Muốntrút bỏ tội lỗi đến lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên họ phải tìm kiếm phương pháp để trừ đến hết bụi bặm, tẩy trừ mang lại hết tội lỗi. Vào Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.

Bạn đang xem: Kinh sám hối tội lỗi nghiệp chướng

Người muốn hết tội lỗi, muốn giải thoát sanh tử luân hồi, yêu thương chuộng chân lý, hãy cùng nhau nghiên cứu và thực hành các pháp sám hối của Đạo Phật mang đến kỹ lưỡng trước là cải thiện đời sống cá nhân, sau là đời sống của giống hữu tình được bớt đau khổ cùng thêm an vui.

*

- tạo nên tâm tính bé người được vào sạch, hết sự lỗi lầm ở vào đời hiện tại mà cũng tiêu trừ những tội ác vào những đời thừa khứ.- Tìm giải pháp phát triển những hạnh cao cả, noi theo những gương mẫu sáng suốt của các bậc Thánh hiềnKẾT QUẢ- có tác dụng phát triển lòng thành thật- Trau dồi đức tánh cương quyết vào sự diệt trừ tánh xấu- Dứt được tội, sinh phước- Mau thắng đến chỗ giải thoát an vui
Chúng ta sống trên đời này không một ai là trọn vẹn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên tía cõi, lăn lộn vào sáu đường, thì ko một loài làm sao được hoàn toàn trong sạch, ko một giống như thế nào dứt hết tội lỗi".
Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm thế nào trong sạch được? Người ta thường nói "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài"; vậy thì ở trong bụitất phải lấm bụi. Bụi đời đã thọ đời thọ kiếp phủ lên thân, lên đầu bọn chúng ta, vào vào buồng gan, lá phổi của bọn chúng ta. Nó làm cho cho chúng ta mờ mắt ko thấy được đường chánh; nó có tác dụng cho bọn họ đục lòng, ko thấy được chân tâm. Nếu họ muốn sống mãi vào cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi, thì ko nói có tác dụng gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được vào sạch thảnh thơi, muốn buông bỏ bỏ tội lỗi mang lại lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên bọn họ phải search phương pháp để trừ cho hết buị bặm, tẩy trừ mang đến hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối.
*

I- SÁM HỐI LÀ GÌ?Chữ "Sám", tiếng Phạn gọi là Samma; dịch là "Hối quả". Gớm nói: "Sám giả sám kỳ tiền khiên, Hối giả hối kỳ hậu quá". Nghĩa là, Sám là ăn năn lỗi trước, còn Hối là chừa bỏ lỗi sau. Nếu sử dụng một chữ Sám hay một chữ Hối không thì chưa đủ ý nghĩa, nên những Tổ xưa ghép nhị chữ lại nên danh từ "Sám hối", dịch theo tiếng Việt là "ăn năn chừa lỗi". Như thế vào chữ Sám hối tất cả hàm nghĩa ăn năn, hối hận bởi vì những lỗi lầm trong thừa khứ, bất luận là thọ mau với bây giờ cho đến về sau, mình nguyện là không tái phạm nữa. Nếu biết lỗi cũ là bậy, bây giờ mình xin chuộc lỗi, nhưng mà sau nầy vẫn còn khiến cho lại thì không phải là đúng nghĩa Sám hối trong Đạo Phật.II- CÁC CÁCH SÁM HỐI:
Đúng ra chữ Sám hối là danh từ riêng rẽ của Đạo Phật. Khi Sám hối mà gọi là không đúng lầm, thì ko phải là Sám hối nữa rồi. Nhưng để tiện việc diễn đạt, chúng ta hãy tạm cần sử dụng hai chữ ấy để nói thông thường những cách chuộc tội ở thế gian hay trong các đạo quanh đó (ngoại đạo).
Người thế gian, khi tất cả tội lỗi với ông bà, xóm nước, thường cần sử dụng trầu ruợu, tốt heo gà, tiền bạc để tạ tội, xin lỗi. Có khi người ta lại dùng hình thức "đoái công chuộc tội", như khi phạm tội với triều đình xuất xắc trong quân ngũ chẳng hạn. Hình thức lấy công chuộc tội cũng gồm chỗ hay, nhưng chưa hoàn hảo và còn thô thiển. Nó chỉ áp dụng để đối phó với bên ngoài, chứ phía bên trong trường hợp những tội lỗi xảy ra vào nội trọng tâm của chúng ta, những tội lỗi rất vi tế, rất nâng cao thì rất khó có thể có thể cơ mà áp dụng được hình thức nói trên.
Trong những ngoại đạo, người ta cũng tất cả dùng nhiều hình thức chuộc tội: như tất cả đạo cần sử dụng máu thú vật để xin rửa tội với thần linh; có đạo chủ trương xuống tắm ở những sông, suối nhưng mà người ta mang đến là rất thiêng thì hết tội; tất cả đạo lại đem phẩm vật để xin Thánh Thần xá tội; bao gồm đạo lại chủ trương khổ hạnh, ép xác như đánh đập thân mình, nhịn đói khát, chịu lạnh rét, nằm sợi nếm mật để được giải bay tội lỗi. Những cách chuộc tội như thế đều không nên lầm hết. Tội lỗi thuộc về tâm lý, không có hình tướng. Vậy thì làm sao có thể lấy vật chất như nước, tiết huyết, phẩm vật hay xác thân để làm sạch tội được?
*

