Mệnh đề cùng tập hợp nằm trong chương bắt đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10, nhằm học giỏi toán 10 những em cần nắm vững kiến thức tức thì từ bài học đầu tiên.

Bạn đang xem: Mệnh đề lớp 10


Mệnh đề với tập hợp nằm trong chương mở màn của sách giáo khoa đại số toán 10, nhằm học giỏi toán 10 những em cần nắm vững kiến thức ngay lập tức từ bài học đầu tiên. Vị vậy trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại kiến thức Mệnh đề và áp dụng giải một vài bài tập.

I. Triết lý về Mệnh đề

1. Mệnh đề là gì?

- Định nghĩa: Mệnh đề là một trong câu khẳng định ĐÚNG hoặc SAI.

- Một mệnh đề không thể vừa đúng hoặc vừa sai.

2. Mệnh đề đậy định

- đến mệnh đề , mệnh đề "không yêu cầu " gọi là mệnh đề đậy định của che định của , ký hiệu là .

- Nếu  đúng thì  sai, nếu  sai thì  đúng.

3. Mệnh đề kéo theo cùng mệnh đề đảo

- cho hai mệnh đề  và , mệnh đề "nếu  thì " gọi là mệnh đề kéo theo, ký hiệu là ⇒P⇒Q">.

- Mệnh đề ⇒Q không đúng khi  đúng  sai.

- cho mệnh đề ⇒, lúc đó mệnh đề ⇒Q⇒P"> gọi là mệnh đề đảo của ⇒Q⇒P.">.

- Nếu ⇒Q đúng thì:

◊ phường là đk ĐỦ để có Q

◊ Q là điều kiện CẦN để sở hữu P

4. Mệnh đề tương đương

- đến hai mệnh đề  và , mệnh đề " nếu và chỉ còn nếu " gọi là mệnh đề tương đương, cam kết hiệu là ⇔P⇔Q">.

- Mệnh đề ⇔P⇔Q"> đúng khi cả ⇒P⇒Q">và ⇒Q⇒P"> cùng đúng.

* Chú ý: "Tương đương" còn được gọi bằng những thuật ngữ khác ví như "điều kiện đề nghị và đủ", "khi và chỉ khi", "nếu còn chỉ nếu".

5. Mệnh đề chứa biến

- Mệnh đề chứa biến là 1 trong câu xác minh chứa phát triển thành nhận giá trị trong một tập X nào này mà với mỗi cực hiếm của đổi mới thuộc X ta được một mệnh đề.

6. Các kí hiệu ∀, ∃ với mệnh đề tủ định của mệnh đề tất cả chứa kí hiệu ∀, ∃ 

- Kí hiệu ∀ : đọc là với mọi; ký kết hiệu ∃ đọc là tồn tại.

- bao phủ định của mệnh đề 

*
 là mệnh đề
*
.

- che định của mệnh đề 

*
 là mệnh đề
*

II. Các dạng bài bác tập toán về Mệnh đề và phương thức giải

Dạng 1: khẳng định mệnh đề với tính trắng đen của mệnh đề

* Phương pháp:

- dựa vào định nghĩa mệnh đề khẳng định tính đúng sai của mệnh đề đó

- Mệnh đề chứa biến: tìm kiếm tập D của những biến x để p(x) đúng hoặc sai

 Ví dụ 1: những câu sau đây, câu như thế nào là mệnh đề, câu nào không hẳn là mệnh đề? trường hợp là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng xuất xắc sai.

a) Trời lúc này đẹp quá!

b) Phương trình x2 - 3x +1 = 0 vô nghiệm.

c) 15 ko là số nguyên tố.

d) nhị phương trình x2 - 4x + 3 = 0 với

*
 có nghiệm chung.

e) Số Π có to hơn 3 hay không?

f) Italia vô địch Worldcup 2006.

g) nhị tam giác đều nhau khi và chỉ còn khi chúng có diện tích bằng nhau.

h) Một tứ giác là hình thoi khi còn chỉ khi nó có hai đường chéo vuông góc với nhau.

* hướng dẫn:

- Câu a) câu e) không là mệnh đề (là câu cảm thán, câu hỏi?)

- Câu c) d) f) h) là mệnh đề đúng

- Câu b) câu g) là mệnh đề sai

 Ví dụ 2: Xác định tính đúng sai của những mệnh đề sau

a) 2 là số chẵn

b) 2 là số nguyên tố

c) 2 là số chủ yếu phương

* hướng dẫn:

a) Đúng

b) Đúng (2 phân chia hết cho một và chủ yếu nó yêu cầu là số nguyên tố)

c) không đúng (số thiết yếu phương có những chữ số tận thuộc là 0, 1, 4, 5, 6, 9)

 Ví dụ 3: Điều bao gồm ký hiệu ∀ và ∃ và để được mệnh đề đúng

a) ∀x ∈ R: 2x + 5 = 0

b) ∀x ∈ R: x2 - 12 = 0

* phía dẫn:

a) ∃x ∈ R: 2x + 5 = 0

b) ∃x ∈ R: x2 - 12 = 0

 Dạng 2: Các phép toán về mệnh đề - phủ định mệnh đề

* Phương pháp:  Dựa vào định nghĩa các phép toán

+) 

*

+) 

*

+) 

*

+)

*

 Ví dụ 1: Nêu mệnh đề lấp định của các mệnh đề sau, cho thấy thêm mệnh đề này đúng giỏi sai?

P: "Hình thoi tất cả hai đường chéo vuông góc cùng với nhau".

Q: "66 là số nguyên tố".

R: Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh còn lại

S: "3>-2"

K: "Phương trình x4 - 2x2 + 2 = 0 tất cả nghiệm"

H: 

*

* phía dẫn:

- Ta tất cả mệnh đề đậy định là:

 : "Hai đường chéo cánh của hình thoi không vuông góc với nhau"; mệnh đề này SAI

 : "66 chưa phải là số nguyên tố"; mệnh đề này ĐÚNG

 : "Tổng nhị cạnh của một tam giác nhỏ tuổi hơn hoặc bởi cạnh còn lại", mệnh đề này SAI

 

*
: "3≤-2"; mệnh đề này SAI

 

*
: "Phương trình x4 - 2x2 + 2 = 0 vô nghiệm"; mệnh đề này SAI

 

*
:
*
; mệnh đề này ĐÚNG

 Ví dụ 2: Phủ định của các mệnh đề sau

A: n chia hết đến 2 và phân tách hết mang lại 3 thì n chia hết cho 6.

B: ΔABC vuông cân nặng tại A

C: √2 là số thực

* phía dẫn:

 

*
: n không chia hết mang lại 2 hoặc không phân tách hết đến 3 thì n không phân chia hết mang đến 6.

 

*
: ΔABC không vuông cân tại A ⇔ ΔABC không vuông hoặc không cân tại A.

 

*
: √2 ko là số thực ⇔ 
*

 Ví dụ 3: Phủ định của các mệnh đề sau và cho thấy tính đúng sai.

P: ∀x ∈ R: x2 + 2 > 0

Q: ∃x ∈ R: x3 + x2 + x + 2 ≠ 0

R: ∀A, ∀B: A∩B⊂A

* phía dẫn:

 : ∃x ∈ R: x2 + 2 ≤ 0 ; mệnh đề này SAI

 : ∀x ∈ R: x3 + x2 + x + 2 = 0 ; mệnh đề này SAI

 R: ∀A, ∀B: A∩B⊂A ⇔ ∀x∈A∩B ⇒x∈A

 : ∃x∈A∩B⇒x∉A ; mệnh đề này SAI

 Dạng 3: Các phép toán về mệnh đề - mệnh đề kéo theo, tương đương

* Phương pháp:  Dựa vào định nghĩa các phép toán

+) 

*
 ; chỉ SAI khi  đúng  sai

+) 

*
 ; chỉ ĐÚNG nếu như A và B cùng đúng hoặc cùng sai

 Ví dụ 1: Phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của nó.

a) P:" Tứ giác ABCD là hình thoi" và Q: "Tứ giác ABCD có AC với BD giảm nhau tại trung điểm của từng đường".

b) P:"2>9" và Q: "4* hướng dẫn:

a) Mệnh đề: P ⇒ Q; P:"Tứ giác ABCD là hình thoi thì AC với BD cắt nhau tại trung điểm của từng đường". Là mệnh đề ĐÚNG

- Mệnh đề Đảo Q ⇒ P: "Tứ giác ABCD có AC cùng BD giảm nhau trên trung điểm của mỗi mặt đường thì ABCD là hình thoi". Là mệnh đề SAI

b) Mệnh đề: P ⇒ Q: "Nếu 2>9 thì 49 "; Là mệnh đề ĐÚNG

c) Mệnh đề: P ⇒ Q: "Nếu tam giác ABC vuông cân nặng tại A thì "

- - Mệnh đề Đảo Q ⇒ P: "Nếu tam giác ABC có  thì ABC là tam giác vuông cân tại A"; Là mệnh đề SAI.

 Ví dụ 2: tuyên bố mệnh đề P ⇔ Q với xét tính đúng sai.

a) P: "Tứ giác ABCD là hình thoi" với Q: "Tứ giác ABCD là hình bình hành gồm 2 đường chéo cánh vuông góc với nhau"

b) P: "Bất phương trình  có nghiệm" và Q: ""

* phía dẫn:

a) P ⇔ Q: "Tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi Tứ giác ABCD là hình bình hành với 2 đường chéo vuông góc cùng với nhau". Là mệnh đề ĐÚNG vì P⇒Q đúng cùng Q⇒P đúng

b) P ⇔ Q: "Bất phương trình  khi và chỉ khi ". Là mệnh đề ĐÚNG bởi vì P⇒Q đúng cùng Q⇒P đúng

 Dạng 4: Phương pháp chứng minh bằng phản chứng

* Phương pháp: Để chứng tỏ mệnh đề A đúng ta mang thiết 

*
 nếu C không nên thì giới hạn phép chứng minh và tóm lại A đúng.

 Ví dụ 1: Chứng minh "n2 chẵn ⇒ n chẵn"

* hướng dẫn:

- Mệnh đề A: n chẵn

- : n lẻ: ⇒ n = 2p + 1 (

*
) ⇒ n2 = (2p+1)2 = 4p2 + 4p + 1

 ⇒ n2 = 2(2p2 + 2p) + 1 ⇒ n2 = 2k + 1 (k = 2p2 + 2p)

 ⇒ n2 lẻ (trái mang thiết).

⇒ Vậy n chẵn.

 Ví dụ 2: chứng tỏ rằng: 

*

* phía dẫn:

- mang sử:

- Mệnh đề phủ định: "1794 không phân tách hết mang lại 3"

b) Mệnh đề "√2 là số hữu tỉ’" Sai vì chưng √2 là số vô tỉ

- Mệnh đề đậy định: "√2 chưa phải là một số hữu tỉ"

c) Mệnh đề π 0

- Mệnh đề lấp định: "|–125| > 0"

Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10: Cho những mệnh đề kéo theo:

Nếu a và b cùng phân tách hết mang đến c thì a + b chia hết cho c (a, b, c là phần đông số nguyên).

Các số nguyên tố bao gồm tận cùng bởi 0 phần đa chia hết đến 5.

Một tam giác cân nặng có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a) Hãy tuyên bố mệnh đề hòn đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Hãy phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng định nghĩa "điều khiếu nại đủ".

c) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng tư tưởng "điều khiếu nại cần".

* Lời giải Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10:

 Mệnh đề Mệnh đề đảo Phát biểu bằng khái niệm "điều kiện đủ" Phát biểu bằng khái niệm "điều khiếu nại cần"
 Nếu a cùng b cùng phân chia hết cho c thì a+b phân tách hết cho c. Nếu a+b phân tách hết mang đến c thì cả a và b mọi chia hết cho c. a và b phân tách hết mang lại c là điều kiện đủ để a+b chia hết mang đến c. a+b phân tách hết mang đến c là đk cần để a với b phân tách hết mang đến c.
 Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 đầy đủ chia hết mang đến 5. Các số nguyên phân chia hết mang đến 5 thì tất cả tận cùng bằng 0. Một số nguyên tận cùng bằng 0 là đk đủ để số đó phân chia hết mang đến 5. Các số nguyên chia hết mang lại 5 là điều kiện cần nhằm số đó gồm tận cùng bởi 0.
 Tam giác cân có hai tuyến phố trung tuyến bởi nhau Tam giác có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân. Tam giác cân nặng là đk đủ nhằm tam giác đó có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau. Hai trung con đường của một tam giác đều bằng nhau là đk cần nhằm tam giác kia cân.
 Hai tam giác đều bằng nhau có diện tích bằng nhau Hai tam giác có diện tích s bằng nhau là hai tam giác bởi nhau. Hai tam giác đều nhau là điều kiện đủ nhằm hai tam giác đó có diện tích s bằng nhau. Hai tam giác có diện tích s bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác đó bằng nhau.

Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10: Phát biểu từng mệnh đề sau, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện yêu cầu và đủ".

a) một trong những có tổng các chữ số phân chia hết đến 9 thì chia hết đến 9 cùng ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo vuông góc là một hình thoi với ngược lại.

c) Phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm khác nhau khi còn chỉ khi biệt thức của nó dương.

* giải mã bài 4 trang 9 SGK Đại số 10

a) Điều kiện yêu cầu và đủ để một vài chia hết mang đến 9 là tổng những chữ số của nó chia hết mang đến 9.

b) Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là đk cần cùng đủ để nó là 1 hình thoi.

c) Để phương trình bậc hai gồm hai nghiệm phân biệt, đk cần và đủ là biệt thức của chính nó dương.

Bài 5 trang 10 SGK Đại số 10: Dùng kí hiệu ∀, ∃ nhằm viết những mệnh đề sau:

a) các số nhân với cùng 1 đều bởi chính nó.

b) Có một trong những cộng với bao gồm nó bởi 0.

c) mọi số cùng với số đối của chính nó đều bởi 0.

* giải thuật bài 5 trang 10 SGK Đại số 10:

 a) ∀ x ∈ R: x.1 = x

 b) ∃ a ∈ R: a + a = 0

 c) ∀ x ∈ R: x + (-x) = 0

Bài 6 trang 10 SGK Đại số 10: Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính phải trái của nó.

a) ∀ x∈R : x2 > 0 ;

b) ∃ n∈N : n2 = n

c) ∀ n∈N; n ≤ 2n

d) ∃ x∈R : x * giải mã bài 6 trang 10 SGK Đại số 10:

a) Bình phương của phần đa số thực rất nhiều dương.

- Mệnh đề này sai vì khi x = 0 thì x2 = 0.

- Sửa đến đúng: ∀x∈R : x2 ≥ 0.

b) vĩnh cửu số thoải mái và tự nhiên mà bình phương của nó bởi chính nó.

- Mệnh đề này đúng. Bởi vì có: n = 0; n = 1.

c) số đông số thoải mái và tự nhiên đều bé dại hơn hoặc bằng hai lần của nó.

- Mệnh đề này đúng.

d) sống thọ số thực nhỏ dại hơn nghịch hòn đảo của bao gồm nó.

- Mệnh đề này đúng. Do có: 0,5 Bài 7 trang 10 SGK Đại số 10: Lập mệnh đề bao phủ định của những mệnh đề sau với xét tính đúng, không đúng của nó:

a) ∀ n ∈ N: n phân chia hết đến n ;

b) ∃ x ∈ Q : x2 = 2

c) ∀ x ∈ R : x 2 + 1

* giải mã bài 7 trang 10 SGK Đại số 10:

a) A: "∀ n ∈ N: n chia hết cho n"

  : "∃ n ∈ N: n không phân chia hết mang lại n".

⇒  đúng vì chưng với n = 0 thì n không phân tách hết mang lại n.

b) B: "∃ x ∈ Q: x2 = 2".

 : "∀ x ∈ Q: x2 ≠ 2". : Đúng

c) C: "∀ x ∈ R : x 2 + 1".

 : "∀ x ∈ R: 3x ≠ x2 + 1".  Sai.

Xem thêm: Công Thức Và Cách Tính Điểm Thi Thpt Quốc Gia, Đại Học Năm 2022

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại những dạng toán về mệnh đề và bài tập sinh hoạt trên giúp ích cho những em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui miệng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để pragamisiones.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.