Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguồn điện tạo ra điện nỗ lực giữa hai cực bởi cách

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và đưa eletron và ion ra khỏi những cực của nguồn.Bạn đang xem: mối cung cấp điện tạo thành hiệu điện núm giữa nhị cực bằng cách

B. Hình thành eletron ở rất âm.Bạn vẫn xem: nguồn điện tạo ra hiệu điện thay giữa nhì cực bởi cách

C. Ra đời eletron ở cực dương.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

D. Làm mất tích eletron ở rất dương.


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo ra điện vắt giữa nhì cực bằng cách tách electron thoát khỏi nguyên tử trung hòa - nhân chính và đưa eletron với ion dương tạo thành ra khỏi các cực của nguồn.

Một cái điện được tạo ra trong một ống cất khí hidro, khi tất cả một hiệu điện ráng đủ cao thân hai điện rất của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron hoạt động về rất dương, các ion dương về rất âm. Cường độ cùng chiều của mẫu điện chạy qua ống khí này khi gồm 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton vận động qua tiết diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang cực âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang rất dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang rất dương

Lớp 11 vật lý 1 0

Một dòng điện được tạo ra trong một ống đựng khí hidro, khi có một hiệu điện cố kỉnh đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và những electron vận động về rất dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của chiếc điện chạy qua ống khí này khi có 4 , 2 . 10 18 electron và 2 , 2 . 10 18 proton hoạt động qua máu diện của ống trong những giây là

A. I = 1,024 A; từ cực dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ cực âm sang rất dương

Lớp 11 đồ lý 1 0

Một mẫu điện được tạo ra trong một ống đựng khí hiđro, khi gồm một hiệu điện nuốm đủ cao giữa hai điện rất của ống. Hóa học khí bị ion hóa và các electron vận động về rất dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của loại điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2.10 18 electron với 2 , 2.10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong những giây là:

A. I=1,024A,từ rất dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ rất dương sang cực âm

C. I=1,024A,từ cựcâm sang rất dương

D. I=0,32A, từ bỏ cựcâm sang rất dương

Lớp 11 trang bị lý 1 0

Nguồn điện tạo thành điện nắm giữa nhị cực bằng cách

A.tách electron thoát khỏi nguyên tử và đưa eletron cùng ion ra khỏi các cực của nguồn.

B.sinh ra eletron ở rất âm.

C.sinh ra eletron ở cực dương.

D.làm biến mất eletron ở rất dương.

Lớp 11 vật dụng lý 1 0

Nguồn điện tạo ra điện cụ giữa hai cực bởi cách

A. bóc electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron với ion ra khỏi những cực của nguồn

hình thành eletron ở cực âm

D. làm bặt tăm eletron ở cực dương

Lớp 11 đồ lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện nắm giữa nhì cực bằng cách

A. bóc electron ra khỏi nguyên tử và gửi eletron cùng ion ra khỏi những cực của nguồn

B. có mặt eletron ở rất âm

C. ra đời eletron ở cực dương

D. làm mất tích eletron ở cực dương.

Lớp 11 vật lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện cố giữa nhị cực bằng cách

A. Bóc tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron với ion về các cực của nguồn

B. Có mặt electron ở cực âm

C. Ra đời ion dương ở rất dương

D. Làm mất tích electron ở rất dương

Lớp 11 vật lý 1 0

Nguồn điện tạo ra hiệu điện chũm giữa hai cực bằng cách

A. Tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và gửi electron cùng ion về những cực của nguồn.

B. Ra đời electron ở cực âm.

C. Xuất hiện ion dương ở cực dương.

D. Làm bặt tăm electron ở cực dương

Lớp 11 vật dụng lý 1 0

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện đụng E = 24V, r = 1W, năng lượng điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ bao gồm ghi (6V - 6W). Những điện trở R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R phường = 2 W và là bình điện phân đựng hỗn hợp C u S O 4 có cực dương bởi Cu.Tính lượng Cu giải phóng ra ở cực âm của bình âm năng lượng điện phân trong thời hạn 16 phút 5 giây. Biết Cu bao gồm hóa trị 2 và tất cả nguyên tử lượng 64


*

A.

Xem thêm: Đầu Số 0978 Là Mạng Nào ? Có Nên Mua Sim 0978 Không Đầu Số 0978 Mạng Nào

0,416 g

1,28 g

D. 0,64 g

Lớp 11 đồ lý 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chăm mục: