Chỉ bao gồm đúng 5 loại khối đa diện đều. Đó là nhiều loại 3;3 tứ diện đều; loại 4;3 khối lập phương; loại 3;4 khối chén diện đều; loại 5;3 khối 12 khía cạnh đều; loại 3;5 khối 20 mặt đều.

Bạn đang xem: Khối bát diện đều

Tên gọi

Người ta điện thoại tư vấn tên khối đa diện các theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối + số phương diện + khía cạnh đều.

*

Thay vì nhớ số Đỉnh, Cạnh, mặt của khối đa diện đông đảo như bảng bên dưới đây:

Bảng tóm tắt của năm các loại khối đa diện đều

*

Các em có thể dùng bí quyết ghi nhớ sau đây:

* Số mặt gắn sát với tên thường gọi là khối đa diện đều

* nhì đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh và mặt


Tổng số đỉnh có thể có được xem theo 3 bí quyết là qD = 2C = pM.

Hệ thức euleur có D + M = C + 2.

Xem thêm: Cách Cài Video Tiktok Làm Hình Nền Có Âm Thanh, Blog Not Found

Kí hiệu Đ, C, M thứu tự là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối đa diện đều

(1) Tứ diện đều các loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương nhiều loại 4;3 có M = 6 cùng 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) bát diện đều nhiều loại 3;4 vậy M = 8 cùng 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt đều (thập nhị đều) các loại 5;3 vậy M = 12 và 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) 20 mặt những (nhị thập đều) một số loại 3;5 vậy M = trăng tròn và 5Đ = 2C = 3M = 60

1. Khối nhiều diện đều một số loại 3;3 (khối tứ diện đều)

Mỗi mặt là một tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 3 mặt

Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

Diện tích tất cả các mặt của khối tứ diện gần như cạnh

Thể tích của khối tứ diện rất nhiều cạnh

Gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

Bán kính mặt ước ngoại tiếp


2. Khối nhiều diện đều một số loại 3;4 (khối chén diện những hay khối tám mặt đều)

Mỗi mặt là một trong tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh bình thường của đúng 4 mặt

Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

Diện tích toàn bộ các mặt của khối chén bát diện đa số cạnh

Gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

Thể tích khối chén diện đa số cạnh

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

3. Khối nhiều diện đều một số loại 4;3 (khối lập phương)

Mỗi mặt là 1 hình vuông

Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là

Diện tích của toàn bộ các mặt khối lập phương là

Gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

Thể tích khối lập phương cạnh

Bán kính mặt ước ngoại tiếp là


4. Khối nhiều diện đều một số loại 5;3 (khối thập nhị diện phần nhiều hay khối 12 mặt đều)

Mỗi mặt là một trong những ngũ giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của bố mặt

Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

Diện tích của toàn bộ các phương diện khối 12 mặt đầy đủ là

Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối 12 mặt hầu như cạnh

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

5. Khối nhiều diện đều loại 3;5 (khối nhị thập diện những hay khối nhị mươi mặt đều)

Mỗi mặt là một trong tam giác đều

Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 5 mặt

Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

Diện tích của toàn bộ các phương diện khối trăng tròn mặt rất nhiều là

Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

Thể tích khối 20 mặt đều cạnh

Bán kính mặt ước ngoại tiếp là

Bài viết gợi ý:1. Phương trình logarit2. Các bài toán liên quan đến hàm số bậc 33. Công thức tổng thể tính thể tích của một khối tứ diện bất kể và công thức tính nhanh cho các trường hợp đặc biệt nên nhớ4. Công thức tính nhanh những bài toán hình học trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxyz5. Căn bậc hai số phức cùng phương trình bậc hai6. Mở đầu về số phức.7. Một số trong những bài toán áp dụng cao liên quan đến mặt đường tiệm cận của trang bị thị hàm số

Video liên quan


Reply 7 0 share