(eginarraylNaHSO_4 o Na^ + + HSO_4^ - \HSO_4^ - mathbinlower.3exhbox$uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss$ H^ + + SO_4^2 - endarray)


*


Na2HPO3 tất cả chứa nguyên tử H tuy nhiên không có tác dụng phân li ra H+ phải Na2HPO3 không hẳn là muối hạt axit.

Bạn đang xem: Muối axit là muối nào


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số hóa học phản ứng được đối với cả dung dịch HCl cùng dung dịch NaOH là


Cho các phản ứng:

(1) fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4→Na2SO4+ 2NH3+ 2H2O

(3) BaCl2+ Na2CO3→BaCO3+ 2NaCl

(4) 2NH3+ 2H2O + FeSO4→Fe(OH)2+ (NH4)2SO4

Các bội nghịch ứng thuộc nhiều loại phản ứng axit - bazơ là


Dung dịch của chất X có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, hỗn hợp của chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Xáo trộn dung dịch X của hai hóa học lại thì xuất hiện thêm kết tủa. Vậy X cùng Y có thể lần lượt là


Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH bao gồm pH = 12 cùng đun sôi, tiếp đến làm nguội, thêm vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu


Cho những dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Số dung dịch có khả năng làm chuyển màu sắc phenolphtalein là:


Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa - nhân chính là muối nhưng anion cội axit không có công dụng phân li ra ion H+.

(b) Muối axit là muối nhưng mà anion gốc axit vẫn có chức năng phân li ra ion H+.

(c) Theo Bronsted: Axit là chất nhận proton (tức H+) còn bazơ là hóa học nhường proton (H+).

(d) Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit vừa có thể phản ứng được cùng với axit, vừa bội phản ứng được cùng với bazơ.

Xem thêm: Cách Vừa Xem Youtube Vừa Lướt Web Trên Iphone Ios 14 Cực Đơn Giản Nhé

Số phát biểu đúng là:


Phèn chua bao gồm công thức là NH4Al(SO4)2.12H2O với soda có công thức là Na2CO3. Theo thuyết Bronsted thì phèn chua cùng soda gồm tính:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.