

BÀI GIẢI

1. Ngày 02/03

Nợ TK 152: Nợ TK 133:

Có TK 331: 50.000.000 = 5.000 x 10.000 2.500.000 52.500.000

2. Ngày 05/03

Nợ TK 211: 16.500.000 có TK 331 (VT 106):16.500.000 Nợ TK 4312: 16.500.000 có TK 4313: 16.500.000

3. Ngày 08/03 Nợ TK 2412: 150.000.000 Nợ TK 133: 15.000.000 có TK 311 (xây dựng số 1): 165.000.000

4. Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):

tất cả TK 112: 115.000.000 = 165.000.000 – 50.000.000 115.000.000

5. Ngày 12/03 Nợ TK 331 (VT 106):16.500.000 có TK 515: 150.000 = 15.000.000 x 1% bao gồm TK 111: 16.350.000

6. Ngày 20/03 Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 500.000 bao gồm TK 331 (X): 10.500.000

7. Ngày 24/03 Nợ TK 331: 2.000.000 tất cả TK 111: 2.000.000

8. Ngày 26/03 Nợ TK 154: 10.000.000 bao gồm TK 331: 10.000.000 Nợ TK 242: 15.000.000 tất cả TK 154: 15.000.000

9. Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A): gồm TK 711: một triệu 1.000.000

10. Cuối tháng Nợ TK 151: 5.000.000 Nợ TK 133: 500.000 tất cả TK 331: 5.500.000

Trên đấy là 4 dạng bài bác tập kế toán tài chính trong những doanh nghiệp có giải mã mong rằng sẽ giúp đỡ ích cho các bạn nhà kế – Tham gia đk học kế toán Online ngay từ bây giờ để upgrade nghiệp vụ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu cùng doanh nghiệp vượt qua thời kỳ tài chính khó khăn vị dịch Corona!