Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài bác 21 (có đáp án): xây dựng Chủ nghĩa làng mạc hội ở miền bắc (phần 1)

A. Miền Bắc trọn vẹn giải phóng.

B. Trung ương Đảng và chính phủ nước nhà trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên lính Pháp sau cuối rút khỏi Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 21 trắc nghiệm

Pháp tiến hành rút quân khỏi khu vực miền nam Việt nam trong toàn cảnh nào ?

A. Tất cả mọi lao lý được quy định tại hiệp định đã có hoàn tất.

B. Pháp sẽ hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi nhiệm vụ thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến mọi vấn đề cho việc làm thống nhất nước nhà bằng con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều lao lý ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong câu nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, vụ việc bức thiết chưa phải là than nhớ tiếc dĩ vãng, mà lại là lợi dụng thời cơ để bài toán thất thủ Bắc việt nam không mở đường mang đến ..... Bành trướng nghỉ ngơi Đông nam giới Á và tây nam Thái Bình Dương”

A. Nhà nghĩa làng mạc hội.

B. Chủ nghĩa cộng sản.

C. Bí quyết mạng giải tỏa dân tộc.

D. Cách social chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. tình hình chung của bí quyết mạng vn sau năm 1954 ?

A. Nước ta đã xong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Việt nam đã xong cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Nhà nước đã xong xuôi cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Một ít nước đã kết thúc cách mạng dân tộc dân người chủ dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang lại dân cày vẫn được khẳng định lần thứ nhất trong văn khiếu nại nào của Đảng ?

A. Cương lĩnh bao gồm trị thứ nhất

B. Luận cương thiết yếu trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Quyết nghị Đại hội Đảng cả nước lần thứ I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho tới năm 1956, ta đã triển khai bao nhiêu đợt cải tân ruộng khu đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu phệ của cải tân ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã giải quyết và xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho những hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình nông dân vn được cấp cho ruộng đất.

C. Thủ tiêu trọn vẹn thế lực tài chính của ách thống trị địa nhà trong nông thôn Việt Nam.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ta vẫn :

A. Quy nhầm, quy sai một số trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không nhìn nhận chính xác những địa chủ tham gia phòng chiến, thế hệ trên gồm công với cách mạng.

C. Không nắm vững phân định nhân tố giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. vào thời kì khôi phục kinh tế, ta đạt được những chiến thắng gì ?

A. Năm 1957, ta đã giải quyết và xử lý được nạn đói gớm niên làm việc Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục sinh và xây mới 97 xí nghiệp, xí nghiệp lớn bởi vì nhà nước quản lí bên trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta đang đặt quan lại hệ mua sắm với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chính của phương pháp mạng miền bắc bộ trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Dứt cách mạng ruộng đất.

B. Triệu tập cải tạo nên quan hệ sản xuất.

C. Tôn tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Xong xuôi cách mạng ruộng đất, bước đầu tiên xây dụng cơ sở vật chất cho công ty nghĩa xã hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu chủ yếu của công cuộc tôn tạo quan hệ tiếp tế Xã hội nhà nghĩa ở khu vực miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập các công ty công yêu đương nghiệp tư phiên bản tư doanh.

B. Vận động bắt tay hợp tác hoá trong cung ứng nông nghiệp.

C. Cách tân và phát triển thành phần kinh tế quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, công cuộc phát triển tài chính - làng mạc hội ở khu vực miền bắc đã có được thành tựu gì ?

A. Kiến thiết được 172 xí nghiệp sản xuất lớn do tw quản lí.

B. Thiết kế được 192 nhà máy lớn vị địa phương quản lí lí.

C. Thiết kế 500 nhà máy lớn do tw quản lí.

D. Thi công 217 nhà máy sản xuất lớn do trung ương quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. quy mô hợp tác làng mạc được xây dựng một trong những ngành kinh tế nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải.

B. Nntt và bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, mến nghiệp.

D. Thủ công, yêu mến nghiệp và công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của bí quyết mạng miền Bắc một trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa quăng quật thành phần tách bóc lột trong đời sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Cải tiến và phát triển các bắt tay hợp tác xã nông nghiệp, góp phần đặc trưng vào việc đảm bảo đời sinh sống vật chất và lòng tin cho nhân dân.

C. Bước đầu phát triển thành phần kinh tế quốc dân.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. một trong những năm 1958 – 1960, cách mạng việt nam đã phạm sai trái gì ?

