Gửi những em học viên “Đừng bỏ qua Đề thi học tập kì 1 môn Hóa 9 gồm đáp án – Vĩnh Phúc rất hay bên dưới đây”. pragamisiones.com hy vọng nó sẽ giúp các em học tập và làm bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Kiểm tra hóa 9 học kì 1


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Dethikiemtra xin giới thiệu với các em Đề chất vấn học kì 1 lớp 9 môn hóa học – chống GD&ĐT Tam Đảo – Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018 bao gồm đáp án chi tiết để tham khảo sẵn sàng cho kì thi sắp tới đây của mình.

UBNN HUYỆN TAM ĐẢO

PHÒNG GD& ĐT

—————

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Môn: hóa học 9

Thời gian làm bài bác : 45 phút (không kể thời hạn giao đề).

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn câu trả lời đúng cho những câu sau

Câu 1. chất nào sau đây tác dụng với nước tạo nên dung dịch axit?

A. SO3. B. BaO. C. Na2O. D. Fe3O4.

Câu 2. Dãy các chất nào dưới đây đều là muối trung hòa?

A. HCl, H2SO4. B. NaOH, KOH. C. NaCl, NaHCO3. D. NH4Cl, K2CO3.

Câu 3. Để phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 đựng trong hai lọ mất nhãn, rất có thể dùng

A. K2SO4 . B. Ba(OH)2. C. NaCl. D. NaNO3.

Câu 4. Cặp chất nào dưới đây tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và AgNO3. B. NaOH cùng K2CO3.

C. Na2SO4 cùng BaCl2. D. Na2CO3 và H3PO4.

Câu 5. sắt kẽm kim loại vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH là

A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Mg.

Câu 6. Nhôm hoạt động hoá học mạnh mẽ hơn sắt, vì

A. Al, Fe phần nhiều không phản ứng cùng với HNO3 quánh nguội.


B. Al bao gồm phản ứng với hỗn hợp kiềm.

C. Nhôm đẩy được sắt ra khỏi dung dịch muối hạt sắt.

D. Chỉ có sắt bị nam châm hút.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm).

Câu 1 ( 2,5 điểm). kết thúc chuỗi phản nghịch ứng hóa học sau?

Câu 2 (1,5 điểm). bao gồm 3 lọ đựng những dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng cách thức hoá học tập hãy nhận thấy các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học (nếu có)..

Câu 3 (3,0 điểm). mang lại 30 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại sắt cùng đồng công dụng với hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng chấm dứt thu được hóa học rắn A, dung dịch B với 6,72 lít khí H2 (ở đktc).

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.b) Tính % cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.c) Cô cạn dung dịch B được m gam muối khan. Tìm quý giá của m.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2020 - Có Đáp Án Năm 2020

Biết: fe = 56; Al = 27; mãng cầu = 23; Cu = 64, H = 1; Cl = 35,5.