Chương trình học tập toán cơ bạn dạng theo hàng tuần Toán lớp 6, bám sát đít chương trình sách giáo khoa của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo.

Bạn đang xem: Toán cơ bản lớp 6

Các bài giảng khớp ứng với những bài học tập trong sách giáo khoa, trong khi Thầy Hiếu có các bài giảng video luyện tập về các bài học giúp các em học viên củng cố kỹ năng một giải pháp vững chắc.

Các đoạn phim bài giảng luyện tập hoàn toàn có thể có thêm các bài tập ở mức độ cải thiện vừa phải, giúp những con làm cho quen với dạng bài nâng cao. Sau mỗi video đều có các bài tập về nhà, học sinh sẽ làm bài xích ra vở ghi và kế tiếp so sánh với câu trả lời mà thầy giáo đã gửi lên.


Bài học tập tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Số học:

+ Tập hợp. Phần tử của tập hợp

+ Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

+ Ghi số từ bỏ nhiên

- Hình học:

+ Điểm. Đường thẳng


Tập hợp. Bộ phận của tập hợp BTVN: Tập hợp. Bộ phận của tập hợp chữa BTVN: Tập hợp. Phần tử của tập phù hợp Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái BTVN: Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái Chữa BTVN: Tập hợp các số tự nhiên Ghi số tự nhiên và thoải mái BTVN: Ghi số tự nhiên và thoải mái Chữa BTVN: Ghi số tự nhiên và thoải mái Điểm. Đường thẳng BTVN: Điểm. Đường thẳng chữa BTVN: Điểm. Đường thẳng Đề kiểm soát 15 phút Tuần 1Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Số học :

+ Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp con

+ Luyện tập:Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp con

+ Phép cộng và phép nhân

- Hình học:

+ tía điểm trực tiếp hàng


Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp nhỏ BTVN: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp nhỏ Chữa BTVN: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con Phép cùng và phép nhân BTVN: Phép cộng và phép nhân trị BTVN: Phép cùng và phép nhân bố điểm thẳng hàng BTVN: ba điểm thẳng hàng chữa trị BTVN: bố điểm thẳng mặt hàng Đề kiểm soát 15 phút Tuần 2Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Số học tập :

+ Luyện tập: Phép cùng và phép nhân

+ Phép trừ với phép chia

- Hình học:

+ Đường thẳng trải qua hai điểm


Phép trừ cùng phép phân chia BTVN: Phép trừ cùng phép phân chia Chữa BTVN: Phép trừ cùng phép phân chia Đường thẳng đi qua hai điểm BTVN: Đường thẳng đi qua hai điểm chữa BTVN: Đường thẳng trải qua hai điểm Đề soát sổ 15 phút Tuần 3Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Số học :

+ Luyện tập: Phép trừ với phép chia

+ Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

+ Luyện tập:Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số


Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số BTVN: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số chữa BTVN: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số Đề khám nghiệm Tháng 9Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Số học tập :

+ phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số

+ sản phẩm tự triển khai các phép tính

- Hình học:

+ Tia


phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số BTVN: phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số trị BTVN: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số máy tự triển khai các phép tính BTVN: máy tự triển khai các phép tính chữa BTVN: thiết bị tự thực hiện các phép tính Tia BTVN: Tia chữa BTVN: Tia Đề khám nghiệm 15 phút Tuần 5Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Số học:

+ Luyện tập: trang bị tự tiến hành các phép tính

+ Ôn tập kiểm tra 45 phút

- Hình học:

+ Luyện tập: Tia


Đề đánh giá Đại số 45 phút - Đề số 1 Đề bình chọn Đại số 45 phút - Đề số 2 Đề khám nghiệm 15 phút Tuần 6Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Số học :

+ đặc thù chia không còn của một tổng

+ Luyện tập:Tính hóa học chia không còn của một tổng

+ tín hiệu chia hết cho 2, 5

+ Luyện tập:Dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5

- Hình học:

+ Đoạn thẳng


tính chất chia hết của một tổng BTVN: đặc thù chia hết của một tổng chữa BTVN: đặc điểm chia không còn của một tổng dấu hiệu chia hết cho 2, mang lại 5 BTVN: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 chữa trị BTVN: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang đến 5 Đoạn thẳng BTVN: Đoạn thẳng chữa BTVN: Đoạn trực tiếp Đề kiểm soát 15 phút Tuần 7Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Số học tập :

