Bài viết chia sẻ đề bình chọn 1 tiết vạt lý 10. Giúp học viên định hình nội dung bao gồm trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết chương 1 vật lý 10


KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN VẬT LÝ 10NC

A. TRẮC NGHIỆM (8điểm)

1/. chuyển động của trang bị nào sau đây là chuyển động tịnh tiến:

A) Ô đánh chạy trên phố vòng. B) phương diện trăng quay quanh trái đất.

C) phòng kéo bàn khi ta kéo nó ra. D) cửa nhà quay quanh bạn dạng lề.

2/. Một vật chuyển động thẳng số đông theo chiều dương của trục Ox. Call x(t) với v(t) là tọa độ và vận tốc của vật tại thời khắc t. Thông tin nào sau đấy là đúng?

A) x(t) > 0. B) v(t) 0. D) x(t)

3/. chọn câu sai:

A. Đồ thị tọa độ theo thời hạn của chuyển động thẳng đa số là con đường thẳng xiên góc.

B. Nếu tìm gốc thời hạn không trùng cùng với thời điểm bước đầu chuyển hễ () thì khoảng thời hạn vật chuyển động là t-to

C. Phương trình vận động của vật là x = 30t + trăng tròn (m, s) thì lúc t = 0 vật gồm tọa độ xo=20m và gia tốc là 30m/s.

D. Gia tốc của vật hoạt động thẳng phần lớn tùy thuộc vào tọa độ của vật.

Xem thêm: Phản Ứng Khử Là Gì ? Các Bước Lập Phương Trình Phản Ứng Và Bài Tập

4/. Từ đồ thị tọa độ theo thời gian sau đây, ta có:

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật dụng lý lớp 10 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được ân cần


bài viết mới độc nhất


*

Gửi bài tập - bao gồm ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT non sông 2021