A.LÍ THUYẾT

I.Điện trường

1. định nghĩa và tính chất

– Điện trường là môi trường tồn tại xung quanh điện tích, gồm khả năng tác dụng lực điện lên điện tích khác để trong nó

2.Cường độ năng lượng điện trường

– độ mạnh điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được khẳng định bằng yêu mến số của độ béo lực năng lượng điện F công dụng lên một năng lượng điện thử q (dương) để tại điểm đó và độ to của q.

Bạn đang xem: Lực điện trường

*

Trong đó:E: cường độ điện trường trên điểm mà lại ta xét (V/m).

F: lực điện chức năng lên năng lượng điện thử ( N)

q: điện tích thử (C)

-Mối quan hệ tình dục lực và cường độ năng lượng điện trường

*

q > 0 :

*
cùng phương, thuộc chiều với
*
.

q 0.

hướng vào Q nếu như Q 9

*

– Biểu diễn:

3.Nguyên lí ck chất năng lượng điện trường

– phân phát biểu: các điện trường

*
đồng thời tính năng lực điện lên điện tích q một cách tự do với nhau cùng điện tích q chịu tác dụng của năng lượng điện trường tổng hợp
*

*

Các vecto cường độ điện trường tại một điểm được tổng phù hợp theo nguyên tắc hình bình hành.

-Xét trường hòa hợp tại điểm sẽ xét chỉ bao gồm 2 độ mạnh điện trường

+

*

+

*

+

*

+

*

+

*

+ Nếu

*

II.Đường sức điện

1.Định nghĩa

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá chỉ của vecto độ mạnh điện trường trên điểm đó. Nói biện pháp khác, đường sức năng lượng điện là đườngmà lực điện chức năng dọc theo nó.

2.Đặc điểm của con đường sức điện

Qua từng điểm trong điện trường bao gồm một con đường sức điệnCác đường sức điện là hồ hết đường cong hở đi ra từ phân tử dương, chấm dứt ở khôn cùng hoặc hạt âm.Các con đường sức năng lượng điện mau ở phần lớn nơi gồm điện trường bạo gan và ngược lại.

3. Điện ngôi trường đều

Điện trường hồ hết là điện trường mà vecto cường độ điện ngôi trường tại đông đảo điểm đều có cùng phương chiều cùng độ lớn; đường sức điện là hầu như đường thẳng tuy nhiên song cách đều.

B.BÀI TẬP

DẠNG 1: ĐIỆN TRƯỜNG vì MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA

PHƯƠNG PHÁP

1.Cường độ điện trường gây nên bởi điện tích điểm Q trên điểm phương pháp nó một khoảng chừng r bao gồm đặc điểm:

+ Điểm đặt : tại điểm đã xét

+ Phương : Nằm trên đường thẳng nối Q với M

+ chiều:hướng ra xa Q trường hợp Q>0 ; hướng vào gần Q nếu Q

Bài toán 1. Khẳng định hợp lực điện tính năng lên 1 năng lượng điện tích.

Phương pháp:Các cách tìm thích hợp lực do những điện tích q1; q2; … sinh ra tại điểm O:

Bước 1: Xác xác định trí vị trí đặt các điện tích (vẽ hình).

Bước 2: Tính độ lớn những lực E01;E02……, Enolần lượt bởi vì q1và q2tác dụng lên qo.

Bước 3: Vẽ hình những vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt bởi vì q1và q2tác dụng lên qo.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2019 Bản Word, Để Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Tiếng Anh Pdf

Bước 3: Vẽ hình những vectơ lực E01;E02……, Enolần lượt do q1và q2tác dụng lên qo.

Các trường hợp quánh biệt:

+ Khi cùng hướng với: E = E1+ E2

+ lúc E1ngược hướng với E2:

+ khi E1vuông gócvới E2:

+ ngôi trường hợp: E1 = E2:

Tổng quát:Gócα bất kì:αlà góc hợp vì chưng hai vectơ cường độ điện trường

+ Độ lớn:

+ khẳng định phương chiều: nhờ vào hình và vận dụng định khí cụ hàm số sin/cos

Bài toán2. Tính lực điện chức năng lên một năng lượng điện khi vẫn biết độ mạnh điện trường