+ tín hiệu chia hết mang lại 3 cùng 9

+ Luyện tập:Dấu hiệu phân tách hết cho 3 và 9

+ Ước cùng bội

- Hình học:

+ Độ dài đoạn thẳng


tín hiệu chia hết cho 3, đến 9 BTVN: tín hiệu chia hết mang đến 3, mang lại 9 trị BTVN: tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9 Ước cùng bội BTVN: Ước với bội trị BTVN: Ước và bội Độ nhiều năm đoạn trực tiếp BTVN: Độ dài đoạn thẳng chữa BTVN: Độ nhiều năm đoạn trực tiếp Đề kiểm tra Tháng 10Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Số học tập :

+ Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tố

+ Luyện tập:Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tố

- Hình học:

+ lúc nào AM + MB = AB ?


Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số yếu tố BTVN: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tố trị BTVN: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố khi nào thì AM + MB = AB ? BTVN: lúc nào thì AM + MB = AB ? trị BTVN: lúc nào thì AM + MB = AB ? Đề soát sổ 15 phút Tuần 9Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Đề cương ôn tập giữa kì I

Đề cương cứng ôn tập thân kì I

- bài xích tậptổng hợp

- những đề thi luyện tập


Đề cương ôn tập thân kì I Đáp án Đề cương cứng ôn tập giữa kì 1 Đề chất vấn giữa kì I - Đề tiên phong hàng đầu Đề khám nghiệm giữa kì I - Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì I - Đề số 3 Đề bình chọn giữa kì I - Đề số 4

Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Số học :

+ Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tố

+ Ước thông thường và bội chung

- Hình học:

+ Luyện tập: bao giờ AM + MB = AB ?


Phân tích một trong những ra quá số thành phần BTVN: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố chữa trị BTVN: Phân tích một trong những ra thừa số yếu tố Ước phổ biến và bội phổ biến BTVN: Ước tầm thường và bội chung Chữa BTVN: Ước phổ biến và bội bình thường Đề bình chọn 15 phút Tuần 10Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Đại số:

+ Luyện tập: Ước bình thường và bội chung

+ Ước chung khủng nhất

+ Luyện tập: Ước chung khủng nhất

- Hình học:

+ Vẽ đoạn thẳng cho thấy độ dài


Ước chung lớn số 1 BTVN: Ước chung lớn nhất Chữa BTVN: Ước chung lớn số 1 Đề soát sổ 15 phút Tuần 11Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Đại số:

+ Bội chung nhỏ nhất

+ Luyện tập:Bội chung nhỏ dại nhất

- Hình học:

+ Trung điểm của đoạn thẳng


Bội chung nhỏ tuổi nhất BTVN: Bội chung nhỏ tuổi nhất trị BTVN: Bội chung nhỏ nhất Trung điểm của đoạn trực tiếp BTVN: Trung điểm của đoạn thẳng trị BTVN: Trung điểm của đoạn trực tiếp Đề bình chọn 15 phút Tuần 12Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Số học:

+ Ôn tập chương I

- Hình học:

+ Luyện tập: Trung điểm của đoạn thẳng


Đề chất vấn Số học tập chương I - Đề số 01 Đề chất vấn Số học tập chương I - Đề số 02 Đề chất vấn Tháng 11Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Đại số:

+ Ôn tập khám nghiệm 45 phút

+ làm quen với số nguyên âm

+ Tập hợp các số nguyên

- Hình học:

+ Ôn tập chương I


làm quen với số nguyên âm BTVN: có tác dụng quen với số nguyên âm Tập hợp các số nguyên BTVN: Tập hợp các số nguyên Đề chất vấn Hình học chương I - Đề số 01 Đề chất vấn Hình học chương I - Đề số 02 Đề kiểm tra 15 phút Tuần 14Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Đại số:

+ máy tự trong tập hợp các số nguyên

+ Luyện tập:Thứ tự vào tập hợp những số nguyên

+ cùng hai số nguyên cùng dấu


thứ tự trong tập hợp những số nguyên BTVN: thiết bị tự vào tập hợp những số nguyên cộng hai số nguyên cùng dấu BTVN: cùng hai số nguyên thuộc dấu Đề soát sổ 15 phút Tuần 15Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Đại số:

+ Luyện tập: cộng hai số nguyên cùng dấu

+ cộng hai số nguyên không giống dấu

+ Luyện tập:Cộng hai số nguyên khác dấu

+ tính chất của phép cộng những số nguyên


cùng hai số nguyên khác lốt BTVN: cùng hai số nguyên không giống dấu đặc thù của phép cộng các số nguyên BTVN: tính chất của phép cộng các số nguyên Đề kiểm tra 15 phút Tuần 16Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Đại số:

+ Luyện tập: đặc thù phép cộng các số nguyên

+ Phép trừ haisố nguyên

+ Luyện tập:Phép trừ haisố nguyên

+ Quy tắc lốt ngoặc


Phép trừ nhị số nguyên BTVN: Phép trừ hai số nguyên Quy tắc dấu ngoặc BTVN: Quy tắc vết ngoặc Đề chất vấn Tháng 12Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Đề cương cứng ôn tập học tập kì I

+ Đề cưng cửng ôn tập học tập kì I

+ Giải đề cưng cửng ôn tập học tập kì I

+ 10 Đề thi học tập kì 1 luyện tập


cỗ đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Giải đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Tổng hợp các câu khó lộ diện trong đề thi học kì một phía dẫn giải các bài toán nặng nề trong đề thi học kì 1 - phần một phía dẫn giải những bài toán nặng nề trong đề thi học kì 1 - phần 2 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 01 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 02 Đề khám nghiệm học kì 1 - Đề số 03 Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 04 Đề đánh giá học kì 1 - Đề số 05 Đề chất vấn học kì 1 - Đề số 06 Đề soát sổ học kì 1 - Đề số 07 Đề bình chọn học kì 1 - Đề số 08 Đề đánh giá học kì 1 - Đề số 09 Đề kiểm soát học kì 1 - Đề số 10

Bài học tập tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Ôn tập học tập kì I


Đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 trường hà thành Amsterdam năm 2017 - 2018 lí giải giải đề thi học kì 1 lớp 6 trường Amsterdam năm 2017 - 2018

Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Ôn tập học kì I


Đề thi học tập kì 1 môn toán lớp 6 trường tp. Hà nội Amsterdam năm năm 2016 - 2017 trả lời giải Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 trường thủ đô hà nội Amsterdam năm năm nhâm thìn - 2017

Bài học tuần đôi mươi (15/01 - 21/01)

- Đại số:

+ Quy tắc gửi vế

+ Luyện tập:Quy tắc gửi vế

+ Nhân hai số nguyên khác dấu

- Hình học:

+ Nửa phương diện phẳng


Quy tắc đưa vế BTVN: Quy tắc gửi vế Nhân nhì số nguyên khác lốt BTVN: Nhân nhị số nguyên khác vệt Nửa khía cạnh phẳng BTVN: Nửa phương diện phẳng chữa BTVN: Nửa mặt phẳng Đề chất vấn 15 phút Tuần 20Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Đại số:

+ Nhân nhị số nguyên cùng dấu

+ Luyện tập:Nhân nhị số nguyên cùng dấu

+ đặc thù của phép nhân

- Hình học:

+ Góc


Nhân nhị số nguyên cùng dấu BTVN: Nhân nhị số nguyên cùng dấu tính chất của phép nhân BTVN: đặc thù của phép nhân Góc BTVN: Góc chữa BTVN: Góc Đề kiểm soát Tháng 1Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Đại số:

+ Luyện tập: đặc thù của phép nhân

+ Bội và cầu của một số nguyên

+ Ôn tập chương II

- Hình học:

+ Số đo góc


Bội và mong của một trong những nguyên BTVN: Bội và cầu của một số nguyên Luyện tập: Bội và cầu của một số trong những nguyên Số đo góc BTVN: Số đo góc chữa trị BTVN: Số đo góc Đề đánh giá 15 phút Tuần 22Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Đại số:

+ Ôn tập khám nghiệm chương II

+ mở rộng khái niệm phân số

+ Phân số bằng nhau

- Hình học:

+ bao giờ góc xOy + yOz = xOz ?


Đề kiểm soát Số học chương II - Đề số 01 Đề bình chọn Số học chương II - Đề số 02 không ngừng mở rộng khái niệm phân số BTVN: không ngừng mở rộng khái niệm phân số trị BTVN: không ngừng mở rộng khái niệm phân số lúc nào thì góc xOy + yOz = xOz ? BTVN: lúc nào thì góc xOy + yOz = xOz ? chữa BTVN: lúc nào thì góc xOy + yOz = xOz ? Đề đánh giá 15 phút Tuần 23Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Đại số:

+ Phân số bằng nhau

+ tính chất cơ bạn dạng của phân số

+ Luyện tập:Tính hóa học cơ bản của phân số

- Hình học:

+ Vẽ góc cho thấy thêm số đo


Phân số đều nhau BTVN: Phân số cân nhau Chữa BTVN: Phân số bởi nhau đặc thù cơ phiên bản của phân số BTVN: tính chất cơ bạn dạng của phân số chữa BTVN: đặc thù cơ phiên bản của phân số Vẽ góc cho thấy thêm số đo BTVN: Vẽ góc cho biết số đo trị BTVN: Vẽ góc cho biết số đo Đề khám nghiệm 15 phút Tuần 24Chưa làm -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Đại số:

+ Rút gọn gàng phân số

+ Luyện tập:Rút gọn gàng phân số

+ Quy đồng mẫu mã số các phân số


Rút gọn gàng phân số BTVN: Rút gọn gàng phân số trị BTVN: Rút gọn phân số Quy đồng mẫu số những phân số BTVN: Quy đồng mẫu số các phân số chữa trị BTVN: Quy đồng chủng loại số các phân số Đề đánh giá 15 phút Tuần 25Chưa có tác dụng -Điểm tối đa N/A

Bài học tập tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Đại số:

+ Luyện tập: Quy đồng mẫu số những phân số

+ so sánh phân số

- Hình học:

+ Tia phân giác của góc


đối chiếu phân số BTVN: so sánh phân số chữa trị BTVN: đối chiếu phân số Tia phân giác của góc BTVN: Tia phân giác của góc chữa trị BTVN: Tia phân giác của góc Đề soát sổ 15 phút Tuần 26Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Đại số:

+ Luyện tập: đối chiếu phân số

+ Phép cộng phân số

+ Luyện tập:Phép cộng phân số

- Hình học:

+ Tia phân giác của một góc


Đề soát sổ 15 phút Tuần 27Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A
Phép cùng phân số BTVN: Phép cộng phân số trị BTVN: Phép cộng phân số

Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Đại số:

+ đặc thù cơ bản của phép cộng phân số

+ Luyện tập:Tính hóa học cơ bản của phép cùng phân số

+ Phép trừ phân số


tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân số Đề chất vấn 15 phút Tuần 28Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A
BTVN: đặc điểm cơ bạn dạng của phép cùng phân số chữa trị BTVN: tính chất cơ bạn dạng của phép cùng phân số Phép trừ phân số BTVN: Phép trừ phân số chữa trị BTVN: Phép trừ phân số

Bài học tập tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Đại số:

+ Luyện tập: Phép trừ phân số

+ Phép nhân phân số

+ tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Phép nhân phân số BTVN: Phép nhân phân số chữa trị BTVN: Phép nhân phân số đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân số BTVN: tính chất cơ bản của phép nhân phân số trị BTVN: đặc điểm cơ bản của phép nhân phân sô Đề chất vấn 15 phút Tuần 29Chưa làm cho -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Luyện tập: tính chất cơ phiên bản của phép nhân phân số

+ Phép phân tách phân số

+ Luyện tập:Phép chia phân số

- Hình học:

+ Đường tròn


Phép phân chia phân số BTVN: Phép phân chia phân số trị BTVN: Phép phân chia phân số Đường tròn BTVN: Đường tròn chữa BTVN: Đường tròn Đề bình chọn Tháng 3Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 31 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ láo lếu số. Số thập phân. Phần trăm

+ Luyện tập:Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

- Hình học:

+ Tam giác


láo số. Số thập phân. Xác suất BTVN: láo số. Số thập phân. Tỷ lệ Chữa BTVN: láo số. Số thập phân. Tỷ lệ Tam giác BTVN: Tam giác chữa trị BTVN: Tam giác Đề chất vấn 15 phút Tuần 31Chưa làm cho -Điểm tối đa N/A

Bài học tuần 32 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Ôn tập chương II

- Hình học:

+ Ôn tập chương II


Đề chất vấn Hình học tập chương II - Đề số 01 Đề kiểm tra Hình học tập chương II - Đề số 02

Tài liệu ôn tập cuối học tập kì II

Tài liệu ôn tập cuối học tập kỳ II bao gồm:

- Đề cương cứng ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.

