*

Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng ở Hàng Than (Hà Nội), 1958. Ảnh bốn liệu.

Bạn đang xem: Lịch sử ngày 20 11

Tháng 7/1946, liên hợp quốc tế những công đoàn giáo dục đào tạo được thành lập và hoạt động (Fesdesration International Syndicat de l’enseignement) viết tắt là "FISE", trụ sở đặt ở Paris.

Năm 1949, tại hội nghị Vacxava, FISE chế tạo một bạn dạng "Hiến chương những nhà giáo" có 15 chương trong những số đó có một số trong những nội dung chủ yếu là:

Đấu tranh cản lại mọi cách nhìn và cách thức giáo dục lạc hậu phản động, phản nghịch dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục đào tạo phong kiến, tư sản, nhằm mục tiêu xây dựng nền giáo dục đào tạo tiến bộ, dân chủ, khoa học.

Đấu tranh thủ tiêu cơ chế bạc đãi, coi thường nghề dạy học, đảm bảo an toàn những quyền hạn vật chất và tinh thần quang minh chính đại của đơn vị giáo.

Quy định một số trong những điều so với các đơn vị giáo, quan trọng đặc biệt coi trọng đặc thù nhân văn của nghề dạy dỗ học và cách thức dạy học tiên tiến.

Tháng 8/1954, tổ chức triển khai công đoàn những nhà giáo tân tiến và bí quyết mạng trên trái đất mà nòng cột là các nhà giáo ở những nước XHCN, đang nhất trí thông qua phiên bản “Hiến chương những nhà giáo”.

Việc tổ chức triển khai Ngày nước ngoài Hiến chương những nhà giáo 20/11 hàng năm vẫn sớm biến hóa ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Những năm sau đó, dịp lễ này được tổ chức triển khai ở những vùng ở khu vực miền nam Việt Nam. Hàng năm vào thời gian kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục và đào tạo thường xuất bản, phân phát hành một trong những tập san quan trọng đặc biệt để cổ vũ niềm tin đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm thời chiếm, rượu cồn viên lòng tin giáo viên phòng chiến.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng hóa trưởng (nay là bao gồm phủ) đã ban hành quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày trăng tròn tháng 11 hằng năm là dịp lễ mang tên "Ngày đơn vị giáo Việt Nam".

Quyết định này nêu rõ “Để ngày 20-11 có chân thành và ý nghĩa thiết thực, hàng nǎm từ thời điểm tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể phải họp để thấy xét thực trạng công tác và hoạt động của đội ngũ cô giáo ở địa phương mình, kiểm điểm những câu hỏi đã làm cho và đưa ra những việc cấn liên tiếp làm cổ vũ đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống giỏi đẹp của giáo giới Việt Nam, tập luyện phẩm hóa học và nǎng lực, làm cho gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần phải có những chuyển động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh diệu và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức nỗ lực làm xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình”.

Xem thêm: 20 Thuật Ngữ Tiếng Anh Dùng Trong Ngành Quảng Cáo Tiếng Anh Là Gì ?

Kế thừa cùng phát huy gần như tinh hoa trong bốn tưởng của chưng Hồ, Đảng ta đang xác định: “Giáo dục và huấn luyện và đào tạo cùng với kỹ thuật và công nghệ là quốc sách sản phẩm đầu, là gốc rễ và động lực tương tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu đất nước”.

BBT