Giải bài bác 3: liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trang 97. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài bác học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Hãy so sánh độ lâu năm dây AB với dây CD trên mỗi hình 87? phân tích và lý giải (nếu được).

Bạn đang xem: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

*

Trả lời:

* Hình 87a

AB > CD, vị AB là đường kính của đường tròn, CD là dây cung (không yêu cầu là 2 lần bán kính của đường tròn)

* Hình 87b

AB > CD

3. Bài toán: cho AB với CD là nhì dây (khác đường kính) của (O; R). Call OH, OK theo lắp thêm tự là khoảng cách từ O mang lại AB, CD (h.89). Chứng tỏ rằng

$OH^2$ + $HB^2$ = $OK^2$ + $KD^2$.

*

Gợi ý: Điền vào chỗ chấm (...)

Áp dụng định lý Py-ta-go vào

$Delta $OHB, vuông trên H: $OB^2$ = .........................................

$Delta $OKD, vuông tại K: $OD^2$ = .........................................

Do $OB^2$ =................................ ( = $R^2$)

Vậy ........................................= ....................................

Trả lời:

Áp dụng định lý Py-ta-go vào

$Delta $OHB, vuông tại H: $OB^2$ = $OH^2$ + $HB^2$

$Delta $OKD, vuông trên K: $OD^2$ = $OK^2$ + $KD^2$

Do $OB^2$ = $OK^2$( = $R^2$)

Vậy $OH^2$ + $HB^2$ = $OK^2$ + $KD^2$.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) Đọc kĩ nội dung sau

Trong một con đường tròn:

Hai dây đều nhau thì biện pháp đều tâm;Hai dây bí quyết đều trung ương thì bằng nhau.

2. b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Trong nhị dây của một con đường tròn:

Dây nào lớn hơn nữa thì dây đó gần trung tâm hơn;Dây nào sát tâm hơn thì dây đó mập hơn.

Xem thêm: Căn Bệnh Khiến Nam Ca Sĩ Wanbi Tuấn Anh Qua Đời Cách Đây 7 Năm Nguy Hiểm Thế Nào?

d) Cho $Delta $ABC, O là giao điểm của ba đường trung trực. H, I, K thứu tự là trung điểm của AB, BC, AC (h.90) Biết OH > OK > OI. Hãy đối chiếu độ dài ba cạnh AB, AC, BC của tam giác ABC.

*

Trả lời:

Vì O là giao điểm của bố đường trung trực AB, AC, BC bắt buộc tam giác ABC là tam giác nội tiếp mặt đường tròn trọng tâm O lúc ấy AB, AC, BC là tía dây cung của mặt đường tròn (O)