A. Tất tả

B. Phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Toàn bộ các ý trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, tw Đảng đã xác minh nhiệm vụ của biện pháp mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh bao gồm trị kháng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, giữ lại gìn hoà bình, bảo vệ và trở nên tân tiến lục lượng phương pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang phòng Mĩ - Diệm, ngừng giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên nhà nghĩa buôn bản hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống cơ chế độc tài gia đình trị của bằng hữu Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất giang sơn bằng tuyến phố tổng tuyển cử trường đoản cú do.

D. Thực hiện cuộc loạn lạc chống Mĩ, ngừng sự nghiệp giải tỏa dân tộc, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao trong số những năm 1954 - 1958, cách mạng.Miền Nam công ty trương đấu tranh chủ yếu trị phòng Mĩ - Diệm ?

A. Vì lực lượng cách mạng miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể tiến hành đấu tranh vũ trang.

B. Vị lúc đó quân thù còn không dám tiến công lực lượng bí quyết mạng bởi vũ lực.

C. Bởi vì ta tôn trọng, nghiêm túc chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, chủ trương nhờ vào cơ sở pháp lí nước ngoài để đấu tranh bao gồm trị với địch là nhà yếu.

D. Vì hôm nay đấu tranh bằng quân sự sẽ không còn đưa lại thắng lợi như ta ước ao muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được bắt đầu khi như thế nào ? Ở đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, tp sài gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, sài gòn - Chợ Lớn.

D. Mon 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh chính trị sống Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm cho suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở những đô thị.

B. Tập hợp nhân dân trong một trận mạc chống Mĩ - Diệm rộng lớn lớn.

C. Làm cho thất bại chế độ "tố cộng, diệt cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Những bước đầu làm thất bại thủ đoạn biến miền nam Việt phái nam thành trực thuộc địa của công ty nghĩa thực dân mới của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng vẫn ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng đánh đổ tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Họp báo hội nghị tháng 11/1958.

D. Họp báo hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại thống trị của Mĩ - Diệm đang diễn ra đầu tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã khắc ghi bước trở nên tân tiến của giải pháp mạng miền nam chuyển từ ráng ... Quý phái thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

B. Phòng thủ bị đông; tiến công.

C. Giữ gìn lực lượng; tiến công.

D. Bị động; chủ động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt nam giới được thành lập và hoạt động vào khi nào? ở đâu ?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người đầu tiên giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam Việt phái nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của phong trào "Đồng khởi" ?

A. Làm cho lung lay tổng thể hệ thống ngụy quyền sử dụng Gòn, mở đường cho việc phát triển liên tục cửa biện pháp mạng miền Nam.

B. Là chiến thắng đánh dấu sự thua chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam.C. Là thắng lợi có chân thành và ý nghĩa chiến lược trước tiên của cách mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển trẻ trung và tràn đầy năng lượng của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh lốt bước cải cách và phát triển của cách mạng khu vực miền nam từ thế giữ gìn lực lượng sang trọng Tổng tiến công phương pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thứ III của Đảng có đặc điểm gì ?

A. Đây là đại hội Đảng lắp thêm II có hcm tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần trước tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội trước tiên đã đề mặt đường lối desgin chủ nghĩa buôn bản hội nghỉ ngơi nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng cả nước lần thứ III đã xác minh vai trò của biện pháp mạng miền bắc như cầm cố nào ?

A. Biện pháp mạng miền bắc bộ có sứ mệnh quyết định đối với sự nghiệp xây đắp chủ nghĩa thôn hội nghỉ ngơi nước ta.

B. Bí quyết mạng miền bắc bộ có vai trò quyết định đối với công cuộc công nghiệp hoá, văn minh hoá đất nước.

C. Biện pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự phát triển của cách mạng cả nước.

D. Biện pháp mạng miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự cải tiến và phát triển của bí quyết mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, phương châm chung của cách mạng nhì miền là gì ?

A. Binh lửa chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Binh cách chống Mĩ sinh sống Miền Nam, kiến tạo chủ nghĩa thôn hội ngơi nghỉ Miền Bắc.

C. đao binh chống Mĩ sống Miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng khu đất ở Miền Bắc.

D. Dứt cách mạng dân tộc dân người chủ dân trong phạm vị cả nước, triển khai hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối thực hiện xây dựng công ty nghĩa làng mạc hội ở miền bắc bộ được khẳng định trong Đại hội Đảng vn lần trang bị III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp vơi - lấy công nghiệp dịu là nền tảng gốc rễ của nền tài chính quốc dân.

C. đem công nghiệp nặng làm căn nguyên của nền kinh tế - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng một biện pháp hợp lí.

D. Phối kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng III của Đảng đã thai ai làm túng thiếu thư đồ vật nhất?

A. Hồ nước Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Định Nghĩa Subcontracting Là Gì ? Subcontracting Là Gì

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3