Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109

*
 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với vào chân không).

Bạn đang xem: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm tỉ lệ

- Hai năng lượng điện tích bao gồm độ lớn bằng nhau thì: |q1| = |q2|

Hai năng lượng điện tích có độ lớn đều bằng nhau nhưng trái vết thì: q1 = -q2

Hai năng lượng điện tích bằng nhau thì: q1 = q2

Hai điện tích cùng dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = q1q2.

Hai năng lượng điện trái dấu: q1q2 > 0 → |q1q2| = -q1q2.

- Áp dụng hệ thức của định pháp luật Coulomb nhằm tìm ra |q1.q2| sau đó tùy điều kiện bài toán chúng ra sẽ tìm được q1 và q2.

- nếu như đề bài bác chỉ yêu ước tìm độ to thì chỉ việc tìm |q1|;|q2|

► Bài toán mang đến tích độ khủng 2 đt với tổng độ béo 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

*
 thì q12 – Sq1 + phường = 0.

► các công thức bên trên được áp dụng trong những trường hợp:

+ các điện tích là điện tích điểm.

+ những quả cầu đồng chất, tích điện đều, lúc đó ta coi r là khoảng cách giữa hai trung ương của quả cầu.

*Ví dụ

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt phương pháp nhau đôi mươi cm trong không khí. Xác minh lực liên tưởng giữa chúng?

Hướng dẫn:

*

Lực can dự giữa hai điện tích điểm q1 và q2 là F→12 và F→21 có:

+ Phương là đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn 

*
 = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Ví dụ 2: Hai điện tích đặt biện pháp nhau một khoảng r trong không khí thì lực tác động giữa bọn chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng chừng cách đó mà đặt trong môi trường thiên nhiên điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác định hằng số năng lượng điện môi.

b. Để lực liên tưởng giữa hai năng lượng điện đó khi đặt trong năng lượng điện môi bằng lực xúc tiến giữa hai điện tích khi đặt trong không khí thì khoảng cách giữa hai năng lượng điện là bao nhiêu? Biết khoảng cách giữa hai năng lượng điện này trong không khí là đôi mươi cm.

Hướng dẫn:

*

a. Ta tất cả biểu thức lực tương tác giữa hai năng lượng điện trong không khí và trong năng lượng điện môi được xác định bởi

*

b. Để lực tương tác giữa hai điện tích lúc đặt trong điện môi bởi lực địa chỉ giữa hai năng lượng điện khi ta để trong không khí thì khoảng cách giữa hai điện tích hiện giờ là r"

*

Ví dụ 3: Ví dụ 3: trong nguyên tử Hidro, electron vận động tròn hầu hết quanh hạt nhân theo hành trình tròn có bán kính 5.10-9 cm.

a. Xác minh lực hút tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân.

b. Khẳng định tần số vận động của electron. Biết trọng lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

*

a. Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa electron và hạt nhân:

*

b. Tần số hoạt động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh năng lượng điện đóng mục đích là lực hướng tâm

*
 = 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Ví dụ 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt bí quyết nhau đôi mươi cm trong không khí, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C cùng |q1| > |q2|. Xác định dấu của năng lượng điện q1 và q2. Vẽ những vecto lực điện tính năng lên những điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

*

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên chúng thuộc dấu, mặt khác tổng hai điện tích này là số âm vì vậy có hai năng lượng điện tích rất nhiều âm:

*

+ Kết phù hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta bao gồm hệ phương trình

*
 vì |q1| > |q2| ⇒ 
*

Ví dụ 5: Ví dụ 5: Hai điện tích điểm bao gồm độ lớn đều nhau được để trong ko khí biện pháp nhau 12 cm. Lực ảnh hưởng giữa hai năng lượng điện đó bởi 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu với đưa chúng lại bí quyết nhau 8 centimet thì lực cửa hàng giữa chúng vẫn luôn là 10 N. Tính độ lớn của các điện tích với hằng số năng lượng điện môi của dầu.

Hướng dẫn:

*

+ Lực can hệ giữa hai điện tích khi để trong không khí

*

+ lúc đặt trong điện môi mà lại lực địa chỉ vẫn ko đổi cần ta có: 

*

Ví dụ 6: Ví dụ 6: hai quả cầu nhỏ dại giống đồng nhất bằng kim loại A với B đặt trong ko khí, gồm điện tích theo lần lượt là q1 = -3,2.10-7 C, q2 = 2,4.10-7 C, giải pháp nhau một khoảng chừng 12 cm.

 a. Xác minh số electron thừa cùng thiếu ngơi nghỉ mỗi quả mong và lực can dự giữa chúng.

b. Cho hai quả mong tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác minh lực thúc đẩy tĩnh điện giữa nhị quả ước đó.

Hướng dẫn:

*

a. Số electron thừa làm việc quả cầu A là: 

*
 = 2.1012 electron

Số electron thiếu sinh sống quả mong B là 

*
 = 1,5.1012 electron

Lực liên can tĩnh điện giữa hai quả ước là lực hút, tất cả độ lớn 

*
 = 48.10-3 N.

b. Lực liên tưởng giữa chúng hiện giờ là lực hút 

*
 = 10-3 N.

B. Bài bác tập

Câu 1: công thức của định giải pháp Culông là

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Đồ thị diễn lực địa chỉ Culông thân hai năng lượng điện quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai năng lượng điện là đường:

A. Hypebol. B. Thẳng bậc nhất. C. Parabol. D. Elíp

Câu 3: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực can hệ giữa hai điện tích điểm vào chân không?

A. Có phương là đường thẳng nối hai năng lượng điện tích

B. Bao gồm độ to tỉ lệ với tích độ to hai điện tích

C. Có độ to tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích

D. Là lực hút khi hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 4: khoảng cách giữa một proton với một electron là r = 5.10-9 cm, coi rằng proton với electron là những điện tích điểm. Tính lực điện xúc tiến giữa chúng

A. 9,216.10-12 N. B. 4,6.10-12 N. C. 9,216.10-8 N. D. 4,6.10-10 N.

Câu 5: Hai năng lượng điện điểm q1 = +3 μC cùng q2 = -3 μC, đặt trong dầu ( ε = 2) bí quyết nhau một khoảng chừng r = 3 cm. Lực shop giữa hai năng lượng điện đó là

A. 5N B. 25N C. 30N D. 45N

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau được để trong nước ( ε = 81) phương pháp nhau 3cm. Lực đẩy thân chúng bằng 0,2.10-15 N. Hai điện tích đó là

A. 4,472.10-8 C. B. 4,472.10-9 C. C. 4,025.10-8 C. D. 4,025.10-9 C.

Câu 7: nhì quả cầu nhỏ giống nhau, mỗi đồ vật thừa một electron. Tìm cân nặng mỗi quả mong để lực tĩnh điện bởi lực cuốn hút giữa chúng. Cho G = 6,67.10-11 m3/kg.s

A. 2,86.10-9 kg B. 1,86.10-9 kg C. 4,86.10-9 kg D. 9,86.10-9 kg

Câu 8: Tính lực liên hệ điện, lực lôi kéo giữa electron cùng hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa bọn chúng là 5.10-9 cm, khối lượng hạt nhân bởi 1836 lần cân nặng electron.

A. Fđ = 7,2.10-8 N, Fh = 34.10-48 N. B. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 36.10-51 N.

C. Fđ = 9,2.10-8 N, Fh = 41.10-48 N. D. Fđ = 10,2.10-8 N, Fh = 51.10-51 N.

Câu 9: Hai điện tích điểm nằm yên ổn trong chân không chúng cửa hàng với nhau một lực F. Người ta biến hóa yếu tố q1, q2, r thấy lực hệ trọng đổi chiều dẫu vậy độ mập không đổi. Hỏi những yếu tố trên chuyển đổi như nắm nào?

A. Q1’ = -q1, q2’ = 2q2, r’ = r/2 . B. Q1’ = q1/2, q2’ = -2q2, r’ = 2r.

Xem thêm: Điều Kiện Thi Vào Trường Quốc Học Huế 2021, Ubnd Tỉnh Thừa Thiên Huế

C. Q1’ = -2q1, q2’ = 2q2, r’ = 2r. D. Các yếu tố không đổi.

Câu 10: hai quả ước kim loại nhỏ tuổi tích điện cách nhau 2,5 m trong không khí chúng tương tác với nhau bởi vì lực 9 mN. Mang đến hai quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của từng quả cầu bằng -3 μC. Tìm điện tích của các quả mong ban đầu: