Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập triết lý tin học tập Lớp 3 - học tập kỳ II - Năm học tập 2019-2020", để sở hữu tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: Lý thuyết tin học lớp 3 học kỳ 2

Tài liệu gắn kèm:

*
de_cuong_on_tap_ly_thuyet_tin_hoc_lop_3_hoc_ky_ii_nam_hoc_20.doc

Nội dung text: Đề cương ôn tập kim chỉ nan tin học Lớp 3 - học kỳ II - Năm học tập 2019-2020

Đề cương ôn tập định hướng tin học tập lớp 3 học kỳ II Năm học 2019-2020 Câu 1: nhị phím nào sau đây có tính năng gõ chữ hoa? A. Shift và alt B. Tab với Enter C. Capslock và Shift D. Alt và Ctrl Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint để bước đầu trình chiếu em nhấn phím làm sao sau đây: A. F2 B.F3 C. F5 D.F1 Câu 3: Để chèn tranh hình ảnh vào trang trình chiếu em chọn làm việc nào sao đây? A. Trang chủ -> Picture -> Insert B. Insert -> Picture -> Insert C. Insert -> Shapes -> Insert D. Trang chủ -> Shapes -> Insert Câu 4: Hãy chọn biểu tượng của ứng dụng Word. Câu 5: Hãy chọn hình tượng của con trỏ biên soạn thảo trong ứng dụng Word. A. B. C. D. Câu 6: Trong ứng dụng Word, nhằm gõ chữ hoa phím làm sao sau đây? a) Phím Caps Lock b) Phím Shift c) Phím Enter d) Phím Ctrl Câu 7: hãy chọn câu trả lời đúng. Trong tiện ích Word, để xuống dòng, em thực hiện thao tác sau đây: a) dìm phím Backspace (Phím , phía bên trên phím Enter). B) nhấn phím Deletet . C) nhấn phím Home. D) dìm phím End.Câu 8 nên chọn câu trả lời đúng. Trong tiện ích Word, nhằm xóa ký tự bên yêu cầu con trỏ biên soạn thảo, em thực hiện thao tác làm việc sau đây: a) thừa nhận phím Backspace (Phím , bên trên phím Enter). B) nhấn phím Deletet . C) dấn phím Home. D) nhận phím End. Câu 9 Để gõ chữ Ê theo kiểu Telex em gõ như vậy nào? A. E+W B. E+E C. E+F D. E+S Câu 10 Để gõ vết huyền em nhận phím như thế nào ? A. S B. X C. F D. J Câu 11 theo cách gõ Telex, nhằm gõ được từ nặng nằn nì em gõ theo cách nào sau đây: a/ Nawngj newf b/ Nawngj neef c/ Nawngx newf d/ Naangj neef Câu 12 Để khởi động ứng dụng Word em cần . Vào biểu tượng của phần mềm. Câu 13 Trong phần mềm Word, với mẫu mã gõ TELEX để có cụm từ: - cùng học tin học tập lớp 3 em gõ - thực hành thực tế em gõ - vắng vẻ em gõ - học xuất sắc em gõ . - giáo viên em gõ - ngỗng trời em gõCâu 14 Để khởi động ứng dụng Unikey em chỉ cần . . Vào hình tượng của phần mềm. Câu 15 . Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em chọn thao tác nào sao đây? A. Home -> Picture -> Insert B. Insert -> Picture -> Insert C. Insert -> Shapes -> Insert D. Trang chủ -> Shapes -> Insert Câu 16 tạo trang trình chiếu bắt đầu ta thực hiện thao tác làm việc nào sau đây: A. Nháy lựa chọn thẻ home rồi chọn New Slide B. Nháy chuột đề xuất lên các slide phía bên trái , lựa chọn New Slide. C. Nháy chọn thẻ trang chủ rồi lựa chọn Layout D. Câu A – B đúng Câu 17 Để lưu bài xích trình chiếu ta thực hiện như thế nào. A. Vào File, chọn Save B. Vào file chọn open C. Nhấn tổng hợp phím Ctrl +S D. Câu A – C đúng. Câu18: Với hình dạng gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ: A. U + WB. E + U C. W + UD. A + W Câu 19: Viết lại đồ vật tự các bước để thay đổi bố viên trang trình chiếu: vào thẻ trang chủ chọn nút lệnh Layout/ Nháy chuột vào trang trình chiếu cần biến đổi bố cục/ Danh sách bố cục tổng quan hiện ra, chọn kiểu bố cục tổng quan phù hợp. Bước 1: cách 2: bước 3: Câu 20: Nối nhì cột sau mang đến đúng: 1. Chèn tranh hình ảnh vào trang trình chiếu. A. B. 2. Thêm mới trang trình chiếu. 3. Chèn hình theo mẫu có sẵn vào trang trình chiếu. C. 4. Biến hóa bố cục trang trình chiếu. D.Câu 20: Khoanh tròn phần mềm gõ giờ Việt có dấu? A. B. C. D. Câu 21: Để trình chiếu em nhận phím như thế nào sau đây? A.Tổ hợp phím F+5 B. Phím F5 C. Ctrl +S D. ESC Câu 22: Để chèn tranh ảnh vào văn bạn dạng em chọn làm việc nào sau đây? A.Home -> Picture -> Insert B. Insert -> Picture -> Insert C. Insert -> Shapes -> Insert D.Home -> Shapes -> Insert Câu 23: Điền vào khu vực trống(__) lắp thêm tự quá trình lưu văn phiên bản vào lắp thêm tính. Cách __: cách __: lựa chọn hoặc hoàn toàn có thể nhấn phím để lưu lựa chọn thư mục nhằm lưu với đặt tên cho văn bạn dạng Bước __: Câu 24. Để gõ chữ Ê theo kiểu Telex em gõ như vậy nào? A. E+W B. E+E C.

Xem thêm: Tổng Hợp Đầy Đủ Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3, Từ Vựng Unit 3 Lớp 6 My Friends

E+F D. E+S Câu 25: Điền cụm từ thích hợp vào địa điểm trống (__) chọn ___ chọn ___ lựa chọn ___ Căn ___ Căn ___ Căn ___ Căn___