Xem thêm: Cách Đọc Các Dấu / Tiếng Anh Là Gì, Dấu Câu Tiếng Anh Là Gì


Đề cưng cửng ôn tập cuối học tập kì II Toán 6 Đáp án đề cưng cửng ôn tập cuối học kì II Toán 6 Đề chất vấn cuối học tập kì II Toán 6 - Đề 1 Đề chất vấn cuối học kì II Toán 6 - Đề 2 Đề kiểm soát cuối học kì II Toán 6 - Đề 3 Đề bình chọn cuối học tập kì II Toán 6 - Đề 4 Đề đánh giá cuối học kì II Toán 6 - Đề 5 Đề bình chọn cuối học tập kì II Toán 6 - Đề 6 Đề soát sổ cuối học kì II Toán 6 - Đề 7 Đề bình chọn cuối học tập kì II Toán 6 - Đề 8 Đề đánh giá cuối học tập kì II Toán 6 - Đề 9 Đề khám nghiệm cuối học kì II Toán 6 - Đề 10

Bài học tập tuần 33 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Tìm quý hiếm phân số của một số cho trước

+ Luyện tập:Tìm cực hiếm phân số của một số trong những cho trước

+ Tìm một vài biết giá trị phân số của nó

- Hình học:

+ Ôn tập chương II


Tìm giá trị phân số của một vài cho trước BTVN: Tìm quý hiếm phân số của một số trong những cho trước trị BTVN: Tìm giá trị phân số của một số trong những cho trước Luyện tập: Tìm quý giá phân số của một số cho trước Tìm một số trong những biết quý hiếm phân số của nó BTVN: Tìm một vài biết quý giá phân số của nó chữa BTVN: Tìm một vài biết cực hiếm phân số của chính nó Hình học: Ôn tập bình chọn chương II Đề khám nghiệm 15 phút Tuần 33Chưa có tác dụng -Điểm cao nhất N/A

Bài học tập tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Đại số:

+ Luyện tập: Tìm một số biết quý giá phân số của nó

+ kiếm tìm tỉ số của nhị số

- Hình học:

+ Ôn tập chất vấn học kì II


Luyện tập: Tìm một trong những biết cực hiếm phân số của nó Tìm tỉ số của hai số BTVN: tìm kiếm tỉ số của nhị số chữa BTVN: search tỉ số của nhì số Hình học: Ôn tập kiểm soát học kì II Đề soát sổ Tháng 4Chưa làm -Điểm cao nhất N/A

Bài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Đại số:

+ Luyện tập: kiếm tìm tỉ số của nhị số

+ Biểu trang bị phần trăm

+ Ôn tập kiểm soát học kì II


Luyện tập: search tỉ số của hai số Biểu đồ phần trăm BTVN: Biểu đồ phần trăm Chữa BTVN: Biểu đồ phần trăm Đề soát sổ Số học tập chương III - Đề số 01 Đề khám nghiệm Số học tập chương III - Đề số 02 Đề đánh giá 15 phút Tuần 35Chưa làm -Điểm tối đa N/A
× pragamisiones.com - share đam mê
Tài khoản của doanh nghiệp chưa đủ đk để thực hiện phần này.
giả dụ là member VIP, sung sướng đăng nhập nhằm vào học!
Đóng
× Làm bài kiểm tra
Đang lấy dữ liệu...
Previous Next
*
Finish
× pragamisiones.com
chúng ta có chắc là hy vọng nộp bài?
Close Nộp bài
× Xem bài xích đã làm cho
Đang mang dữ liệu...
Hỗ trợ
Phản hồi PHHS
Hướng dẫn
Liên hệ
Thành viên Đăng nhập
Bạn cần đăng nhập nhằm xem khá đầy đủ các nội dung, hoặc đăng ký tại đây nếu bạn chưa tồn tại tài khoản!
email *
password *
Ghi nhớ singin Đăng nhập
Đăng nhập cùng với Facebook Đăng nhập với Gmail
Quên mật khẩuĐăng ký tài khoản
×Chọn cấp độ đề thi
Đề dễĐề nâng caoĐề khó