2. Nghĩa của những từ răng, mũi, tai vào khổ thơ sau có gì khác với nghĩa của bọn chúng ở bài tập 1.

Bạn đang xem: Luyện từ và câu từ nhiều nghĩa

M: Răng của loại cào⟶ Răng của dòng cào không dùng để nhai như răng của người, của bé vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước 
Thì ngửi cái gì? 
Cái ấm không nghe 
Sao tai lại mọc ?... 

3. Nghĩa của các từ răng, mũi, tai ở bài tập 1 và bài bác tập 2 có gì kiểu như nhau?

- Nghĩa của những từ răng : các chỉ vật nhọn, sắc, sắp phần lớn nhau thành hàng.

- Nghĩa của những từ mũi: .........

- Nghĩa của các từ tai: .........

II - Luyện tập

1. Đọc những câu bên dưới đây. In đậm những từ mắt, chân, đầu sở hữu nghĩa gốc; gạch ốp hai gạch ốp (-) dưới các từ mắt, chân, đầu với nghĩa chuyển:

a) Mắt - Đôi mắt của nhỏ bé mở to.

- Quả na mở mắt.

b) Chân - Lòng ta vẫn vững như kiềng tía chân.

- bé nhỏ đau chân.

c) Đầu - khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

- Nước suối đầu nguồn hết sức trong.

2. Những từ chỉ bộ phận cơ thể tín đồ và động vật hoang dã thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một trong những ví dụ về việc chuyển nghĩa của những từ mang đến trong bảng bên dưới đây:

Từ những nghĩa

Ví dụ

lưỡi

M: lưỡi liềm, ..............................................

miệng

 

cổ

 

tay

 

lưng

 

Trả lời :

I - dấn xét

1.

*

2.

M: Răng của dòng cào⟶ Răng của chiếc cào không dùng làm nhai như răng của người, của con vật.
Làm sao nhai được ? 
Mũi thuyền rẽ nước⟶ Mũi của mẫu thuyền chỉ là một thành phần của dòng thuyền, nó cấp thiết ngửi được 
Thì ngửi dòng gì? 
Cái ấm không nghe 
Sao tai lại mọc ?...

Xem thêm: Từ Trường Của Một Thanh Nam Châm Thẳng Giống Với Từ Trường Tạo Bởi

⟶ Tai của cái ấm không dùng để nghe được.

Lịch thi đấu World Cup