Câu 1: Kinh tuyến gốc là gì? Có bao nhiêu đường kinh tuyến? Vĩ tuyến gốc là gìCâu 2: Thế nào là bản đồ. Nêu Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ


Bạn đang xem: Kinh tuyến gốc là gì

*

1Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến có kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh, vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến có vĩ độ 0 độ hay còn gọi là xích đạo.2.Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất. Bản vẽ đơn giản miêu tả một không gian, địa điểm và hiển thị những thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có liên quan đến khu vực xung quanh.

Bạn đang xem: Kinh tuyến gốc là gì

Nêu Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồBản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.Tỉ lệ bản đồ được biểu hiện ở hai dạng:- Tì lệ số : là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại. Ví dụ : tỉ lệ 1:100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm hay 1 km trên thực địa.- Tỉ lệ thuớc : tỉ lệ được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo đã tĩnh sẵn. mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa. Ví dụ : mỗi đoạn 1 cm bằng 1 km hoặc bằng 10 km v.v...Ti lệ bản đồ có liên quan đến mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Ti lệ càng lớn thi mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.Những bàn đồ có tỉ lệ trên 1 : 200.000 là bản đồ tỉ lệ lớn. Những bản đồ có ti lệ từ 1 : 200.000 đến 1 : 1.000.000 là bản đồ ti lệ trung bình. Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1.000.000 là những bản đồ tỉ lệ nhỏ.Điểm từ người đăng bài:0 1 2 3 4 516 17 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận
*

1Kinh tuyến gốclà đường kinh tuyến có kinh độ là 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh, vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến có vĩ độ 0 độ hay còn gọi là xích đạo.Điểm từ người đăng bài:0 1 2 3 4 53 22 Tặng xu Tặng quà Báo cáo Bình luận
*Xem thêm: Hà Thành Dịu Dàng Với Mùa Hoa Loa Kèn Tháng 4, Tinh Khôi Mùa Hoa Loa Kèn Tháng 4

Câu 1-Kinh tuyến gốc là đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô Luân Đôn nước Anh.-Có 360 đường kinh tuyến.-Vĩ tuyến gốc là đường xích đạo.Câu 2-Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ mặt cong Trái Đất 1 khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên trên mặt phẳng.-Tỉ lệ bản đồ là tỉ số khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *