Trong thoải mái và tự nhiên Li tất cả 2 đồng vị là 6Li cùng 7Li và bao gồm nguyên tử khối trung bình là 6,94. Phần trăm cân nặng 7Li vào LiNO3 là (cho N = 14; O = 16)
Bạn đang xem: Li có nguyên tử khối

Gọi xác suất số nguyên tử của 6Li là x % với 7Li là y%

Ta bao gồm hệ phương trình:

 

(left{ egingatheredx + y = 100 hfill \frac6x + 7y100 = 6,94 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 6\% hfill \y = 94\% hfill \ endgathered ight.)

Trong 1 mol LiNO3 bao gồm chứa: 0,94 mol 7Li

 (\% m_^7Li = dfrac0,94.76,94 + 14 + 16.3.100\% = 9,545\% )


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần cân nặng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc tách ra từ bầu không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, trọng lượng riêng của nước là một g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B có 2 đồng vị 10B với 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 và MO = 16) là


Một lếu láo hợp tất cả hai đồng vị gồm số khối trung bình 31,1 và có tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 với tổng số hạt không có điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt với điện. Số nơtron của đồng vị có số khối lớn hơn là


Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, yếu tắc Clo có 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có xác suất số lượng tương xứng là 75% và 25%. Nguyên tố Cu tất cả 2 đồng vị trong số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong các số đó Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là


Cacbon gồm 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi tất cả 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO không giống nhau được tạo nên từ các đồng vị bên trên là


Trong tự nhiên brom tất cả hai đồng vị là (_35^79 extBr) và (_35^81 extBr), nguyên tử khối trung bình của brom là 79,986. Nếu như nguyên tử khối mỗi đồng vị có mức giá trị bằng số khối thì tỉ lệ thành phần % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là


Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với 2 các loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần phần trăm về nguyên tử của (_29^63Cu) là:


Cabon trong tự nhiên và thoải mái là tất cả hổn hợp của nhị đồng vị 12C với 13C, trong đó đồng vị 12C chỉ chiếm 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C tất cả nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Guanin Dạng Hiếm Kết Cặp Không Đúng Trong Tái Bản Sẽ Gây :

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.