2. Sám hối chân chínhĐức Phật dạy rằng tội lỗi do tâm của người tạo ra, không một ai có quyền thưởng phạt được. Kẻ gieo giống xấu thì ăn trái dở, người trồng giống quý thì hưởng quả ngon. Tội lỗi đã từ vai trung phong tạo thì cũng phải từ vai trung phong mà sám. Lời nói thật rõ ràng, chí lý, hợp với thực nghiệm. Vậy bọn họ muốn hết tội, phải y theo những pháp Sám hối chân chánh của Đạo phật mà lại thực hành. Trong Đạo Phật, bao gồm 4 pháp sám hối sau đây, tất cả pháp thuộc về sự, bao gồm pháp thuộc về lý:
a) Tác pháp sám hối:Pháp sám hối này thuộc về sự, phải lập giới đàn cùng thỉnh thanh tịnh Tăng chứng minh, yêu cầu gọi là tác pháp. Lúc vào giới tràng, bản thân phải thành thật tỏ bày tội lỗi một cách thành khẩn, chí trung khu ăn năn cùng nguyện về sau không tái phạm nữa. Một lòng tôn kính sám hối như vậy, lúc giới thể được thanh tịnh, tức là hết tội.
b) Thủ tướng sám hối:Pháp này thuộc về sự và khó khăn hơn pháp trước. Phật chế pháp này, là sám hối thuộc cửa hàng tưởng, mang lại những người tu hành bao gồm trình độ cao, hoặc ở chỗ không tồn tại Tăng, hay gồm nhưng ko được thanh tịnh. Muốn tu pháp này, hành giả phải đến trước Tượng Phật hay Bồ tát, thực lòng lễ bái, trình diễn những tội lỗi đã phạm, và nguyện ăn năn chừa bỏ. Có tác dụng như thế từ 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, cùng mãi mãi đến bao giờ thấy được hảo tướng: như thấy hào quang, hoa sen báu, thấy Phật, Bồ tát đến xoa đầu v.v... Thì mới thôi.
c) Hồng danh sám hối:Pháp sám hối này cũng thuộc về sự, vì chưng Ngài Bất Động Pháp Sư đời nhà Tống bên trung quốc soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong kinh "Ngũ Thập Tam Phật" tức là từ Đức Phật Phổ Quang mang lại đến Đức Phật Nhất Thế Pháp Tràng Mãn Vương với rút 35 hiệu Phật trong ghê "Quán Dược Vương, Dược Thượng", với Pháp thân Đức Phật A-Di-Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện thành nghi thức sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ được những phiền não và tội lỗi đã tạo, vào đời hiện tại cũng như nhiều đời thừa khứ. Đức Phật Tỳ-Bà-Thi nói: "Nếu bọn chúng sinh làm sao nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác".
*

Đức Phật đam mê Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này và thực tình lễ bái mà tránh khỏi những đau khổ vào đường sinh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ Đức Phật mê thích Ca đến đến Đức Phật Bửu-Liên-Hoa Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ Vương thì trong kinh Bưủ-Tích nói: "Nếu tất cả bọn chúng sinh, hoặc phạm tội ngũ nghịch giỏi thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này cùng lễ bái thì từng nào tội chướng đều tiêu trừ".
Hồng danh của Chư Phật gồm công đức không thể nghĩ bàn như vậy phải Ngài Bất Động Pháp sư mới soạn ra để làm cho nghi thức sám hối. Pháp hồng danh sám hối hiện ni hầu hết các chùa đều thực hành theo. Về sau Ngài Từ Vân Pháp sư vày những người yếu đuối hoặc lạ lẫm lạy nhiều, buộc phải đã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ với đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để đến Phật tử hằng ngày bao gồm thể sám hối tội lỗi của mình.
d) Vô-sinh sám hối:Pháp này thuộc về lý sám hối, rất cao và khó, bậc thượng căn mới có thể thực hành được
- QUÁN TÂM VÔ SINH:Nghĩa là quan giáp tự vai trung phong mình hiện tiền không sinh. Như trong tởm Kim-Cương nói: "Tâm thừa khứ không thể được, chổ chính giữa hiện tại chẳng có, chổ chính giữa vị lai cũng không". Quán trong bố thời gian đều không có tâm thì vọng niệm ko từ đâu mà có, nếu vọng niệm không tồn tại thì những tội lỗi cũng không. Gớm nói: "Tội từ nơi tâm sanh mà lại cũng từ nơi trọng điểm diệt. Nếu tâm này không sinh thì tội cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối".
- QUÁN PHÁP VÔ SINH:Nghĩa là quan tiếp giáp thật tướng (chân tính) của những pháp ko sinh. Chữ "thật tướng", nghĩa là mẫu tướng ấy không sinh không diệt, không hư dối; từ xưa đến ni nó vẫn thường như thế, ko bị thời gian cố đổi, hay là không gian chuyển dời, suốt xưa thấu nay, bắt buộc gọi là thật tướng (Tướng chân thật). Nó cũng mang tên là chân như giỏi chân tâm... Lúc nhận được thật tướng rồi thì những giả tướng đều không còn. Dịp bấy giờ những tội lỗi (giả tướng) kia không thể gá nương vào đâu cơ mà tồn tại. TrongKinh cửa hàng Phổ Hiềncó chép: "Muốn sám hối, phải tiệm thật tướng của những pháp thì tội mới hoàn toàn tiêu diệt".
III- PHÁT TRIỂN HẠNH LÀNH MỚI TIÊU TRỪ TỘI LỖI CŨLàm lễ sám hối xong, phải phạt triển những hạnh lành cho nhiều, để tiêu trừ những tội lỗi cũ.1. Luận về tội lỗi thời gian đã qua:Những tội lỗi xưa của bọn họ rất nhiều, có thể nói là vô số. Sự sống của họ tiếp nối liên lạc với nhau từ đời nọ đến đời kia, như một xâu chuỗi lâu năm vô tận. Rồi cứ vào mỗi đời, từ sinh đến tử, từ tử đến sanh, chúng ta cứ tạo thêm tội mãi. Từ chiếc tệ này bắt qua cái dở khác, rồi từ dòng lỗi nhỏ đi đến mẫu tội lớn, mẫu đà ấy cứ tăng tiến mãi tạo thành một sức mạnh gọi là nghiệp lực, dắt dẫn họ vào đường khổ não, mê lầm, tức là dòng sinh tử mà bọn họ đang thọ vậy. Trong gớm Hoa Nghiêm Đức Phổ Hiền Bồ tát có nói: "Nếu tội lỗi chúng sinh có hình tướng thì tất cả hư ko cũng ko chứa hết". Thật thế, tội lỗi của chúng sinh chất chồng từ muôn vạn kiếp với truyền nối qua thời gian, bỡi di truyền, phong tục, thói quenv.v ... Chẳng hạn như tính tham, bọn họ mới sinh, nào tất cả ai dạy cho bọn họ đâu, thế mà họ vẫn biết! Cũng không có ai bảo họ giận hờn, vậy mà lại gặp điều gì trái ý, là họ cau có, rồi la lối liền. Những tính xấu ấy tất cả một lần với thân và rất sâu sắc, cực nhọc dứt trừ. Trong gớm gọi bọn chúng nó là "câu sinh phiền não", tốt "bổn hữu chủng tử", nghĩa là những hạt giống có từ lâu. Những hạt giống xấu này lại còn hỗ trợ duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong gớm luận gọi là "phân biệt phiền não" tốt "thỉ khởi chủng tử", nghĩa là hạt giống mới nhiễm do ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục đưa ra phối. "Phân biệt phiền não thì tất cả thể dễ trừ, nhưng "câu sinh phiền não" rất cạnh tranh trừ. Bọn chúng như cỏ cú, đâm sâu gốc rễ rất xa; nếu người làm cho vườn khinh thường nó thì không dễ gì dọn đất sạch cỏ.
Cho nên bọn họ không bắt buộc sám hối lấy lệ, lấy bao gồm được! bọn họ phải làm thế nào cho:a) Những tính xấu cơ yếu bớt dần dần, vị sức mạnh của lòng thành khẩn với chí cương quyết;b) Rồi dứt tuyệt những tính xấu quán triệt chúng tái sinh.Muốn dứt tuyệt chúng, mà lại nếu không tồn tại phương pháp thích hợp hợp thì chẳng không giống gì lấy đá đè cỏ: nó nằm bẹp tạm thời, nhưng khi dời đá đi, nó sẽ mọc lên mạnh mẽ hơn trước. Phương pháp đam mê hợp trong sự sám hối là: vạc triển hạnh lành, để tiêu trừ tội lỗi cũ.
*

2. Phát triển hạnh lành:Trong lòng mỗi bọn họ không phải toàn chứa đựng những tính xấu xa. Nếu tính xấu đã gồm từ muôn đời thì tính tốt cũng đã tất cả từ vô thủy. Chúng ta mỗi người đều tất cả Phật tính là mẫu mầm của muôn hạnh lành, chiếc mầm ấy đã bị chôn vùi dưới bao lớp dục vọng, yêu thích mê. Bây giờ muốn tiêu trừ dục vọng thì họ phải tạo điều kiện, cho mẫu mầm Phật tính trổ lá, lên hoa, kết trái Bồ đề. Điều kiện tạo nên mầm Bồ đề phân phát triển là những hạnh lành như: Từ bi, Hỷ xả, Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn v.v... Nếu chúng ta phát triển những tính tốt ấy, tất nhiên những tính xấu không tồn tại đất để mọc lên nữa.

Xem thêm: Mục Tiêu Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì, Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Khoa Học Là Gì


Có những biện pháp thức ăn năn ngừa lỗi cả. Song, chỉ gồm pháp sám hối của Đạo Phật mới dứt trừ được tội lỗi, vị chỗ lấy sự cải ác, tùng thiện làm cốt yếu. Trong bốn pháp sám hối của Đạo Phật, tất cả pháp về sự, bao gồm pháp về lý, bao gồm pháp cao, gồm pháp thấp. Vậy phải tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của mỗi người mà lại áp dụng. Người thượng căn thì quán pháp vô sinh sám hối. Người ko gặp cảnh thuận tiện, không có giới đàn, không gặp cao Tăng thì cần sử dụng pháp thủ tướng sám hối. Người được cảnh thuận tiện gồm giới đàn thanh tịnh, bao gồm cao Tăng Đại đức thì cần sử dụng pháp tác pháp sám hối. Còn thấy mình tội chướng nặng nề cùng thấy những pháp trên khó khăn thực hành được thì cứ mỗi đêm, giỏi trong những bữa ăn chay cùng ngày sóc vọng, tuỳ tiện đến miếu hay ở công ty chí chổ chính giữa lạy Hồng Danh sám hối hoặc tiểu sám hối cũng tốt.
(Nguồn trích: http://daibaothapmandalataythien.org)
Pháp tu sám hối Kim Cương Tát Đỏa
7 tâm cần phát khởi lúc thực hành sám hối (25-01)
Tại sao cần phải sám hối những Nghiệp đã tạo? (23-01)
Tại sao quy trình tu tập trung ương linh của bạn gặp nhiều chướng ngại? (13-01)