- Trục của con đường trònlà con đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng đựng đường tròn tại tâm của nó.

Bạn đang xem: Mặt tròn xoay

- mang lại đường thẳng và một điểm

*
. Khi đó có một con đường tròn duy nhất đi qua là thừa nhận làm trục.

+ nửa đường kính đường tròn đó là khoảng cách từ cho .

+ trường hợp

*
thì quy ước “đường tròn” chỉ bao gồm một điểm.

- Mặt tròn xoay:Trong mặt phẳng mang đến đường trực tiếp với một con đường bất kỳ (đường cong hoặc đường thẳng). Khi mang đến quay quanh thì ta được khía cạnh tròn luân chuyển trục sinh vị .


2. Ví dụ khía cạnh tròn xoay

a) khía cạnh cầu

Cho con đường tròn quay quanh đường kính của nó ta sẽ được mặt cầu.

*

b) mặt nón tròn xoay

- Trong khía cạnh phẳng cho hai đường thẳng

*
giảm nhau tại và tạo nên thành góc
*
. Lúc quay mặt phẳng bao bọc thì đường thẳng ra đời một phương diện được hotline là phương diện nón tròn luân chuyển (gọi tắt phương diện nón)

- được call là đỉnh của phương diện nón, là trục và là con đường sinh. Góc

*
được call là góc làm việc đỉnh của khía cạnh nón.

*

- Hình nón: cho tam giác

*
vuông trên . Khi quay tam giác quanh trục
*
thì con đường gấp khúc
*
tạo ra thành hình nón tròn xoay (gọi tắt hình nón).

- hình tròn trụ

*
là dưới đáy của hình nón,
*
là đỉnh, là con đường sinh,
*
là mặt đường cao.

*

c) phương diện trụ

- mặt trụ tròn luân chuyển là hình tròn xoay sinh vì đường thẳng khi quay một đường thẳng tuy nhiên song cùng với .

- khi ấy được gọi là trục, là nửa đường kính và là đường sinh. Mặt trụ gồm trục , bán kính là tập hợp các điểm phương pháp một khoảng tầm bằng .

*


- Hình trụ tròn xoay là hình sinh bởi vì

*
cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh một mặt đường trung bình của hình chữ nhật đó, hoặc ta cũng có thể có được hình trụ trường hợp quay hình chữ nhật quanh một cạnh của nó.

Xem thêm: Hình Ảnh Động Vật Dễ Thương Nhất Bạn Ngắm Mãi Không Thôi, Hình Ảnh Động Vật Dễ Thương Ngộ Nghĩnh

- Đường tròn

*
cùng
*
là hai đáy của hình trụ,
*
là bán kính và
*
là đường sinh, là con đường cao.