CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho chúng ta các văn bản gồm:

*

1. Khối đa diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện đa số cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• bán kính mặt mong ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối nhiều diện đều loại $3;4$ (khối chén bát diện mọi hay khối tám khía cạnh đều)

• từng mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích tất cả các mặt của khối bát diện những cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén diện phần đông cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của tất cả các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Khối 12 mặt đều thuộc loại


Xem thêm: Chó Becgie Lai Phú Quốc - Top 9 Chó Béc Giê Lai Phú Quốc

Khối nhiều diện đều loại $5;3$ (khối thập nhị diện đầy đủ hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là một trong ngũ giác gần như • từng đỉnh là đỉnh thông thường của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số canh (C) theo thứ tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích tất cả các phương diện của khối 12 mặt gần như là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt đông đảo cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối đa diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện các hay khối hai mươi khía cạnh đều)

• từng mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của tất cả các khía cạnh khối đôi mươi mặt mọi là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt đầy đủ cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất và đầy đủ nhất cân xứng với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau góp thí sinh buổi tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và các em học tập sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học đồng thời hoặc nhấp vào từng khoá học để sở hữ lẻ từng khoá tương xứng với năng lượng và nhu cầu bạn dạng thân.