Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Nguyên tố khác nhau thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Bạn đang xem: Ký hiệu nguyên tử khối

Trong bài viết dưới phía trên pragamisiones.com sẽ giới thiệu đến chúng ta Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ nhất. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng học nằm trong bảng nguyên tử khối nhằm giải bài tập Hóa học. Dường như các bạn đọc thêm Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học lớp 8, Bảng tuần hoàn.


1. Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối của một nguyên tử là cân nặng tương đối của một nguyên tử thành phần đó, là tổng của cân nặng electron, proton và notron, tuy nhiên do trọng lượng electron rất nhỏ tuổi nên thường không được tính, do vậy hoàn toàn có thể nguyên tử khối giao động số khối của phân tử nhân.


Theo bí quyết hiểu solo giản: Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon. Nguyên tố khác biệt thì nguyên tử khối cũng khác nhau.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).

2. Trọng lượng nguyên tử là gì?

Đơn vị trọng lượng nguyên tử là 1 đơn vị đo cân nặng cho khối lượng của các nguyên tử cùng phân tử. Nó được quy mong bằng một phần mười hai trọng lượng của nguyên tử cacbon 12. Do đó, 1-1 vị cân nặng nguyên tử còn được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu là đvC.

Nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố chất hóa học là láo lếu hợp của tương đối nhiều đồng vị cùng với tỉ lệ tỷ lệ số nguyên tử xác minh => nguyên tử khối của các nguyên tố có khá nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của lếu hợp những đồng vị tất cả tính mang lại tỉ lệ xác suất số nguyên tử tương ứng.

Giả sử nhân tố X tất cả 2 đồng vị A với B. Kí hiệu A,B đôi khi là nguyên tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là a với b. Khi đó: nguyên tử khối trung bình của nhân tố X là:


*

Trong phần đa phép toán không đề nghị độ đúng mực cao, rất có thể coi nguyên tử khối bằng số khối.

Công thức tính cân nặng mol nguyên tửCông thức và quá trình tính cân nặng nguyên tử

Bước 1: phải nhớ 1 đvC = 0,166 . 10-23Bước 2: Tra bảng nguyên tử khối của nguyên tố. Chẳng hạn nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a. Gửi sang cách 3.Bước 3: khối lượng thực của A: mA = a . 0,166.10-23= ? (g)

Một số phương pháp tính thường xuyên dùng

Tính số mol: + khi cho khối lượng chất: n = (mol); Khi cho thể tích chất khí: n = (mol)

Khi mang đến CM, Vlit dung dịch: n =CM.V (mol); khi cho khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = (mol)

Tính khối lượng: m= n.M (gam); cân nặng chất tan: mct= (gam)

Tính nồng độ: độ đậm đặc C%= .100%; tính độ đậm đặc mol của dung dịch: CM= (M) (nhớ đổi V ra lit)

3. Bảng nguyên tử khối

Số protonTên Nguyên tốKý hiệu hoá họcNguyên tử khốiHoá trị
1HiđroH1I
2HeliHe4
3LitiLi7I
4BeriBe9II
5BoB11III
6CacbonC12IV, II
7NitơN14II, III, IV…
8OxiO16II
9FloF19I
10NeonNe20
11NatriNa23I
12MagieMg24II
13NhômAl27III
14SilicSi28IV
15PhotphoP31III, V
16Lưu huỳnhS32II, IV, VI
17CloCl35,5I,…
18ArgonAr39,9
19KaliK39I
20CanxiCa40II
24CromCr52II, III
25ManganMn55II, IV, VII…
26SắtFe56II, III
29ĐồngCu64I, II
30KẽmZn65II
35BromBr80I…
47BạcAg108I
56BariBa137II
80Thuỷ ngânHg201I, II
82ChìPb207II, IV

Chú thích:

Nguyên tố phi kim: chữ màu xanhNguyên tố kim loại: chữ màu sắc đenNguyên tố khí hiếm: chữ màu sắc đỏ

4. Bài tập vận dụng bảng nguyên tử khối

Câu 1. trong số các kim loại, nguyên tử của kim loại nào là nặng nhất? Nó nặng trĩu gấp bao nhiêu lần kim loại nhẹ nhất? (Chỉ xét những kim loại có trong bảng 1, SGK/42)

Câu 2. khác nhau sự khác nhau giữa 2 có mang nguyên tố và nguyên tử

Câu 3. giải pháp biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa sâu sắc gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

Câu 4. Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố giữ huỳnh, sắt, nhôm, magie, kẽm, nito, natri, canxi.

Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Cân nặng tính bởi gam của nguyên tử Mg bằng bao nhiêu?

Câu 6. Điền cụm từ tương thích chỗ trống:

Những nguyên tử bao gồm cùng……trong hạt nhân các là đông đảo ……. Cùng loại, thuộc thuộc một………. Hóa học.

Mỗi ……. được màn biểu diễn bằng 1 …………

Câu 7.

Nêu tư tưởng nguyên tố chất hóa học là gì? cho ví dụ.

Cách màn trình diễn nguyên tố hóa học như thế nào?

Câu 8.

Cách viết 2H; 5O; 3C theo lần lượt chỉ ý là gì?

Em hãy cần sử dụng chữ số và kí hiệu hóa học diễn tả các ý sau: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử Kali, tư nguyên tử Photpho.

Câu 9. người ta qui mong lấy từng nào phần cân nặng của nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon? Nguyên tử khối là gì?

Câu 10. Em hãy đối chiếu nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với:

Nguyên tử cacbon.

Nguyên tử nhôm.

Nguyên tử lưu lại huỳnh.

Câu 11. Nguyên tử X nặng trĩu gấp 2 lần nguyên tử Oxi. Tính nguyên tử khối và cho thấy thêm X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nhân tố đó.


Câu 12. Biết giá chỉ trị cân nặng tính bởi gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon khớp ứng bao nhiêu gam?

Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,432.10-23g

B. 6,023.10-23g

C. 4,483. 10-23g

D. 3,990.10-23g

Câu 13. sáng tỏ sự khác nhau giữa 2 định nghĩa nguyên tố và nguyên tử

Câu 14. Câu 5. Biết nguyên tử cacbon có trọng lượng bằng 1,9926.10-23 gam. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Mg bởi bao nhiêu?

Câu 15. cách biểu diễn các nguyên tố hóa sau đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

Kim các loại nặng nhất trong bảng 1 SKG/42 là Chì kí hiệu là Pb tất cả nguyên tử khối là 207, kim loại nhẹ độc nhất là liti có nguyên tử khối là 7

Kim các loại chì nặng trĩu hơn sắt kẽm kim loại liti: 207/7 ≈29,57 lần

Câu 2.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ dại và th-nc về điện

Nguyên tố là phần đông nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân

Câu 3.

2C : 2 nguyên tử cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hidro

O: 1 nguyên tử oxi

Câu 4.

Kí hiệu hóa học chỉ ra: thương hiệu nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nhân tố đó

Lưu huỳnh: S, sắt: Fe, nhôm: Al, magie: Mg, kẽm: Zn, nito: N, natri: Na, canxi: Ca.

Câu 5.

1đvC có khối lượng =

*
g

Khối lượng bởi gam của Mg

*

Câu 7.

Nguyên tố chất hóa học là tập hợp phần đông nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

Như vậy, số proton là số đặc thù của một thành phần hóa học. Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều phải có tính hóa chất như nhau.

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một tốt hai chữ cái (thường là một trong những hay hai chữ đầu tiên trong tên La - tinh của nguyên tố đó), trong các số ấy chữ cái thứ nhất được viết dưới dạng in hoa, điện thoại tư vấn là kí hiệu hóa học.

Ví dụ:

Nguyên tố hiđro kí hiệu là H;

Nguyên tố canxi kí hiệu là Ca;

Nguyên tố cacbon kí hiệu là C

Câu 8.

Biểu đạt những ý sau: 2 nguyên tử Hidro, 5 nguyên tử Oxi với 3 nguyên tử Cacbon


Được viết thành: 3N 7K, 4P

Câu 9.

Nguyên tử có khối lượng vô thuộc bé, nếu như tính bởi gam thì số trị quá nhỏ tuổi không tiện thể sử dụng. Vì nguyên nhân đó kỹ thuật đã sử dụng một cách riêng để biểu hiện khối lượng nguyên tử. Người ta quy mong lấy 1/12 trọng lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị cân nặng cho nguyên tử, điện thoại tư vấn là đơn vị cacbon.

Đơn vị cacbon viết tắt là đvC, kí hiệu là u.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Ví dụ:

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của: Al = 27 đvC, C = 12 đvC, O = 16 đvC.

Câu 10.

Giữa nhì nguyên tử magie với cacbon, magie nặng trĩu hơn gấp rất nhiều lần lần nguyên tử cacbon.

Giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử lưu lại huỳnh, với bằng ba phần tư lần nguyên tử lưu giữ huỳnh.

Xem thêm: Square Root - Tại Sao Số Âm Không Có Căn Bậc Hai

Giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ nhàng hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.