*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều ta đặt núm xoay ở vị trí

Cho một size dây dẫn phẳng có diện tích s S quay các với vận tốc góc quanh một trục vuông góc với các đường chạm màn hình từ (vec B). Trong khung dây vẫn xuất hiện:


Một size dây bao gồm N vòng dây, quay đa số trong tự trường gần như B với tốc độ góc (omega ), ngày tiết diện khung dây là S, trục tảo vuông góc với đường sức từ. Suất điện rượu cồn trong size dây có mức giá trị hiệu dụng là:


Một khung dây dẫn có diện tích s $S = 50 cm^2$gồm $150$ vòng dây quay phần đông với tốc độ n vòng/phút trong một từ bỏ trường rất nhiều (vec B) vuông góc trục con quay (Delta ) và có độ phệ $B = 0,02 T$. Tự thông cực lớn gửi qua size là:


Một size dây dẫn quay phần đông quanh trục quay(Delta )với tốc độ 150 vòng/phút trong từ trường hầu hết có chạm màn hình từ (vec B) vuông góc cùng với trục cù của khung. Trường đoản cú thông cực đại gửi qua size dây là (10/pi )(Wb). Suất điện cồn hiệu dụng trong khung dây bằng


Một khung dây phẳng quay đa số quanh trục vuông góc với con đường sức từ bỏ của một trường đoản cú trường hầu hết B. Suất điện rượu cồn trong form dây có tần số phụ thuộc vào:


Một size dây hình chữ nhật quay rất nhiều với tốc độ góc 3000 vòng/ phút quanh trục xx’ vào từ trường đều phải có đường cảm ứng từ vuông góc cùng với trục con quay xx’. Suất năng lượng điện động chạm màn hình trong khung biến hóa thiên ổn định với chu kì:


Một khung dây quay các quanh trục xx’. Muốn tăng biên độ của suất năng lượng điện động cảm ứng trong size lên 4 lần thì chu kì tảo của khung phải:


Trong các đại lượng đặc trưng cho chiếc điện luân chuyển chiều sau đây, đại lượng nào bao gồm dùng cực hiếm hiệu dụng:


Trường phù hợp nào bên dưới đây hoàn toàn có thể dùng bên cạnh đó cả nhì lọai loại điện chuyển phiên chiều và loại điện không đổi:


Tính cường độ hiệu dụng cùng chu kì của dòng điện luân chuyển chiều có biểu thức:(i = 5sqrt 2 cos left( 100pi t + pi /2 ight))(A)


Giữa hai điểm A và B có điện áp xoay chiều: (u = 220cos left( 100pi t + pi /2 ight)(V)). Ví như mắc vôn kế vào A cùng B thì vôn kế chỉ:


Một mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả điện trở R = 50(Omega ). Biểu thức của cường độ loại điện qua mạch là:(i = 2cos left( 100pi t + pi /4 ight)(A)). Nhiệt lượng tỏa ra sinh hoạt R trong 15phút là:


Biểu thức của cường độ chiếc điện sang một mạch điện là: (i = 2sqrt 2 cos left( 100pi t + pi /4 ight)(A)). Cường độ loại điện qua mạch ở thời khắc 1,04 s là:


Dòng năng lượng điện xoay chiều tất cả cường độ (i = 2cos left( 50pi t + pi /6 ight)(A)). Tóm lại nào sau đó là sai?


Cường độ còng điện và điện áp của một mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm dạng (i = I_0cos left( omega t + pi /3 ight)); (u = U_0cos left( omega t - pi /6 ight)). Kết luận nào tiếp sau đây đúng khi nói tới độ lệch pha của điện áp so với cường độ chiếc điện?


Trong dòng điện luân chuyển chiều, cường độ loại điện cực đại (I_0) contact với cường độ dòng điện hiệu dụng (I) theo công thức


Mạch điện xoay chiều bao gồm R, L, C nối tiếp có điện áp nhị đầu là u = U0cos(ωt). Độ lệch pha của dòng điện trong mạch so với điện áp để vào nhờ vào vào
Xem thêm: Chăn Nuôi Lợn Và Gia Cầm Tập Trung Nhiều Nhất Ở, Các Vùng Nào

Đặt năng lượng điện áp (u = U_0cos left( 100pi t + fracpi 2 ight)V) vào hai đầu một mạch điện ghép tiếp liền gồm năng lượng điện trở thuần, cuộn cảm thuần cùng tụ điện đều có giá trị không giống 0. Pha ban sơ của dòng điện qua mạch ((varphi _i)) có giá trị


Đồ thị sau đây mô tả sự phụ thuộc vào của cường độ chiếc điện xoay chiều i theo thời hạn t vào một chu kì dao động.