Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Nhằm mục tiêu giúp học viên có thêm tư liệu ôn luyện trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 12 ôn thi THPT nước nhà năm 2021, cỗ 1100 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 12 bao gồm đáp án được biên soạn bám đít theo văn bản từng bài học với vừa đủ các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mong muốn với bộ thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 này sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm và được điểm cao trong những bài thi môn GDCD 12.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm gdcd 12 có đáp án


Mục lục bài bác tập trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 1 gồm đáp án

Câu 1: hệ thống các quy tắc xử sự chung do bên nước phát hành và được bảo đảm thực hiện tại bằng quyền lực tối cao nhà nước là tư tưởng của

A. Pháp luật.

B. Quy chế.

C. Quy định.

D.Pháp lệnh.

Lời giải: 

Pháp dụng cụ là khối hệ thống các quy tắc xử sự phổ biến do bên nước phát hành và được bảo vệ thực hiện nay bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 2: chủ thể nào tất cả trách nhiệm bảo vệ cho quy định được mọi fan thi hành và vâng lệnh trong thực tế?

A. Công dân.

B. Xã hội.

C. Tổ chức.

D. Nhà nước.

Lời giải: 

Pháp biện pháp là khối hệ thống các quy tắc xử sự phổ biến do công ty nước ban hành và được bảo vệ thực hiện bằng quyền lực Nhà nước.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 3: luật pháp được nhà nước phát hành và đảm bảo an toàn thực hiện nay bằng

A. Ý chí ở trong nhà nước.

B. Quyền lực bên nước.

C. Ý thức tự giác của công dân.

D. Dư luận làng mạc hội.

Lời giải:

Pháp chế độ là hệ thống các phép tắc xử sự tầm thường do công ty nước ban hành và được đảm bảo thực hiện tại bằng quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 4: ngôn từ nào tiếp sau đây không cần là đặc thù của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, nên chung.

C. Tính thuyết phục.

D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Lời giải: 

Đặc trưng của quy định thể hiện nay ở tính quy phạm phổ biến, tính quyền lực, đề nghị chung với tính xác định nghiêm ngặt về phương diện hình thức.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 5: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, đồng đẳng của quy định là

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, phải chung.

C. Tính xác định nghiêm ngặt về mặt hình thức.

D. Cả A, B và C.

Lời giải: 

Tính quy phạm phổ biến tạo ra sự giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật, vì bất kì ai sống trong điều kiện, thực trạng nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu mã được pháp luật quy định.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Đặc trưng như thế nào là đặc điểm phân biệt quy phạm pháp luật cùng với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, đề nghị chung.

C. Tính xác định nghiêm ngặt về khía cạnh hình thức.

D. Tính giáo dục, thuyết phục.

Lời giải: 

Pháp luật gồm tính quyền lực, nên chung tức là quy định buộc phải chung đối với tất cả mọi cá nhân

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 7: nội dung văn bản do cơ quan cung cấp dưới ban hành không được trái với nội dung văn phiên bản do cơ quan cấp trên phát hành là đảm bảo đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính quyền lực, yêu cầu chung.

C. Tính xác định ngặt nghèo về khía cạnh hình thức.

D. Tính xác định nghiêm ngặt về phương diện nội dung.

Lời giải: 

Nội dung của văn bản do cơ quan cấp dưới ban hành (có hiệu lực pháp lí thấp hơn) ko được trái với câu chữ của văn bản do cơ quan cấp trên nhằm bảo đảm an toàn đặc trưng tính xác định nghiêm ngặt về khía cạnh hình thức, nhằm tạo cho sự thống độc nhất vô nhị của hệ thống pháp luật.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 8: quy định mang bản chất của

A. Giai cấp cố quyền.

B. Giai cấp hiện đại nhất.

C. Mọi giai cấp.

D. Dân tộc.

Lời giải: 

Các quy phi pháp luật bởi vì nhà nước ban hành phù phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền nhưng mà nhà nước là đại diện.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 9: điều khoản nước ta mô tả quyền thống trị của quần chúng. # lao cồn trên

A. Lĩnh vực khiếp tế

B. Lĩnh vực chính trị

C. Lĩnh vực làng hội

D. Tất cả gần như lĩnh vực

Lời giải: 

Pháp công cụ nước CHXHCN nước ta mang thực chất của kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao động sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, miêu tả quyền cai quản của quần chúng lao hễ trên tất cả mọi lĩnh vực.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 10: luật pháp ở bất cứ xã hội nào đa số mang

A. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

B. Bản chất giai cấp và bản chất thời đại.

C. Bản chất kẻ thống trị và bản chất lịch sử.

D. Bản chất giai cấp và bản chất dân tộc

Lời giải: 

Các đặc thù của pháp luật cho biết thêm pháp quy định vừa mang thực chất giai cấp, vừa mang thực chất xã hội.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 bài xích 2 có đáp án

Câu 1: quá trình chuyển động có mục đích làm cho những chính sách của pháp luật đi vào cuộc sống, thay đổi hành vi vừa lòng pháp của những cá nhân, tổ chức triển khai là câu chữ của quan niệm nào bên dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.

B. Thực hiện nay pháp luật.

C. Xây dựng pháp luật.

D. Phổ biến pháp luật.

Lời giải:

Thực hiện quy định là thừa trình chuyển động có mục đích khiến cho những quy định của lao lý đi vào cuộc sống, đổi thay hành vi thích hợp pháp của những cá nhân, tổ chức.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: pháp luật đi vào đời sống nếu khi tham gia vào các quan hệ làng hội thay thể, trong các hoàn cảnh, đk cụ thể, cá nhân lựa chọn các xử sự như thế nào với hình thức của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù hợp.

C. Gắn liền.

D. Chuẩn mực.

Lời giải:

Pháp luật đi vào đời sống nếu lúc tham gia vào các quan hệ làng mạc hội rứa thể, trong những hoàn cảnh, đk cụ thể, cá nhân lựa chọn những xử sự phù hợp với chính sách của pháp luật.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 3: văn bản nào chưa phải là vẻ ngoài thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Phổ biến đổi pháp luật.

Lời giải:

Thực hiện luật pháp là quy trình thường xuyên trong cuộc sống, với việc tham gia của cá nhân, tổ chức và nhà nước bao hàm bốn hình thức: thực hiện pháp luật, thực hành pháp luật, tuân thủ luật pháp và vận dụng pháp luật.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 4: Sử dụng quy định được phát âm là công dân sử dụng đúng chuẩn các quyền của mình, làm số đông gì mà pháp luật:

A. Quy định cần làm.

B. Cho phép làm.

C. Quy định cấm làm.

D. Không cho phép làm.

Lời giải:

Sử dụng điều khoản là các cá nhân, tổ chức triển khai sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật có thể chấp nhận được làm.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện khá đầy đủ những nghĩa vụ, dữ thế chủ động làm phần nhiều gì mà quy định quy định bắt buộc làm là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Thi hành quy định là các cá nhân, tổ chức thực hiện không thiếu những nghĩa vụ, chủ động làm gần như gì mà pháp luật quy định phải làm.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 6: Cá nhân, tổ chức không làm các điều mà luật pháp cấm là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ thuật luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Tuân thủ pháp luật là các nhân, tổ chức không làm hầu hết điều mà điều khoản cấm.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 7: bề ngoài thực hiện lao lý nào dưới đây có công ty thể thực hiện khác cùng với các vẻ ngoài còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân mẹo nhỏ luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Sử dụng pháp luật, thực hiện pháp luật, tuân thủ điều khoản có công ty thể triển khai là cá nhân, tổ chức. Công ty thể triển khai của áp dụng lao lý là những cơ quan, công chức nhà nước tất cả thẩm quyền.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 8: Cơ quan, công chức đơn vị nước tất cả thẩm quyền căn cứ vào những quy định của quy định để ban hành các đưa ra quyết định trong cai quản lí, điều hành và quản lý là hình thức

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Tuân thủ thuật luật.

D. Áp dụng pháp luật.

Lời giải:

Áp dụng luật pháp là các cơ quan, công chức nhà nước gồm thẩm quyền căn cứ vào những quy định của lao lý để phát hành các quyết định trong quản ngại lí, điều hành.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: hành vi trái pháp luật, gồm lỗi, do tín đồ có năng lượng trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại những quan hệ làng hội được pháp luật bảo vệ là ngôn từ của khái niệm nào sau đây?

A. Vi phạm pháp luật.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức.

D. Trách nhiệm đạo đức.

Lời giải:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, bao gồm lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ thôn hội được điều khoản bảo vệ.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức triển khai làm những việc không được làm theo hiện tượng của lao lý là hành động trái lao lý thuộc loại

A. Hành động.

B. Không hành động.

C. Có thể hành động.

D. Có thể ko hành động.

Lời giải:

Hành vi trái luật hoàn toàn có thể là hành vi – làm cho những câu hỏi không được thiết kế theo phương pháp của pháp luật, hoặc không hành động – không làm hầu như viêc phải tuân theo quy định của pháp luật.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 3 tất cả đáp án

Câu 1: hầu hết công dân, nam, cô bé thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, vị thế xã hội khác biệt đều không xẩy ra phân biệt đối xử trong bài toán hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phụ trách pháp lí theo hiện tượng của luật pháp là văn bản của tư tưởng nào bên dưới đây?

