ABOUT pragamisiones.comIntroductionOrganizationBoard of DirectorsDEPARTMENTSRESEARCHACADEMICSUndergraduate ProgramsGraduate ProgramsADMISSIONAdmission GuidelinesInternational Student SupportNEWS & EVENTSSTUDENTSALUMNICOOPERATION
*

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng bộ môn, cỗ môn quang đãng học với Quang năng lượng điện tửGiảng viên cao cấp, cỗ môn quang đãng học và Quang điện tử

Tiến sỹ,Vật lý chất cung cấp dẫn cùng Điện môi. Đại học tập Kỹ thuật Điện (LETI) và Đại học Cơ Quang chính xác (LITMO) Saint-Peterburg (CHLB Nga, 1995)Kỹ sư, Vật lý cùng Công nghệ sản xuất Vật liệu và linh phụ kiện Điện tử. Đại học tập Kỹ thuật Điện Saint-Peterburg (CHLB Nga, 1992)

Vật liệu có cấu tạo nano vận dụng cho tàng trữ và chuyển đổi năng lượng.Công nghệ sản xuất linh khiếu nại vi năng lượng điện tử cùng cảm biến.Nghiên cứu đặc điểm vật liệu bởi hệ quang quẻ phổ Raman.Phát triển các bước công nghệ sản xuất transistor gồm độ năng động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho các thiết bị năng lượng điện tử công suất và tần số cao.Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET mang lại hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Bạn đang xem: Nguyễn ngọc trung


Vật liệu có kết cấu nano vận dụng cho tàng trữ và chuyển đổi năng lượng.Công nghệ chế tạo linh khiếu nại vi điện tử với cảm biến.Nghiên cứu đặc điểm vật liệu bởi hệ quang đãng phổ Raman.Phát triển quá trình công nghệ sản xuất transistor có độ biến hóa năng động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho các thiết bị điện tử năng suất và tần số cao.Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET đến hệ thống điện mặt trời nối lưới.
PH7081 Thiết bị cùng kỹ thuật phân tíchPH6030 Các phương thức phân tích đồ dùng lýPH3450 technology chiếu sáng rắnPH4691 Hiển thị screen phẳng

PGS. Nguyễn Ngọc Trung công tác tại bộ môn quang đãng học với Quang năng lượng điện tử. PGS. Nguyễn Ngọc Trung tốt nghiệp Kỹ sư chăm ngành đồ lý và Công nghệ chế tạo Vật liệu và linh kiện điện tử trên Đại học Kỹ thuật Điện Saint-Peterburg, nước CHLB Nga năm 1992. Ba năm sau đó, ông đã đảm bảo thành công luận án tiến sĩ tại Đại học tập Kỹ thuật Điện (LETI) và Đại học Cơ Quang đúng mực (LITMO) Saint-Peterburg, nước CHLB Nga năm 1995. Những hướng phân tích của PGS. Nguyễn Ngọc Trung bao gồm: vật tư có cấu trúc nano áp dụng cho tích trữ và chuyển đổi năng lượng; Công nghệ sản xuất linh kiện vi năng lượng điện tử cùng cảm biến; phân tích tính chất vật liệu bằng hệ quang quẻ phổ Raman; trở nên tân tiến quy trình công nghệ chế tạo transistor bao gồm độ linh động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho những thiết bị điện tử năng suất và tần số cao; Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET mang lại hệ thống điện mặt trời nối lưới. PGS. Nguyễn Ngọc Trung đã và đang và đang chủ trì một số trong những đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học tập cấp cỗ và cấp Nhà nước của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Khoa học công nghệ và là thành viên của một vài đề tài phân tích khác.


BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ trong NƯỚC

BÀI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ/HỘI THẢO

Đô Nguyễn-Trung, Thoan Nguyễn-Hoàng, Trung Nguyễn-Ngọc, Vinh Lê-Văn. Nghiên cứu vi kết cấu và đặc điểm của vật liệu Al1-xGaxN vô định hình bằng phương pháp động lực học phân tử. Tuyển tập report hội nghị đồ lý hóa học rắn với Khoa học vật liệu toàn quốc lần sản phẩm 10, SPMS2017-Huế, trang 400.Cao Xuân Quân,Vũ Khánh Xuân, Nguyễn Ngọc Trung, lưu giữ Thị Lan Anh và Võ Thạch Sơn. NGHIÊN CỨUPHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐO quang quẻ THÔNG CỦA COB LED (CHIP ON BOARD LIGH EMITTING DIODES) CÔNG SUẤT CAO.

Xem thêm: Bài Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Làm Sao Cho Đúng? Cách Bày Mâm Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Chuẩn Nhất

Hội nghị Quang học Quang phổ cả nước lần trang bị 8 mon 8/2014, 1859-4271.Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Nguyen Duc Hieu, nai lưng Thành Thái, Nguyen Ngoc Trung, & Vo Thach Son. Ảnh hưởng của việc pha tạp nhôm lên vi cấu trúc và đặc thù quang của màng ZnO thanh nano. Hội nghị Vật lý hóa học rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần lắp thêm 8, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ – 12/2014, 978-604-913-368-8,Nguyen Truong Giang, Nguyen Văn Kien, Ngo Ngoc Ha, Nguyen Duy Dung, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Tho, & Vu Van Thu. Raman shifts of the single Si1-xGex nanocrystals. ICAMN2014, 2014; P.503-505.