khi vũ trụ lên đèn tp ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn tối trốn ngủ. Phần cha tuổi đời hoang phế sau lưng. Ni góp mặt góp lời làm quân nhân mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê hương đạn bay súng nổ, hỏa châu phân biệt những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào kia tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua giờ đồng hồ nhạc mơ hồ, thuộc ngàn nụ cười góc nhìn giai nhân.Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn trên lá cỏ, Đồn xa tôi nghỉ ngơi trấn quân thù hôm sớm tỏ mặt.


Bạn đang xem: Về ca khúc 'thành phố sau lưng”


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tuần 1 Lên Lớp 2, Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Giá Tốt Tháng 3, 2022

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.