A. Công bởi trước pháp luật.

B. Bình đẳng trước pháp luật.

C. Công dân trước pháp luật.

D. Trách nhiệm trước pháp luật.

Lời giải:

Bình đẳng trước quy định là phần đa công dân, nam, thiếu nữ thuộc những dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác biệt đều không biến thành phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và phụ trách pháp lí theo lao lý của pháp luật.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 2: Đảm bảo quyền đồng đẳng của công dân trước điều khoản là trọng trách của

A. Tất cả hầu hết công dân.

B. Tất cả những cơ quan đơn vị nước.

C. Nhà nước và công dân.

D. Nhà nước cùng xã hội.

Lời giải:

Công dân bình đẳng về quyền với nghĩa vụ tức là bình đẳng về tận hưởng quyền cùng làm nghĩa vụ trước bên nước cùng xã hội theo chính sách của pháp luật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong việc

A. Thi hành nghĩa vụ.

B. Thực hiện trách nhiệm.

C. Thực hiện nghĩa vụ.

D. Thi hành trách nhiệm.

Lời giải:

Mọi công dân mọi được hưởng trọn quyền và phải tiến hành nghĩa vụ của mình.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 4: vào cùng điều kiện như nhau, công dân thừa hưởng quyền và có nghĩa vụ giống hệt nhưng mức độ sử dụng những quyền và nghĩa vụ đó mang đến đâu phụ thuộc vào

A. Khả năng, điều kiện và yếu tố hoàn cảnh của từng người.

B. Năng lực, đk và ý thức của từng người.

C. Điều kiện, yếu tố hoàn cảnh và quyết trung ương của mỗi người.

D. Hoàn cảnh, niềm tin, điều kiện cụ thể của từng người.

Lời giải:

Trong cùng đk như nhau, công dân thừa hưởng quyền và có nghĩa vụ đồng nhất nhưng cường độ sử dụng các quyền và nhiệm vụ đó cho đâu nhờ vào vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 5: mối quan hệ giữa quyền của công dân và nghĩa vụ của công dân?

A. Khăng khít.

B. Chặt chẽ.

C. Không bóc rời.

D. Tách rời.

Lời giải:

Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 6: bất kể công dân nào vi phi pháp luật số đông phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của bản thân và đề nghị bị xử lí theo nguyên lý của luật pháp là câu chữ của có mang nào bên dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền.

B. Bình đẳng về nghĩa vụ.

C. Bình đẳng trước pháp luật.

D. Bình đẳng về nhiệm vụ pháp lí.

Lời giải:

Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi bất hợp pháp luật phần nhiều phải phụ trách về hành vi vi phạm của bản thân và bắt buộc bị xử lý theo hình thức của pháp luật.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 7: lúc công dân vi phi pháp luật với đặc thù và mức độ vi phạm như nhau, vào một trả cảnh giống hệt thì từ tín đồ giữ vị trí đặc biệt trong bộ máy nhà nước cho tới người lao động bình thường đều phải phụ trách pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị.

B. Phân biệt đối xử.

C. Phân biệt vị trí.

D. Khác biệt.

Lời giải:

Khi công dân vi phạm pháp luật với đặc thù và nấc độ vi phạm như nhau, trong một trả cảnh giống hệt thì từ người giữ vị trí quan trọng đặc biệt trong máy bộ nhà nước cho tới người lao động bình thường đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau, không biệt lập đối xử.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 8: Việc thực hiện các nghĩa vụ được Hiến pháp và phương tiện quy định là vấn đề kiện thế nào để công dân sử dụng những quyền của mình?

A. Quan trọng.

B. Cần thiết.

C. Tất yếu.

D. Cơ bản.

Lời giải:

Đối cùng với công dân, việc thực hiện các nhiệm vụ được Hiến pháp và cơ chế quy định là vấn đề kiện cần thiết để sử dụng các quyền của mình.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: công ty nước không kết thúc đổi mới, trả thiện hệ thống pháp luật, làm đại lý pháp lí cho việc xử lí phần lớn hành vi xâm sợ hãi quyền và tiện ích của công dân, công ty nước cùng xã hội để nhằm đảm bảo cho hầu như công dân bình đẳng về

A. Quyền cùng nghĩa vụ.

B. Trách nhiệm và nghĩa vụ.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm công dân.

Lời giải:

Để bảo đảm an toàn cho đầy đủ công dân đồng đẳng về nhiệm vụ pháp lí, đơn vị nước không dứt đổi mới, hoàn thiện khối hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kì nhất định, làm cửa hàng pháp lí cho việc xử lí số đông hành vi xâm hại quyền và công dụng của công dân, đơn vị nước và xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Trường hòa hợp nào tiếp sau đây vi phạm sự đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân?

A. Cùng có các điều kiện giống hệt nhưng doanh nghiệp X đề xuất đóng thuế còn doanh nghiệp Y chưa hẳn đóng thuế.

B. Nữ từ đầy đủ 18 tuổi được kết giao nhưng nam giới phải đủ 20 tuổi new được kết hôn.

C. Học sinh là con trẻ thương binh, liệt sĩ, học sinh nghèo được miễn, giảm học phí.

D. Học sinh đang sống và làm việc ở những địa bàn trở ngại như miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên thuỳ và hải đảo được cùng điểm ưu tiên khi thi đại học.

Xem thêm: “Thế Giới Này Là Của Anh Và Anh Có Quyền Đi Với Em”, Lời Bài Hát Hai Thế Giới

Lời giải:

Công ty X với Y gồm cùng điều kiện như nhau nên đã phải thực hiện quyền và nhiệm vụ giống nhau, nhưng công ty X buộc phải đóng thuế còn công ty Y chưa phải đóng thuế là phạm luật bình đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.