Phần học hàng tuần môn toán lớp 4, để học tốt phần này học viên nên học tập tuần từ theo những tuần và những bài học, đề luyện tập trong mỗi tuần.

Bạn đang xem: Mathx lớp 4

Mỗi tuần học tập trong chuyên mục học toán hàng tuần bên trên pragamisiones.com đa số bao gồm:

1. Bài giảng kim chỉ nan cơ bản theo công tác sách giáo khoa, nội dung kỹ năng ứng cùng với tuần đã học

2. Đề rèn luyện cơ bản: gồm các bài tập luyện tập cơ bản bám sát kiến thức sách giáo khoa.

3. Đề luyện tập nâng cao: gồm các bài tập nâng cấp ứng với kỹ năng của tuần kia và các bài toán chọn lọc cách tân và phát triển tư duy.

4. Lí giải giải những bài tập luyện tập nâng cao.


Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Các số đến 100000; Biểu thức có chứa 1 chữ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ôn tập các số đến 100000 Ôn tập những số đến 100000 (tiếp theo) Biểu thức có chứa một chữ Bài tập luyện tập tuần 1 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 1 - nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập cải thiện lớp 4 tuần 1 Toán tư duy lớp 4 - Tuần 1 Đề đánh giá 15 phút Tuần 1Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Các số có 6 chữ số; Hàng và lớp; So sánh số có nhiều chữ số; Triệu và lớp triệu.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


những số bao gồm sáu chữ số Hàng cùng lớp So sánh những số có không ít chữ số Triệu với lớp triệu Bài tập luyện tập tuần 2 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 2 - nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập cải thiện lớp 4 tuần 2 Toán tư duy lớp 4 - Tuần 2 Đề kiểm tra 15 phút Tuần 2Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Triệu và lớp triệu; Dãy số tự nhiên; Viết số tự nhiên vào hệ thập phân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Triệu và lớp triệu (tiếp theo) hàng số thoải mái và tự nhiên Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân bài xích tập rèn luyện tuần 3 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài tập rèn luyện tuần 3 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Hướng dẫn giải bài luyện tập nâng cao lớp 4 tuần 3 Toán tứ duy lớp 4 - Tuần 3 Đề kiểm soát 15 phút Tuần 3Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Sắp xếp các số tự nhiên; Yến, tạ, tấn; Bảng solo vị đo khối lượng; Giây, thế kỉ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


so sánh và sắp xếp thứ tự các số thoải mái và tự nhiên Yến, tạ, tấn Bảng đơn vị đo cân nặng Giây, chũm kỉ bài tập rèn luyện tuần 4 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 4 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Toán bốn duy lớp 4 - Tuần 4 Đề soát sổ Tháng 9Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Tìm số trung bình cộng; Biểu đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


tìm số trung bình cộng Biểu đồ vật Biểu vật dụng (tiếp theo) Bài tập luyện tập tuần 5 - cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 5 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
Toán tứ duy lớp 4 - Tuần 5 Đề bình chọn 15 phút Tuần 5Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Phép cộng, phép trừ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Phép cùng Phép trừ Bài tập luyện tập tuần 6 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 6 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Toán tư duy lớp 4 - Tuần 6 Đề bình chọn 15 phút Tuần 6Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Biểu thức có chứa 2 chữ; Tính chất giao hoán của phép cộng; Biểu thức có chứa 3 chữ; Tính chất kết hợp của phép cộng.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Biểu thức bao gồm chứa nhì chữ tính chất giao hoán của phép cộng Biểu thức có chứa tía chữ Tính chất phối hợp của phép cộng bài tập luyện tập tuần 7 - cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 7 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
Toán tư duy lớp 4 - Tuần 7 Đề soát sổ 15 phút Tuần 7Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu; Góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng vuông góc.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó Góc nhọn, góc tù, góc bẹt hai tuyến đường thẳng vuông góc bài bác tập luyện tập tuần 8 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 8 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Toán tứ duy lớp 4 - Tuần 8 Đề kiểm tra Tháng 10Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- nhị đường thẳng tuy vậy song, đường thẳng vuông góc, vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


hai tuyến đường thẳng tuy vậy song Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc Vẽ hai đường thẳng tuy nhiên song bài xích tập rèn luyện tuần 9 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 9 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Toán bốn duy lớp 4 - Tuần 9 Đề đánh giá 15 phút Tuần 9Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I


Đề ôn tập giữa kỳ Toán lớp 4 - đề số 1Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập vào giữa kỳ Toán lớp 4 - đề số 2Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập vào giữa kỳ Toán lớp 4 - đề số 3Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập vào giữa kỳ Toán lớp 4 - đề số 4Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thời điểm giữa kỳ Toán lớp 4 - đề số 5Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Nhân với số có 1 chữ số; Tính chất giao hoán của phép nhân.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Nhân cùng với số tất cả một chữ số đặc thù giao hoán của phép nhân bài bác tập rèn luyện tuần 10 - cơ phiên bản Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
bài xích tập rèn luyện tuần 10 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Toán tứ duy lớp 4 - Tuần 10 Đề bình chọn 15 phút Tuần 10Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Nhân với 10; 100; ...Chia mang lại 10; 100; ...; Tính chất kết hợp của phép nhân; Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Nhân với 10, 100, 1000, ... Chia cho 10, 100, 1000, ... Tính chất phối kết hợp của phép nhân Nhân với số gồm tận cùng là chữ số 0 Đề-xi-mét vuông m2 Bài tập luyện tập tuần 11 - cơ phiên bản Chưa làm -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 11 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề kiểm soát 15 phút Tuần 11Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Toán bốn duy - Tuần 11

Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Nhân 1 số với 1 tổng; nhân 1 số với 1 hiệu, nhân với số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Nhân một trong những với một tổng Vẻ đẹp toán học: Cách nhân nhẩm các số có 2 chữ số trong một số trường hợp Vẻ đẹp toán học: Cách nhân nhẩm các số có 2 chữ số mà hàng chục bằng 9 Nhân một số với một hiệu Nhân cùng với số gồm hai chữ số bài bác tập rèn luyện tuần 12 - cơ bản Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 12 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Đề kiểm soát 15 phút Tuần 12Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Toán bốn duy - Tuần 12

Bài học tập tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11; Nhân với số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


ra mắt nhân nhẩm số gồm hai chữ số cùng với 11 Nhân nhẩm với số 11 Nhân cùng với số có bố chữ số Nhân cùng với số có cha chữ số (tiếp theo) Vẻ đẹp toán học: Nhân các số vào khoảng 100 đến 110 với nhau bài bác tập rèn luyện tuần 13 - cơ bạn dạng Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 13 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Đề đánh giá Tháng 11Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Toán tư duy - Tuần 13

Bài học tập tuần 14 (04/12 - 10/12)

- chia một tổng cho một số; phân chia cho số có 1 chữ số; phân chia 1 số cho 1 tích; phân chia 1 tích cho 1 số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


chia một tổng cho một số trong những Chia mang đến số tất cả một chữ số Chia một số trong những cho một tích phân chia một tích cho một trong những Bài tập rèn luyện tuần 14 - cơ phiên bản Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 14 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề soát sổ 15 phút Tuần 14Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- phân tách hai số có tận cùng là các chữ số 0; chia cho số có 2 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


phân chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 phân tách cho số bao gồm hai chữ số chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) bài bác tập luyện tập tuần 15 - cơ bạn dạng Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 15 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Đề chất vấn 15 phút Tuần 15Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- yêu thương có chữ số 0; phân chia cho số có 3 chữ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Thương tất cả chữ số 0 phân tách cho số có tía chữ số phân tách cho số có tía chữ số (tiếp theo) bài bác tập rèn luyện tuần 16 - cơ phiên bản Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 16 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Đề bình chọn 15 phút Tuần 16Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết mang lại 5.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


dấu hiệu chia hết mang đến 2 tín hiệu chia hết đến 5 Bài tập luyện tập tuần 17 - cơ bảnChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 17 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Đề đánh giá Tháng 12Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Dấu hiệu chia hết đến 3, dấu hiệu phân chia hết mang lại 9.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


tín hiệu chia hết mang đến 9 tín hiệu chia hết cho 3 Bài tập rèn luyện tuần 18 - cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 18 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Đề đánh giá 15 phút Tuần 18Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Ôn tập đánh giá học kỳ I

Ôn tập học kì 1


Đề cương ôn tập học kì 1 Giải đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Bộ trăng tròn đề ôn thi học tập kì 1 Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 4 - Đề số 1Chưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 4 - Đề số 2Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 4 - Đề số 3Chưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 4 - Đề số 4Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập học kỳ 1 lớp 4 - Đề số 5Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Ki-lô-mét vuông; Hình bình hành - diện tích hình bình hành.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Ki-lô-mét vuông Hình bình hành diện tích s hình bình hành Bài tập luyện tập tuần 19 - cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 19 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
việc tăng cạnh của hình chữ nhật Đề chất vấn 15 phút Tuần 19Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần trăng tròn (15/01 - 21/01)

- Phân số; Phân số và phép phân chia số tự nhiên; Phân số bằng nhau.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Phân số Phân số và phép phân chia số tự nhiên Phân số và phép phân chia số tự nhiên (tiếp theo) Phân số cân nhau Bài tập luyện tập tuần 20 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần trăng tròn - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề đánh giá 15 phút Tuần 20Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Rút gọn phân số; Quy đồng mẫu số các phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Rút gọn phân số Quy đồng chủng loại số các phân số Bài tập rèn luyện tuần 21 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 21 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Đề đánh giá 15 phút Tuần 21Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- So sánh nhì phân số có cùng mẫu số; So sánh nhị phân số khác mẫu số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số Bài tập rèn luyện tuần 22 - cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 22 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Đề kiểm tra Tháng 1Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Phép cộng phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Phép cùng phân số Cộng trừ phân số với phương pháp cánh bướm Phép cùng phân số (tiếp theo) Bài tập rèn luyện tuần 23 - cơ bảnChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 23 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Đề chất vấn 15 phút Tuần 23Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Phép trừ phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Phép trừ phân số Phép trừ phân số (tiếp) Bài tập luyện tập tuần 24 - cơ bảnChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 24 - nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Đề chất vấn 15 phút Tuần 24Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Phép nhân phân số; Tìm phân số của một số; Phép phân tách phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Phép nhân phân số Tìm phân số của một số Phép phân tách phân số Bài tập luyện tập tuần 25 - cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
bài tập rèn luyện tuần 25 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Đề kiểm tra 15 phút Tuần 25Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Luyện tập chung; ôn tập kiểm tra giữa kỳ II.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài tập luyện tập tuần 26 - cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 26 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Tuần 26 lớp 4 - Chữa bài tập luyện tập cải thiện

Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Ôn tập phép nhân, phép phân chia phân số;Hình thoi, chu vi hình thoi, diện tích hình thoi.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Hình thoi diện tích hình thoi Bài tập luyện tập tuần 27 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Bài tập luyện tập tuần 27 - nâng caoChưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Tuần 27 lớp 4: Chữa bài luyện tập cải thiện

Ôn tập chất vấn giữa kì II

Tổng hợp những đề kiểm soát giữa kì II


Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 4 - đề số 1Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thời điểm giữa kỳ 2 Toán lớp 4 - đề số 2Chưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thời điểm giữa kỳ 2 Toán lớp 4 - đề số 3Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thời điểm giữa kỳ 2 Toán lớp 4 - đề số 4Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập giữa kỳ 2 Toán lớp 4 - đề số 5Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Giới thiệu tỉ số, tìm hai số lúc biết tổng và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


reviews tỉ số Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số bài bác tập rèn luyện tuần 28 - cơ bảnChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A
bài bác tập luyện tập tuần 28 - nâng caoChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Tuần 28 lớp 4: Hướng dẫn làm bài luyện tập nâng cao

Bài học tập tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài giảng tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số Bài tập rèn luyện tuần 29 - cơ bảnChưa làm -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 29 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Tỉ lệ bạn dạng đồ;Ứng dụng của tỉ lệ phiên bản đồ.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Tỉ lệ bản đồ và áp dụng Bài tập luyện tập tuần 30 - cơ bảnChưa làm cho -Điểm tối đa N/A
Bài tập rèn luyện tuần 30 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Ôn tập về số tự nhiên.

- Ôn tập về phép tính số tự nhiên.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


Bài tập rèn luyện tuần 31- cơ bảnChưa làm -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 31 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Ôn tập các phép tính; Ôn tập phân số.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


bài xích tập rèn luyện tuần 32 - cơ phiên bản Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Bài tập luyện tập tuần 32 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Tài liệu ôn tập cuối học tập kì II

Tài liệu ôn tập cuối học tập kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học tập kì II.

- 10 đề thi tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 4 Đáp án đề cương ôn tập cuối học tập kì II Toán 4 Đề kiểm tra cuối học tập kì II Toán 4 - Đề 1 Đề kiểm tra cuối học kì II Toán 4 - Đề 2 Đề đánh giá cuối học kì II Toán 4 - Đề 3 Đề bình chọn cuối học tập kì II Toán 4 - Đề 4 Đề đánh giá cuối học tập kì II Toán 4 - Đề 5 Đề kiểm tra cuối học tập kì II Toán 4 - Đề 6 Đề chất vấn cuối học kì II Toán 4 - Đề 7 Đề khám nghiệm cuối học kì II Toán 4 - Đề 8 Đề kiểm soát cuối học kì II Toán 4 - Đề 9 Đề đánh giá cuối học tập kì II Toán 4 - Đề 10

Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập các phép tính phân số; Ôn tập về đại lượng; Ôn tập hình học.

- Luyện tập nâng cao, các bài toán chọn lọc.


bài tập rèn luyện tuần 33 - cơ bản Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Bài tập rèn luyện tuần 33 - nâng caoChưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

Bài học tuần 34


bài bác tập rèn luyện tuần 34 - cơ bạn dạng Chưa làm -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 34 - nâng caoChưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 35 (30/04 - 06/05)

Bài học tuần 35


bài tập rèn luyện tuần 35 - cơ phiên bản Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
bài bác tập rèn luyện tuần 35 - nâng caoChưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Ôn tập kiểm tra học kỳ II

Các đề thi ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 4.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Phép Lập Luận Giải Thích (Ngắn Nhất)


Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 1)Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 2) không làm -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 3) chưa làm -Điểm cao nhất N/A
Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 4) chưa làm -Điểm tối đa N/A
Đề ôn tập thi học kỳ 2 (đề số 5)Chưa làm -Điểm cao nhất N/A
× pragamisiones.com - share đam mê
Tài khoản của khách hàng chưa đủ đk để sử dụng phần này.
giả dụ là thành viên VIP, sung sướng đăng nhập để vào học!
Đóng
× Làm bài xích kiểm tra
Đang rước dữ liệu...
Previous Next
*
Finish
× pragamisiones.com
chúng ta có chắc chắn là ao ước nộp bài?
Close Nộp bài bác
× Xem bài xích đã làm
Đang đem dữ liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
Bạn cần đăng nhập nhằm xem không thiếu các nội dung, hoặc đăng ký ở đây nếu bạn chưa tồn tại tài khoản!
e-mail *
mật khẩu *
Ghi nhớ singin Đăng nhập
Đăng nhập với Facebook Đăng nhập cùng với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký tài khoản
×Chọn cấp độ đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó