Cho mang lại nay, khi nói đến thành công Bạch Đằng người ta tất yêu không nói đến vị hero chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi Ngô Quyền. Đây là người dân có công ngừng thời kì Bắc Thuộc kéo dãn 10 rứa kỉ, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập và khẳng định hòa bình của dân tộc. Bài học kinh nghiệm hôm nay, bọn họ cùng khám phá kĩ rộng về trận đánh lịch sử vẻ vang này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Ngô Quyền đã sẵn sàng đánh quân xâm lược phái nam Hán như thế nào?

a. Tiểu sử Ngô Quyền

Ngô Quyền (898 – 944)Quê sinh sống Đường Lâm (Hà Tây)Cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường LâmLà con rể của Dương Đình Nghệ tất cả sức khỏe, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi…

b. Hoàn cảnh định kỳ sử

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của bản thân mình là Kiều Công Tiễn giết bị tiêu diệt để đoạt chức.Ngô Quyền ngay tắp lự kéo quân ra Bắc để hủy diệt Kiều Công TiễnKiều Công Tiễn cầu cứu công ty Nam Hán. Phải vua phái nam Hán rước cớ xâm lược việt nam lần thiết bị 2.

Bạn đang xem: Ngô quyền và chiến thắng bạch đằng năm 938 lịch sử 6

c. Kế hoạch quân nam giới Hán

Năm 938,vua nam Hán sai nam nhi là lưu giữ Hoằng Tháo lãnh đạo một đạo quân thủy sang trọng xâm lược nước ta.Bản thân vua nam giới Hán đóng quân ở Hải Môn (huyện Bách Bạch – Quảng Tây), sẵn dàng tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

d. Chuẩn bị của Ngô Quyền

Trừng tri tên làm phản Kiều Công TiễnÔng ra quyết định chọn khoanh vùng cửa sông và Trung Lưu, Hạ lưu lại sông Bạch Đằng làm khu vực quyết chiến cùng với giặc.Huy hễ quân và dân đốn gỗ, đẽo nhọn đầu cùng bịt fe rồi mang đóng xuống lòng sông ở rất nhiều nơi hiểm yếu sinh sản thành một trận địa cọc ngầm.

2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

a. Diễn biến

Cuối năm 938, lưu lại Hoằng toá kéo quân vào vn theo đường biển.Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra bẫy giặc vào cửa ngõ sông Bạch Đằng thời gian thủy triều lên.Lưu Hoằng dỡ đốc quân đuổi theo vượt qua kho bãi cọc.Thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh trở lại.Quân nam giới Hán quăng quật chạy, thuyền va vào kho bãi cọc vỡ tan tành.Quân ta từ trên tiến công xuống, từ hai bên bờ đánh sang, cận chiến quyết liệt.

b. Kết quả:

Quân địch quăng quật thuyền nhảy đầm xuống sông, phần bị giết, phần bị chết đuối, thiệt hại mang lại quá nửa.Lưu Hoằng dỡ bị băng hà trong đám loạn quânVua phái nam Hán gấp vã hạ lệnh thu quân về nước.

Xem thêm: Share Of Voice: What It Is, Why It Matters, And How To Measure It

=>Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền hoàn thành hoàn toàn thắng lợi.