Nội dung đồ dùng lý 11 có 7 chương với 5 chương thuộc phần Điện học, năng lượng điện từ học và 2 chương còn sót lại thuộc phần quang đãng hình học. Những công thức ở công tác vật lý 11 bởi vậy cũng kha khá nhiều, đòi hỏi sự tập trung ghi nhớ của những em.

Bạn đang xem: Kiến thức vật lý 11


Nhằm giúp những em thuận tiện hơn trong bài toán ghi nhớ những công thức đồ gia dụng lý 11, bài viết này đang tổng hợp các công thức đồ lý 11 tương đối đầy đủ và chi tiết để những em tham khảo.

I. Công thức Vật lý 11: Lực điện – Điện trường

Bạn vẫn xem: công thức Vật lý 11 tổng hợp khá đầy đủ và chi tiết – kim chỉ nan Vật lý 11


1. Định điều khoản Coulomb (Cu-Lông)

° Công thức: 

Trong đó: F lực tương tác giữa 2 năng lượng điện tích, đơn vị (N)

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 q1, q2: là hai điện tích điểm (C)

 r: là khoảng cách giữa hai năng lượng điện (m)

2. Cường độ điện trường

° Công thức: 

Trong đó: E: là độ mạnh điện trường tạo ra tại vị trí bí quyết Q một khoảng tầm r

 Đơn vị cường độ điện ngôi trường V/m (=N/C).

  là hệ số tỉ lệ

 ε: là hằng số năng lượng điện môi của môi trường xung quanh (đối cùng với chân không thì ε = 1).

 Q: Điện tích lũy (C).

→ độ mạnh điện ngôi trường E1 do q1 gây a tại điểm bí quyết q1 tại khoảng chừng r1 là:

  (trong chân không thì ε = 1).

3. Nguyên lý ck chất năng lượng điện trường

 ° Công thức: 

*

– giả dụ vectơ E1, E2 cùng phương thuộc chiều: E = E1 + E2

– Nếu vectơ E1, E2 cùng phương ngược chiều: E = |E1 – E2|

– Nếu 

*
 thì: 
*

II. Công, thay năng, điện vậy và hiệu năng lượng điện thế

1. Công của lực điện

– khi 1 điện tích dương q dịch chuyển trong năng lượng điện trường đều có cường độ E (từ M cho N) thì công cơ mà lực điện chức năng lên q gồm biểu thức:

AMN = q.E.d (d = s.cosα)

Trong đó:

 d là khoảng cách từ điểm đầu đến điểm cuối (theo phương của

*
)

2. Cầm năng

– cố kỉnh năng của năng lượng điện q tại một điểm M trong năng lượng điện trường tỉ trọng với độ bự của năng lượng điện q.

 WM = AM∞ = q.VM

Trong đó: AM∞là công của điện trường vào sự di chuyển của năng lượng điện q trường đoản cú điểm M mang lại vô cực (mốc nhằm tính rứa năng).

3. Điện thế

– Điện rứa tại điểm M trong điện trường là đại lượng đặctrưng cho kĩ năng của năng lượng điện trường vào việc tạo ra thế năng của năng lượng điện q để tại M.

 

4. Hiệu điện thế

– Hiệu điện nạm UMNgiữa nhị điểm M và N là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng sinh công của năng lượng điện trường trong sự dịch chuyển của điện tích q từ bỏ M mang đến N.

 

5. Liên hệ giữa hiệu điện nạm và cường độ điện trường

 U = E.d

III. Tụ điện

1. Điện dung của tụ điện

° công thức điện dung của tụ điện: 

 C: điện dung (đơn vị F)

 Q: năng lượng điện trên tụ điện

 U: Hiệu điện gắng giữa 2 đầu tụ điện

2. Tích điện điện trường vào tụ điện

° Công thức: 

IV. Mạch điện

1. Cường độ cái điện

° Công thức: 

*

Trong đó: I là con đường độ dòng điện (A)

 q: là năng lượng điện lượng chuyển hẳn sang tiết diện thẳng của thiết bị trong khoảng thời gian t (s).

2. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

 A = U.q = U.I.t (đơn vị: J = V.C)

3. Năng suất của đoạn mạch

  (đơn vị: W = J/s = V.A)

4. Sức nóng lượng tỏa ra ở đồ gia dụng dẫn

 Q = R.I2.t (đơn vị: J)

5. Hiệu suất tỏa nhiệt ở thứ dẫn

 

6. Định chính sách OHM đối với toàn mạch

 

7. Đoạn mạch chứa nguồn điện

 

Trong đó: ξ là suất điện hễ của nguồn tích điện (ξ = A/q)

V. Ghép các điện trở

1. Điện trở ghép nối tiếp

 I = I1 = I2 = … 

 U = U1 + U2 + …

 R = R1 + R2 + …

2. Điện trở ghép tuy nhiên song

 I = I1 + I2 + … + In

 U = U1 = U2 = … = Un

 

° Mạch gồm 2 hoặc điện trở mắc song song thì năng lượng điện trở tương đương của mạch tính theo công thức sau:

 ;

 

VI. Nguồn điện

1. Suất điện động của mối cung cấp điện

° Công thức:  (đơn vị: V = J/C)

Trong đó: ξ là suất điện hễ của nguồn điện áp (V)

 A (J) là công của lực lạ di chuyển một điện tích dương q (C) ngược chiều năng lượng điện trường.

2. Công của mối cung cấp điện

° Công thức: 

*

3. Công suất của nguồn điện

° Công thức: 

4. Hiệu suất của mối cung cấp điện

° Công thức: 

– Là tỉ số thân công có lợi và công của nguồn tích điện sinh ra.

5. Ghép các nguồn thành bộ

° bộ nguồn ghép nối tiếp

 

*

° Bộ nguồn ghép song song

 

*

° Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (n dãy, từng dãy có m nguồn)

*

VII. Sự dựa vào của năng lượng điện trở với nhiệt độ

° bí quyết điện trở suất:

 

*

° phương pháp tính năng lượng điện trở:

 ; ;; ; R=rho fraclS" />

Trong đó:

 ρ0 là năng lượng điện trở suất sinh hoạt t00C (thường rước là 200C) (Ω.m)

 ρ là điện trở suất nghỉ ngơi t0C

 l là chiều nhiều năm dây dẫn (m)

 S là máu diện của dây dẫn (m2)

 α là hệ số nhiệt năng lượng điện trở (đơn vị K-1)

VIII. Hiện tượng nhiệt điện

° Công thức: 

*

Trong đó: ξ là suất điện rượu cồn nhiệt điện (V)

 αT là thông số nhiệt điện động (V.K-1)

 T1 – T2 là hiệu ánh nắng mặt trời ở đầu nóng với đầu lạnh.

IX. Dòng điện trong chất điện phân

° công thức biểu thức của định phương pháp Fa-ra-đây:

 

Trong đó: 

 m: là trọng lượng vật hóa học được giải tỏa ở điện cực (g).

 k: đương lượng điện hóa

 F = 9,965,104 là hằng số Faraday (C/mol)

 A/n: là đượng lượng gam của nguyên tố

 A: trọng lượng mol nguyên tử (g/mol)

 n: Hóa trị của nguyên tố có tác dụng điện cực

 I: là cường độ cái điện qua bình năng lượng điện phân (A)

 t: là thời hạn dòng điện qua bình điện phân (s)

XI. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

Công thức: F = B.I.l.sinα

(Quy tắc bàn tay trái 1)

Trong đó:

 B: là chạm màn hình từ (T)

 I: là cường độ chiếc điện qua dây dẫn (A)

 l: là chiều lâu năm đoạn dây dẫn (m)

 α: là góc tạo nên bởi 

*

XII. Cảm ứng từ của chiếc điện

+ cảm ứng từ của chiếc điện chạy vào dây dẫn thẳng:

Công thức:

(Quy tắc vắt tay bắt buộc 1)

Trong đó:

 r: khoảng cách từ dòng điện mang đến điểm điều tra (m)

 I: cường độ chiếc điện qua dây dẫn (A)

+ cảm ứng từ của loại điện chạy vào dây tròn:

  (Quy tắc núm tay cần 2)

Trong đó:

 R: bán kính vòng dây (m)

 N: số vòng dây (vòng)

 I: cường độ loại điện qua vòng dây (A)

+ chạm màn hình từ của cái điện chạy trong ống dây hình trụ:

  (Quy tắc vắt tay đề xuất 3)

Trong đó:

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều dài ống dây

 I: cường độ cái điện qua vòng dây (A)

 n=N/l: số vòng dây bên trên 1m chiều dài

XIII. Tự trường của đa số dòng điện

+ Công thức: 

*

– nếu vectơ B1, B2 thuộc phương thuộc chiều: B = B1 + B2

– trường hợp vectơ B1, B2 cùng phương ngược chiều: B = |B1 – B2|

– Nếu 

*
thì: 
*

XIV. Lực xúc tiến giữa hai mẫu điện tuy vậy song

+ Công thức: 

*

Trong đó:

 I1 với I2 là cường độ dòng điện qua hai dây dẫn

 r: là khoảng cách giữa nhị dây dẫn

 l: là chiều nhiều năm đoạn dây dẫn tính lực tương tác

XV. Lực Lorentz

+ Công thức: f = q.v.B.sinα (Quy tắc bàn tay trái 2)

Trong đó:

 q: là điện tích của hạt sở hữu điện chuyển động (C)

 v: là vận tốc của hạt mang điện (m/s)

 B: là từ trường nơi hạt mang điện chuyển động (T)

 α: là góc phù hợp với vectơ vận tốc 

*
và .

XVI. Vận động của hạt điện tích trong sóng ngắn đều

– Với 

*

+ bán kính quỹ đạo: 

+ chu kỳ luân hồi chuyển động: 

+ bí quyết từ thông: 

*

Trong đó: Đơn vị trường đoản cú thông là (Wb)

 B: là chạm màn hình từ xuyên thẳng qua vòng dây (T)

 S: là diện tích vòng dây (m2)

 α: là góc tạo nên bởi  và pháp con đường mặt phẳng form dây 

*

+ Suất điện đụng cảm ứng: 

Trong đó:

 ΔΦ: là độ trở thành thiên tự thông

 Δt: là khoảng thời gian từ thông biến thiên

 ΔΦ/Δt: là vận tốc biến thiên của trường đoản cú thông.

Xem thêm: Danh Sách Đề Thi Hsg Anh 9 Cấp Tỉnh Anh 9 Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

+ tự thông riêng của mạch: Φ = L.i

+ Độ trường đoản cú cảm của ống dây: 

Trong đó: L: độ trường đoản cú cảm (đơn vị H)

 N: số vòng dây (vòng)

 l: chiều lâu năm ống dây (m)

 S: ngày tiết diện ống dây (m2)

+ Suất điện động tự cảm: 

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 Δi: độ trở thành thiên cường độ chiếc điện vào mạch

 Δt: khoảng thời gian dòng điện đổi mới thiên

 Δi/Δt: tốc độ biến thiên của cường độ cái điện

+ tích điện từ ngôi trường của ống dây:

Trong đó:

 L: hệ số tự cảm của ống dây (H)

 I: cường độ dòng điện qua ống dây

XVII. Khúc xạ ánh sáng

+ Định lao lý khúc xạ ánh sáng:

 n1sini = n2sinr hay 

+ chiết suất tỉ đối: 

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần: 

+ Điều kiện để có phản xạ toàn phần: n2 1 ; i ≥ igh

XVIII. Lăng kính

+ công thức lăng kính

 sini1 = nsinr1;

 sini2 = nsinr2;

 A = r1 + r2

 D = i1 + i2 – A

+ Nếu các góc i và A nhỏ

 i1 = n.r1 ; i2 = n.r2

 A = r1 + r2 ; D = (n – 1).A

+ Độ tụ của thấu kính

 

Trong đó:

 D: độ tụ (dp)

 f: tiêu cự thấu kính (m)

 R1, R2: cung cấp kính các mặt cong (m)

 n: chiết suất làm thấu kính

 Thấu kính hội tụ: f>0; D>0

 Thấu kính phân kỳ: f0 làm việc trước kính

 Vật ảo: d0 sống sau kính

 Ảnh ảo: d"1B’1

 L_1A_1^"B_1^"xrightarrowL_2A_2^"B_2^"" />

 

*

+ Số thổi phồng của hình ảnh sau cùng: k = k1.k2

+ Số bội giác: 

+ Kính lúp: nhìn chừng ở vô cực, sự bội giác: 

+ Kính hiển vị: ngắm chừng sống vô cực, sự bội giác: 

+ Kính thiên văn, ngắm chừng sinh hoạt vô cực, sự bội giác: 

* Sự tạo ảnh bởi thấu kính

Hy vọng với bài xích viết tổng hợp các công thức thiết bị lý 11 đầy đủ làm việc trên giúp các em thuận tiện xem lại trong quy trình giải những dạng bài bác tập thứ lý 11. Tương tự như các môn học tập thuộc khối khoa học tự nhiên khác, câu hỏi làm nhiều bài bác tập để giúp đỡ các em thuận lợi ghi nhớ các công thức này.